Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 19.6.2003
Svátek má Leoš
  Výběr z vydání
 >Ondřej Neff zdraví z cest.
 >POLITIKA: Evropané s.r.o.
 >NÁZOR:USA by neměly Írán zahánět do úzkých
 >POLITIKA: Vládou zamlčovaná fakta o výsledcích referenda
 >PENÍZKY: Stát nečinně přihlíží nenasytnosti našich bank
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Boj proti alkoholu - další šílený nápad ministerstva zdravotnictví
 >TÉMA-EU: Chybila skutečně jenom Babeta?
 >GLOSA: Máma mele tátu
 >LITERATURA: Blogy- žurnalistika svépomocí
 >NÁZOR: Je naše místo v hloučku extrémistů?
 >NÁZOR: Menšina nebo většina?
 >NÁZOR: Stop evropskému federalismu
 >ÚVAHA: Exil jako důsledek totalitarismu
 >ZDRAVÍ: Obejde se Christopher Reeeve bez ventilátoru?
 >PENÍZE: Není penze jako penze

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
19.6. PENÍZKY: Stát nečinně přihlíží nenasytnosti našich bank
Lubomír Ptáček

Říká se tomu "státní finanční podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby fyzickým osobám" a teoreticky to znamená, že stát někde vyškrábal pár korun, aby pomohl občanům, kteří staví, nebo kupují nový byt, se splácením úroků. Praxe je trochu jiná: stát peníze sice vydá, ale ony nedoputují k tomu, komu jsou určeny. Přesně řečeno, jejich nezanedbatelná část nedoputuje.

Všechny skutečnosti, které zde popisuji, jsem schopen doložit listinnými důkazy. Název banky neuvádím, jde pravděpodobně o poměrně rozšířenou praxi mezi našimi bankami.

V roce 2000 jsem s bankou uzavřel smlouvu o hypotečním úvěru ve výši 600.000,- Kč na nákup bytové jednotky s dobou splácení 10 let. Současně jsem uzavřel s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR smlouvu o poskytování státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby. Při dané výši úvěru, úroku 9% p. a. a současné výši státního příspěvku činí tato podpora 1.237,- Kč měsíčně.

Pouze za zúřadování onoho státního příspěvku (za to, že každý měsíc připíše na váš účet peníze, které přijdou od státu) si banka účtuje poplatek 200,- Kč. Pochopitelně, že za vedení účtu platíte ještě jiné poplatky, ale to se nedá nic dělat. Těch 200,- Kč je skutečně jenom za onen státní příspěvek, je to tak uvedeno v sazebníku banky. V mém případě to dělá 16,2% ze státního příspěvku. To je slušný desátek. Vzhledem k tomu, že státní příspěvek je částka proměnná, zatímco poplatek je částka pevná, člověk, který by si půjčil jen 400.000,-, by odevzdal bance na poplatcích téměř 25% státního příspěvku. Při snižování úroku z hypotéky, k čemuž v současnosti reálně dochází, se snižuje i státní příspěvek, zatímco poplatek zůstává stále 200,- Kč. Snadno naleznete takovou výši hypotéky a takovou úrokovou sazbu, při nichž odvedete bance 100% příspěvku, a nejsou to nesmyslná čísla. A ani nemrknete.

Horší je, že nemrkne ani stát. Na daný stav jsem si stěžoval nejdříve u banky samotné, pak u státních institucí, o nichž jsem se domníval, že vzbudím jejich profesionální zájem. Uvedu stěžejní myšlenky z odpovědí, kterých se mi dostalo:

Banka:
Poplatek je účtován klientům u úvěrů, k nimž je poskytnuta státní finanční podpora. Odráží oprávněné náklady banky související se zajištěním této agendy vykonávané pro MMR.

Můj komentář: To bylo jen zahřívací kolo. Bance se ani nedivím, že se zaštiťuje oprávněnými náklady, když pracuje za MMR. Jde jen o to, kdo je zaplatí.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
K zajištění poskytování této podpory uzavřelo Ministerstvo s jednotlivými komerčními bankami smlouvu o zabezpečení poskytování prostředků státní finanční podpory. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i ujednání týkající se úplaty za zprostředkování, z kterých je zřejmé, že ve sjednané úplatě je zahrnuta i náhrada VEŠKERÝCH nákladů spojených se zabezpečením těchto záležitostí.

Můj komentář: Ministerstvo mlčí ke skutečnosti, že si banka nechá platit za jednu službu dvakrát. Sazebník banky však hovoří zcela jasně.

Česká národní banka:
Úloha, kompetence, pravomoci a činnost ČNB v oblasti výkonu bankovního dohledu nad činností bank jsou vymezeny zákonem 6/93 Sb.o ČNB a 21/92 o bankách. Mezi ně nepatří vyřizování stížností občanů na banky ani zasahování do zákonných práv regulovaných subjektů.

Můj komentář: Hm, tak dvojí úhrada jedné služby, jednou od státu a jednou od klienta, je zákonným právem banky.

Nejvyšší kontrolní úřad:
Bylo by namístě, abyste upozornil Ministerstvo financí jako správce státního rozpočtu, z jehož prostředků je podpora poskytována. Své podání byste měl adresovat i Parlamentu ČR.

Ministerstvo financí:
Dovolte, abychom vás upozornili na nepříslušnost Ministerstva financí k přímému vyřízení vaší stížnosti. Doporučujeme obrátit se na Českou národní banku, která je podle Ústavy ústřední bankou celého státu a odpovídá za celý bankovní sektor.

Můj komentář: Ejhle, od zákonů jsme se dostali až k Ústavě!

A na závěr vyjádření ombudsmana:
Veřejný ochránce práv slouží výhradně k ochraně občanů před jednáním úřadů a jim obdobných institucí. Určování poplatků za jednotlivé služby poskytované bankou patří do sféry její obchodní politiky, ve které je banka zcela autonomní a státní orgány jí do ní nemohou zasahovat. Pokud se vám výše poplatků u banky nelíbí, máte možnost si vybrat jinou banku, jejíž sazebník bude pro vás příznivější.

Můj komentář: Ombudsman se, zřejmě z opatrnosti, ve svém poučení nezmiňuje o ochraně před nečinností úřadů, avšak zákon pamatuje i na ni. O nic jiného jsem nežádal.

Co dodat? Babka za dědka, vnučka za babku, pes za vnučku, kočka za psa. Ještě bych potřeboval najít nějakou myšku na konec, abych tu řepu už konečně vytáhl.
Další články tohoto autora:
Lubomír Ptáček

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku