Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 11.6.2003
Svátek má Bruno
  Výběr z vydání
 >TÉMA - EU: Kam kráčíš Česko ?
 >TÉMA - EU: Kdo se bojí, nechce do Evropy.
 >MROŽOVINY: Říkalo se jim "Higgins"
 >TÉMA - EU: Sto Evrop, sto názorů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Máme závidět stromům?
 >PSÍ PŘÍHODY: Převzatá odpovědnost
 >EKOLOGIE: Šumavská vichřice a Ambrozkovy volební dluhy
 >EASYPAD: Plná verze (skoro) zadarmo
 >EKONOMIKA: Dolar české exportéry zneklidňuje
 >GLOSA: Ministři jsou politici, ale také manažéři.
 >TÉMA - EU: Výlet do Bavor
 >TÉMA - EU: Do EU - ano či ne?
 >POLITIKA: Referendum natvrdo
 >PENÍZE: O čem bude referendum
 >CHTIP: Malý synek o uspořádání státu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
11.6. TÉMA - EU: Kdo se bojí, nechce do Evropy.
JITA Splítková

Je Unie byrokratická parazitická tasemnice, která se hezky uvelebí ve vašich vnitřnostech a vyživuje se na váš úkor?
Je Unie opravdivým altruistou, který z domu vychází s penězi a oblečen a zpátky se vrací bez peněz a nahý, protože vše rozdal potřebnějším a chudým?
Kde je pravda? Někde uprostřed? I když už naši klasici V+W+J měli písničku, že zlatá střední cesta je vyšlapaná, ale tráva kolem ní je vyžraná, protože ji spásli všichni voli a krávy, co po ní šli... i přes toto je v případě Evropské unie a našeho vstupu do ní pravda uprostřed - je zde dost proti a je zde ještě víc dost pro.
Prvkem, který mohl zvýhodnit pro nebo proti (čili výsledek referenda), jsou informace, podle velké většiny lidí, tyto informace byly zcela nedostačující (a když nějaké byly, tak nevyhovující) - masmédia publikují buďto subjektivní projevy politiků, ekonomů... (pro nebo proti) nebo vysoce odborné studie, ze kterých nejsou občas moudři po čase ani autoři :-). Byl nedostatek informací o tom, jak vše bude, až tam budeme nebo jak se budeme vyvíjet, když budeme mimo. Poměrně skandální je, že mnoho lidí ještě dnes neví, kam mají k referendu jít. Vládní ministři od toho dávají ruce pryč a říkají, že ten druhý to měl zařídit (konkrétněji se přou Gross a Svoboda). Ve středu rozvířil vášně mejlík posílaný Seznamem (po dohodě s firmou, která reklamně zajišťuje referendum), který nabádá lidi k "ano" pro EU a jakoby podepsaný Vladimírem Špidlou. Premiér nic prý nepodepsal a byla to jen reklamní akce.
Dále je kritizováno, že byla vedena pouze kladná kampaň pro vstup do EU a že k tomuto vláda neměla právo, měla spravedlivě rozdělit peníze na reklamu pro a proti. Pomohlo by to nějak celé věci? Nemyslím si, toto referendum bude pro každého zúčastněného osobní věcí - kdo má strach o zisky, nebo z konkurence, či o svůj zánik (zemědělci, malé firmy), z vysokých cen (důchodci) ti jsou už z velké většiny dávno přesvědčeni, že ne. Kdo chce jednou vidět Spojené státy evropské, kouká jinam než na bankovní výpisy nebojí se neúspěchu ve srovnání s dalšími kolegy z jiných států - tací lidé prostě dávno vědí, že ano. Nerozhodnutí, nebo ti, co jim je vše fuk, ti z velké většiny k referendu nepůjdou.
Samozřejmě, že dobře vedená kampaň by k referendu přilákala co nejvíce lidí a výborná kampaň (pravdivá, nic nezamlčující a nevyrábějící pitomé reklamní scénky) by zajistila maximální ANO. Stalo se, nic nejde změnit, i přes to věřím, že i u nás víc lidí řekne ANO a ví proč. Ono toto referendum je záležitostí dost subjektivní, každý se bude řídit svými argumenty představujícími někdy osobní strachy a na druhé straně očekávání.

Jaké jsou nejčastější argumenty proti vstupu? Zřejmě takovéto:
- Ztratíme národní identitu.
- Každá strana samozřejmě chce mít určitý prospěch ze vstupu. EU není nějaká mýtická bytost, ale orgán tvořený normálními smrtelníky a ti chtějí výhody. Je to logické. Naše země má pro sousední bývalé západní státy strategický význam (jako vždy měla pro každého). Němci (a i jiní ) chtějí náš vstup do EU, ne z důvodu návratu majetku Sudeťákům, ale hlavně a především proto, aby si mohli u nás nakoupit lukrativní pozemky, nemovitosti a podíly na ještě zbylých prosperujících podnicích, které tady koupí "za babku".
- EU postavila kriteria nevýhodně pro nás, ale v ČR podnikající Němec v zemědělství dostane 3 krát vyšší dotaci na produkci zemědělské výroby, než český zemědělec .
- Rakušané a Němci, se k nám povětšinou chovají nadřazeně a nepřátelsky.V souvislosti z Temelínem a Benešovými dekrety po vstupu budeme mít problémy.
- Obchodníkům přinese vstup do EU jenom potíže,které mohou vést ke zrušení jejich živnosti a to znamená ztrátu dalších pracovních míst.
- Vstupme do EU za několik let, až na tom budeme ekonomicky lépe, vstupovat tam jako rovný k rovným ne jako chudí příbuzní
- zhorší se naše sociální situace a ztratíme sociální jistoty…

Jsou obavy například o národní identitu oprávněné? Nemyslím, vlastenectví se v našem rybníce v posledních letech nenosilo a nenosí, je naopak pokládáno za něco nepřístojného, ba až nemravného, takže jediné obavy o ztrátu národní identity musíme mít ze své vlastní strany.
A jak je to se státní suverenitou? Definice zní: stát svobodně a samostatně rozhoduje o způsobu života v jeho hranicích a o vztazích k ostatním státům nebo nestátním subjektům. Státní svrchovanost je výkonem práva na sebeurčení, což znamená popření každé právní podřízenosti nebo každého právního omezení moci státu jiným státem nebo jinou cizí institucí.
O určitou státní suverenitu samozřejmě přijdeme - část ji budeme delegovat na Brusel, ale ruku na srdce, když se podíváte, zač naše některé právní normy a zákony stojí a o státním rozhodování nemluvě (příkladem budiž válka v Iráku - ptal se stát na názor občanů? Jen prezident Klaus jej akceptoval), tak to delegování vypadá spíš jako plus. Co se za strachem o ztrátu státní suverenuty skrývá? Jistě dojde k zániku pidistran a hry "já na bráchu" se přesunou do Bruselu. Navíc ve federaci jsme už jednou byli a nebylo to zas nic tak hrozného, jen lokální politici jsou opravdu jen lokální, vidět jsou a rozhodují ti na federální úrovni.

Dále se bojí zemědělci o své živobytí. Opodstatněně? Jako příklad uvedu:
Ve čtvrtek ve zprávách na ČT 1 ukazovali prý běžnou praxi prováděnou v našich zemědělských družstvech - uřezávaní rohů kravkám bez umrtvení a to elektrickou pilou (záběry na zkrvavené hlavy nebyly nic pěkného - neb rohy u kořene jsou živé - tudíž v nich jsou nervová zakončení a žíly). Tento konkrétní medializovaný případ se odehrál v zemědělském družstvu Úhlava - Dolany u Klatov a hovořil jeho předseda Josef Balín - samozřejmě se vykrucoval.
Prizmatem tohoto i praxí na našich jatkách, si myslím, že o naše zemědělce - aspoň o živočišnou výrobu, nemusíme mít žádnou starost , že se vstupem do EU přestanou existovat. Blbost nic neohrozí.


A Sudeťáci? Prostě už konečně jednou provždy odmítnout jakýkoliv dialog - není o čem diskutovat! A hezky jim připomenout dějiny.

A jaké jsou argumenty pro vstup do EU? Zase takovéto:
- Ano, vstupme do EU, je to asi jediné východisko našeho státu, aby zde byl pořádek např. v soudnictví...
- EU má za úkol přičinit se, aby se svět nestal pouze jednobarevný (Americký), je zde, aby mohla ekonomicky konkurovat USA. Jsme v Evropě, musíme tedy být i v EU, jinak se exkomunikujeme.
- Být sám mezi společenstvem jiných je smutný osud, to by nás čekalo, když bychom nevstoupili. Jako jediní bychom se stali opravdu chudou a postupně víc zaostávající zemí, protože spoléhat na orientaci na USA není možné, oni jsou za oceánem a Evropa přímo na našich hranicích - prostě patříme do EU rodiny, ať chceme či nikoli, protože jsme v Evropě a s tím nic nenaděláme. Navíc v poslední době se politika USA diametrálně rozchází s názory většiny obyvatel ČR.
- Lepší ekonomický růst, lepší pohyb po členských státech, možnost vycestovat na delší dobu a pracovat, studovat v cizině...
- Toto je první krůček ke Spojeným státům evropským, jednou se prostě ten první krok musí udělat.

Samotu si člověk může zvolit sám, ale ne osamění, být osamělý a přitom ne neutrální stát, je smutný uděl, a ten nechci prožívat. K člověku i státu si okolí dovolí to, co je mu dovoleno a vidí ho tak, jak dotyčný chce být viděn. České království a později Československo do roku 1938 bylo vždy ve světě vidět a svoji identitu si uhájilo. V Spojených státech evropských může hrát úlohu kulturního, filosofického i vědeckého centra. Máme na to, jen si to musí všichni uvědomit, hlavně vláda a tímto směrem jít a oproti armádám, nespokojeným pilotům, zemědělcům… preferovat vzdělání a kulturu. Vybudovat tady takové podmínky, aby Karlova universita, ČVUT a další university a vysoké školy dosáhly světové úrovně. Vytvořit zde podmínky pro špičkový vědecký výzkum a nezapomínat, proč tolik umělců miluje Prahu. Vrátit jí genia loci a otevřít se umění.
Doufám, že se evropské státy postupně zbaví svého sobectví a vytvoří Spojené státy evropské, kde si nebude každý hrát jen na svém písečku a chtít všechno. Kde bude každý občanem tohoto velkého státu, ale zároveň i toho svého. Za pokus to stojí, proto já jsem pro a v pátek řeknu ano.
Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku