Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 16.6.2003
Svátek má Zbyněk
  Výběr z vydání
 >VESMÍR: Mars v číslech
 >TÉMA: Poučení z referenda
 >NÁZOR: Slzy pro zítřek
 >POLITIKA: Přímá volba prezidenta a Český sen
 >LIDÉ: Terrific Terry
 >SVĚT: Jak funguje multikulturistika v praxi. (1)
 >PENÍZKY: Daňový poplatník
 >GLOSA: Jsou ČSA vydírány ?
 >KRIMI: Zabil Pat Garrett Billyho Kida?
 >FEJETON: Zpívající Pig !
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >AKTUALITA: Jaký byl sobotní večer na Hradčanském náměstí v Praze
 >GLOSA: Co se dělo v Mainzu (Mohuči)
 >FEJETON: Podle drápu poznáš lva
 >TÉMA - EU: Ano evropskému federalismu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Náš rybník  
 
16.6. NÁŠ RYBNÍK: Jedy škarohlídů.
JITA Splítková

Škarohlídovy argumenty: Tak jste řekli ano, no a co? Evropská unie se stejně rozpadne. To je přeci jasné, uvažujte logicky v EU je v současnosti 15 zemí, od 1.5. 2004 jich bude 25, a za další tři roky již 27 a za další… kdoví kolik. To si vy eurooptimisté opravdu myslíte, že to bude fungovat? Jste naivní, hloupí nebo blázni? Koukněte se na dějiny! Všechny velké říše se postupně rozpadly - sumerská, řecká, římská, aztécké, incká… sovětská… rozpadne se zákonitě i EU, je to nevyhnutelná historická nutnost, dějiny se přeci neustále opakují…
Další: Což se Češi nepoučili z dějin? Tolikrát byli pod cizí nadvládou, teď konečně byli samostatný, suverénní stát a zas toto ztrácí a budou ohýbat hřbety před vrchností, tentokrát z Bruselu…a ti byrokrati ČR dovedou k zániku...
Takto nějak jsem slyšela argumentovat několik lidí, kteří v referendu řekli své NE a toto byly jejich důvody proti - opírající se o historii a filosofii dějin. Oprávněně?
Ano, velké říše postupem doby, dalo by se říci zdegenerovaly a zanikly - důvody byly většinou u všech totožné (pokud se nejednalo třeba o přírodní katastrofu) a to - neudržitelnost impéria vojenskou mocí. Ono totiž všechny minulé velké říše nebyly vytvořeny, na rozdíl od EU, skutečně dobrovolným vstupem jejich jednotlivých částí do celku. Navíc EU není říší.
Strach z dějin a argumentovat tímto strachem, nesmějí být záminkou k úsměškům, ale zaslouží si aspoň nástin odpovědi, uvádějící na pravou míru cykličnost dějin. Pro odpověď zabrouzdejme do klasiky.
Herakleitos z Efesu k nám v této otázce ještě dnes hovoří jasně. Učil, že vše plyne a dvakrát nevstoupíš do jedné řeky. Na něj v tomto smyslu chápání dějin navazující Hegel napsal:… právě dějiny nás nejlépe poučují o tom, že z dějin není možné se ničemu naučit…
I když Hegel ve své filosofii přijal za svoji a dále rozpracoval a doplnil o dialektiku myšlenku "věčného návratu", popírá pouhou cykličnost historie: V dějinách vládne změna, vývoj, pohyb, progres, pokrok, ne pouze prostý cyklický vývoj…dějinný vývoj probíhá dialekticky po spirále v triádě - teze - antiteze -syntéze. Pokud se začtete do jeho Úvodu filosofie, dozvíte se následující: "Každá doba má před sebou dobu jinou a je jejím zpracováním a tudíž i výtvorem vyšším než ona byla. ... Je vůbec třeba vědět, že stav světa, určitého národa záleží na pojmu, který o sobě mají …Čím historicky jsem, vlastnictví, které nám, dnešnímu světu, patří, nevzniklo bezprostředně a nevyrostlo jen z půdy přítomnosti, nýbrž toto vlastnictví je dědictvím a výsledkem práce, a to práce předcházejících pokolení lidského rodu".
Nelze tedy v případě EU věstit její rozpad nebo naší porobu z historické zkušenosti (nic se neopakuje na stejné úrovni), bagatelizují se tím skutečné problémy, které mohou nastat a také s velkou pravděpodobností nastanou. A každý by si v sobě měl nést vlastní hrdost "čím historicky je" - bez tohoto vlastního hrdého a nesobeckého sebeuvědomění sebe sama skutečně Češi přestanou existovat, ale bez cizí pomoci, jen svojí vinou.

Václav Klaus řekl: Češi v referendu o vstupu země do Evropské unie obstáli. Až budoucnost podle něj ukáže, zda se naplní obavy lidí, kteří hlasovali proti vstupu, nebo naopak očekávání voličů, kteří volili členství v unii.
Tato budoucnost nespadne z nebe ani nebude výsledkem nějakých historických zákonů, ale toho jak ČR budou zastupovat konkrétní politici a lidé a jak oni obstojí tentokrát už v reálu EU. Budoucnost Evropy, jako silné po stránce ekonomické a i filosofické, soběstačné a názorově i politicky suverénní "země", záleží pak na všech jejích částech a politicích tyto části (státy) zastupující. Doufejme, že: potřeby celku musí převážit nad potřebami jednotlivce... jak říká Spok - první vědecký důstojník hvězdné lodi Enterprise. :-)
O tom, že se Češi nenechají vést jako ovce svědčí i následující vyjádření: Jean-Michel De Waele, politolog na Svobodné bruselské univerzitě: "...vyšší než očekávanou účast způsobilo právě to, že šli dosti masově hlasovat lidé, kteří byli proti - každý čtvrtý až pátý účastník referenda. Zatímco v jiných zemích zůstali tito voliči obvykle doma, v Česku nikoli. "Je to důkaz demokratické debaty a demokratického počínání. Připadá mi to pozitivní."
A pozitivní to skutečně je… dokud se diskutuje, ještě se neumřelo… :-)

JITA Splítková
Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku