Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 10.6.2003
Svátek má Gita
  Výběr z vydání
 >TÉMA - EU: Vstup do Evropské unie je nejen v zájmu mladých lidí, ale i seniorů
 >TÉMA - EU: Proč by ODS neměla podpořit vstup ČR do EU
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec pochyb - ANO Evropské unii!
 >TÉMA - EU: Otázky euroskeptiků
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Policajte, co teď s tím?
 >PSÍ PŘÍHODY: Poplach - jedlý pes na obzoru!
 >TÉMA - EU: Proč nechci do EU.
 >ARCHITELTURA: FATUL- Vzorky 02/03
 >IRÁK: Když dva dělají totéž...
 >INFO: Ministr informatiky Mlynář poslal nejenom IT do kotelny
 >DOPRAVA: Reportáž psaná na obláčku aneb Dokument o blbosti lidské
 >UNIE: Test vstupu do Evropské unie (EU)
 >POLITIKA: Záchrana loutkostrany
 >NÁZOR: Vzhůru do stávky!
 >EKONOMIKA: Americké akciové trhy přerušily medvědí trend

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
10.6. ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec pochyb - ANO Evropské unii!
Jan Kovanic

Před týdnem jsem tu uveřejnil poselství Bernda Posselta, proč on a jeho kolegové z CSU nemohli v dubnu hlasovat pro přijetí České republiky do Evropské unie (Toto NE není NE).

Ať už předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) říkal co chtěl, ať se radoval z toho, že v té slavné EU stejně budeme, jedno je jisté - hlasoval proti. Nejde však o několik evropských poslanců CSU, jde o to, že tito poslanci vyjádřili názor svých voličů. Měli bychom vědět, že ne všichni v Evropě se tváří tak vstřícně, jako figuranti na vládních bilboardech.

SL dlouhodobě prosazuje zrušení "Benešových degretů", aniž by recipročně byť jen uvažovala o zrušení "Hitlerových degretů" a Mnichovského diktátu od samého jeho počátku. Hledá k tomu stále nové a nové argumenty. V době střetů v Kosovu se jeho funkcionáři snažili vést paralelu s osudem ubohých Albánců, v době nedávné vlny odškodňování židovských obětí nacismu zase dali cenu izraelskému spisovateli - oni totiž také prožili svoji "genocidu", jak stále tvrdí. Teď přicházejí s tím, že "degrety do Evropy nepatří". Od samého vzniku SL se tato organizace snaží, aby byl poválečný odsun Němců z Československa vyhlášen za neoprávněný, nespravedlivý a zločinný. Neustálé vznášejí nároky na "návrat do vlasti" (Böhmen und Mähren), majetky a "nedělitelné dědičně osídlené území" s kulturní a politickou autonomií. Stále platí revanšistické stanovy SL, které vyžadují "prosadit právní nárok na domov, jeho opětovné získání a s tím spojené právo na sebeurčení národnostní skupiny" (bod 3: Účel, odst. 1, písm. b). Vlastně zpochybňují českou státní suverenitu a tím i samotnou naši národní existenci. Nevím, jestli si to vůbec uvědomují. Chápu "sudetoněmecké trauma", moje rodina byla vyhnána z pohraničí už v roce 1938. Nevyčítám dnešním ("sudetským") Němcům včerejší hříchy - ale vyčítám jim, že v roce 2003 opakují požadavky z roku 1961 ("20 bodů"), opakují požadavky z let 1938, 1918, 1848...

Letos se konaly Sudetoněmecké dny v Augsburku pouhý týden před českým historickým referendem o přistoupení k Evropské unii. Sami činovníci SL si byli vědomi brizantnosti tohoto termínu a už měsíce předem tlumili vášně. Nicméně před 10.000 účastníky bavorský ministerský předseda (a pretendent na kancléře celého Německa) Edmund Stoiber pravil, že "největší německá země Bavorsko a jeho vládní strana CSU bude nadále naléhat na zrušení dekretů a problém tematizovat v Evropském parlamentu." Stoiber zaplakal: "Nechci zastírat, že jsme zklamáni." Tedy že Evropský parlament schválil přijetí ČR do EU bez toho, abychom zrušili "degrety". CSU tam má halt míň poslanců, než v Bavorsku, ani jejich jednotné NE neodvrátilo schválení našeho vstupu.

Přiznám se, že jsem dlouho váhal, jak budu hlasovat. Pan Posselt a jeho kolegové mi svým NE dali vodítko. Nejedná se jen o čistý negativismus - až budeme mít své poslance v evropském parlamentu, budou moci oponovat (sudeto)německým aktivistům a vyvracet bludy, které pravidelně o Česku a "degretech" šíří SL v Evropě.

Kuriózní je, že na české straně získali "sudeťáčtí poslanci" CSU svému NE-ČR-DO-EU nečekanou podporu taktéž demokratické parlamentní strany - totiž Komunistické strany Čech a Moravy. Ale ono by to nemuselo být až tak nečekané. Už několikrát šli spolu ruku v ruce, naposledy při společném odporu proti česko-německé deklaraci. V době platnosti sovětsko-německé "Smlouvy o hranicích a přátelství" (1939-1941) také neměli českoslovenští komunisté odporovat svým nacionálněsocialistickým soudruhům. Naši zahraniční vojáci s rudou knížkou, kteří se po pádu Francie dostali do Anglie, měli dokonce stranický úkol bojkotovat vytvoření čs. jednotek, které by bojovaly proti německé "dělnické třídě" a sami se odmítli tohoto boje účastnit.

"Právo na sebeurčení utlačovaných částí německého národa až k jejich odtržení od českého imperialismu" prosazoval v československém parlamentu už v roce 1931 poslanec KSČ soudruh Václav Kopecký. Činil tak v souladu s doporučením Kominterny, pro kterou bylo demokratické Československo překážkou v plánovaném ovládnutí Evropy a světa sovětským Ruskem. Když se stal Kopecký v 50. letech ministrem, pak už hřměl o sudeťáckých revanšistech - ve skutečnosti v dojemné shodě s nimi. A Češi nadávali německým náckům a Němci českým bolševikům - místo aby si každý dával pozor na své vlastní hajzly...

Mluvil jsem minulý víkend se starším kamarádem, pétépákem. Ten mi říkal: "Pétépáci nejdřív nevěděli, jak se postavit k Evropské unii. Když komunisti začali křičet proti, pak už to bylo jasný! Konec pochyb!"

Psáno v Praze dne 8. a 9. června 2003

Poznámka 1: Píšu "degrety", protože nejde o dekrety.

Poznámka 2: Píšu "landsmanšaft", protože kdybych psal "krajanské sdružení", urážel bych tím naše krajany.

Poznámka 3: Píšu "sudeťáci", protože se nejedná o Němce ani o celý "sudetoněmecký kmen". Sudetský národ neexistuje, stejně jako neexistuje sudetoněmčina či sudetoněmecká kultura. Existují však organizace s tímto názvem, tyto organizace mají své představitele a těmto několika stovkám protičeských aktivistů říkám "sudeťáci". Píšu "komunisté" - inu, protože si tak říkají a také se hlásí ke svým předvčerejším vzorům. Stejně jako ti sudeťáci.
Doufám, že nám proti těmto extremistům pomohou rozumní Evropané. Když už je tolik Čechů nerozumných.

Poznámka 4: Už se těším, jak bude Stoiber tváří tvář Evropě "tematizovat odsun". K tomuto tématu budeme konečně moci své říci i my: Patří k němu i porušování našich lidských práv ze strany Německa během války, vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938, jejich (konečně!) odškodnění, vyplacení bilionů korun válečných reparací Německem - no a z toho se pak nějaké to odškodné najde i pro ty sudeťáky, kteří ho chtějí. (Někteří, třeba zrovna Posselt, ho nechtějí...:).

Poznámka 5: Přikládám obrázek z augsburkského webu:
Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku