Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 10.6.2003
Svátek má Gita
  Výběr z vydání
 >TÉMA - EU: Vstup do Evropské unie je nejen v zájmu mladých lidí, ale i seniorů
 >TÉMA - EU: Proč by ODS neměla podpořit vstup ČR do EU
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec pochyb - ANO Evropské unii!
 >TÉMA - EU: Otázky euroskeptiků
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Policajte, co teď s tím?
 >PSÍ PŘÍHODY: Poplach - jedlý pes na obzoru!
 >TÉMA - EU: Proč nechci do EU.
 >ARCHITELTURA: FATUL- Vzorky 02/03
 >IRÁK: Když dva dělají totéž...
 >INFO: Ministr informatiky Mlynář poslal nejenom IT do kotelny
 >DOPRAVA: Reportáž psaná na obláčku aneb Dokument o blbosti lidské
 >UNIE: Test vstupu do Evropské unie (EU)
 >POLITIKA: Záchrana loutkostrany
 >NÁZOR: Vzhůru do stávky!
 >EKONOMIKA: Americké akciové trhy přerušily medvědí trend

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
10.6. INFO: Ministr informatiky Mlynář poslal nejenom IT do kotelny
Milan Novák

aneb stav informatiky, standardů ISVS a dodržování zákonů v Ministerstvu informatiky na pěti příkladech - 1. zrušení IT, 2. nestandardní doména MICR.cz, 3. informace o bezpečnosti budovy (resp. černá stavba na MI) a 4. informace o volných místech (resp. černé duše na MI) a 5. diskriminace posíláním informatika maturanta do kotelny.

Ministerstvo má podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, vydávat tzv. standardy ve Věstníku Ministerstva informatiky a oznamovat jejich platnost. Platí přitom podobný princip jako s vydáváním zákonů, které musejí být také vyhlášeny nejprve ve Sbírce zákonů. Ve vydávání standardů a v jejich platnosti a závaznosti však v praxi na Ministerstvu informatiky panuje neuvěřitelný chaos a respekt k nim je minimální (odhlížím přitom od toho, že se jedná o podzákonnou normu, která není řádným právním předpisem a její závaznost je i proto sama o sobě velmi diskutabilní). Ministerstvo některé standardy MI prakticky přestalo vydávat ve Věstníku (pouze jejich novelu schválilo a vyvěsilo na svých webových stránkách) a navíc Ministerstvo informatiky ani ty řádně vydané a platné standardy samo nedodržuje. Příkladů a důvodů jejich nedodržování je celá řada, ale uvedu po jednom.

Jeden z příkladů: Pro tvorbu doménových jmen byl vydán Standard pro tvorbu doménových jmen ve veřejné správě 019/01.01, zveřejněný dne 15. 11. 2002 ve Věstníku MI Částka 4/2002. Mimo jiné se v něm uvádí, v bodě 5 písm. c) že doménová jména ústředních orgánů státní správy, soudů a dalších orgánů státu se tvoří zásadně jako zkratka názvu ústředního orgánu nebo zkratka subjektu ústředním orgánem založeného (jako příklad uvedeno ve standardu, např. ministerstvo financí "mf.gov.cz". Zásadně bez zkratky "cr" pro Českou republiku). Jak to vypadá v praxi? Ministerstvo informatiky používá doménové jméno "micr.cz", tedy se zkratkou cr a bez domény gov.

Jeden z důvodů: Ministerstvo je jediným z ústředních orgánů státní správy, který nemá oddělení, resp. odbor IT, protože je ministr Vladimír Mlynář od 1. 1. 2003 zrušil, resp. v novém organizačním řádu MI nezřídil. Zlé jazyky tvrdí, že tak učinil proto, aby zmizelo místo, které dříve v odboru IT vykonával předseda odborové organizace, který se po vyhraném soudním sporu (o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru) měl v dubnu 2003 zpět na toto místo informatika vrátit. Bohužel, o dodržování standardů, kterými se informatika v orgánech státní správy má řídit, se tak ve vlastním Ministerstvu informatiky dnes nikdo řádně nestará.

Současný ministr informatiky Vladimír Mlynář se dříve jako novinář soudil s ministerstvem zemědělství o poskytnutí informací o dotacích konkrétním osobám. Podstata jeho tehdejšího zásadového sporu o informace spočívala zjednodušeně řečeno v tom, že ministerstvo mu na jeho žádosti o informace o dotacích odmítalo sdělit informace o konkrétních dotacích a sdělovalo mu místo toho jenom souhrnná čísla, která mu pro posuzování zneužívání dotací jednotlivými subjekty byla fakticky k ničemu. Tato jeho zkušenost ve sporu o informace měla být garantem toho, že bude vhodnou osobou pro vedení ministerstva informatiky, že stav informačních toků se zlepší, zefektivní.

Dnes se však Mlynář jako ministr chová stejně jako tehdejší jeho ministerský odpůrce a informace nám poskytuje v takové formě, že pro nás mají stejně mizivou až nicotnou informační hodnotu a když se mu to nehodí, informace dokonce neposkytuje vůbec.

Odbory mají podle § 18b zákoníku práce právo na informace o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. V prvním čtvrtletí letošního roku zaměstnavatel ČR - Ministerstvo informatiky prováděl rozsáhlou přestavbu některých pater budovy, v níž sídlí Ministerstvo informatiky. Vzhledem k tomu, že přitom byla zcela změněna dispozice řady kancelářských místností (dle snímků z počátků přestavby byly např. vybourány k přestavbě příčky celého jednoho patra, aby je bylo možné postavit jiné a jinde) a po přestavbě zůstávaly původní snad pouze obvodové zdi, předpokládali jsme, že taková velká přestavba nelze provádět bez stavebního povolení. Se znepokojením jsme zjistili, že se šíří fámy o tom, že žádné stavební povolení nebylo vydáno a dokonce, že byly čerpány značné finanční prostředky i na stavební dozor k takové nepovolené stavbě.

Před měsícem dne 6. května 2003 jsme proto písemně požádali ministra Mlynáře o urychlené poskytnutí řádné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v budově - tj., zda a jak bylo vydáno stavební povolení k přestavbě prováděné v 1. čtvrtletí v 5. patře budovy Ministerstva informatiky (přestavba stála kolem 12 milionů korun) a kdy byla provedena kolaudace této přestavby, zda byl vydán kladný posudek statiků k potvrzení bezpečnosti budovy - zda je budova pro zaměstnance bezpečná. Ministr nám ani po měsíci požadovanou informaci neposkytl.

Kromě toho jsme později rovněž písemně upozornili ministra Mlynáře, že při této přestavbě bylo proinvestováno 12 milionů korun, což je výrazně více než zákonem daný limit 2 miliony korun pro zakázky bez výběrového řízení, což znamená, že v případě nevypsání nezbytného výběrového řízení jde o podezření z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Žádali jsme pana ministra o zprávu jak s touto písemnou informací naložil. Dodnes nám neodpověděl.

Mají-li odbory např. posoudit, zda v případě zrušení místa zaměstnance nemělo MI možnost zaměstnance po organizační změně dále zaměstnávat a že mu proto může dát výpověď pro nadbytečnost (posouzení, že zaměstnance nediskriminuje nabídnutím pro něj nevhodného místa, přestože vhodná volná místa má), musí mít odboráři relevantní informace o tom, jaká konkrétní "volná" místa organizace má a jaké jsou na ně kvalifikační požadavky, atd. Při tvrzení o přímé nebo nepřímé diskriminaci platí totiž podle novel občanského soudního řádu (ustanovení § 133a o.s.ř.) předpoklad této diskriminace, pokud není prokázán zaměstnavatelem opak. V Kolektivní smlouvě uzavřené s odborovými organizacemi v lednu 2003 se proto ministr Mlynář zavázal, že zaměstnavatel bude informovat odborové organizace pravidelně 1x měsíčně o volných pracovních místech a o sjednaných nových pracovních poměrech.

Úplnou a přesnou informaci o "volných" pracovních místech jsme od ČR - MI jako zaměstnavatele dosud nedostali ani jednou. Dostáváme jenom přehledy o sjednaných nových pracovních poměrech a případně i o odchodech zaměstnanců, ale z těch lze těžko vypočítat, jaká konkrétní místa jsou skutečně volná, vzhledem k častým interním přesunům a k neznalosti pevného počátečního stavu.

Po několikerých urgencích odborové organizace jsme se sice dozvěděli dne 6. 5. 2003 na ústním jednání s náměstkem ministra Ing. Petrem Šerákem, že organizace má 23 volných míst, z nich však prý na blíže nespecifikovaných 21 míst lze údajně přijmout pouze vysokoškoláky. Nemusím dodávat, že po 1. 5. 2003 nastoupily na ČR - MI již 2 jiní zaměstnanci, kteří vysokou školu nemají a další nepochybně ještě nastoupí. O jakých 21 konkrétních míst pouze pro vysokoškoláky jde jsme se asi právě proto nedozvěděli. Konkretizována nám byla pouze 2 zjevně diskriminační místa, protože pouze ta byla nabízena jako jediná - prý vhodná pro členy našeho odborového orgánu. Jednalo se o nabídku místa

- uklizečky absolventce střední dvouleté obchodní akademie - obor hospodářská administrativa

a dále maturantovi s patnáctiletou praxí v informatice bylo nabízeno místo

- uklizečky a

- údržbáře s topičskou zkouškou.

V případě 21 volných míst vysokoškoláků na Ministerstvu informatiky se jedná o nepřípustnou praxi "mrtvých duší", které nejsou pochopitelně nabízeny ani jako volná místa na webových stránkách Ministerstva informatiky (http://www.micr.cz/?idm=3&lang=cz&id1=13&u=1&ui=2). Těchto 21 míst však nemůže být považováno oficielně za nezbytně potřebná místa (při nárokování mzdových prostředků) a současně je neoficielně považovat za místa, která jsou nepotřebná a nenabízet je (nejenom členům odborové organizace ale nikomu - viz uvedená webová stránka ministerstva). Resp. nabízejí se pouze některá z míst a nabízejí se jen "protekčně". I to s sebou přináší stále přetrvávající praxe "mrtvých duší".

Současný ministr Vladimír Mlynář jako syn význačného disidenta si před listopadem zažil dost diskriminace, když mohl s maturitou pracovat nejvýše v kotelně. Dnes však ministr Mlynář posílá maturanta s více než patnáctiletou praxí v informatice také do kotelny, když před tím zrušil k 1. 1. 2003 odbor IT, ve kterém jsem jako informatik pracoval (viz výše). Současně však nemají vysokou školu ani jeho 2 náměstci a ani on sám ji nemá. Smutné na tom přitom je, že US - DEU, za kterou byl do vlády ministr Mlynář navržen považovala (alespoň ústy poslankyně za US - DEU, JUDr. Hany Marvanové aj.) černé duše za nešvar, se kterým je třeba bezvýhradně skončit.

Mohl bych pokračovat a uvádět další a další příklady nesmyslů a nezákonností nebo nehospodárností, ale smyslem mého článku není zcela vše popsat, ale jen upozornit na to, že Ministerstvo informatiky neslouží k tomu proč bylo zřízeno - aby pomáhalo efektivnosti informatiky. Zároveň jsem chtěl vysvětlit, proč státní zaměstnanci považují za nespravedlivé utahovat si opasky, když současně musejí přihlížet takovémuto zneužívání státních funkcí a rozmařilému utrácení státních peněz.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)


Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku