Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 19.6.2003
Svátek má Leoš
  Výběr z vydání
 >Ondřej Neff zdraví z cest.
 >POLITIKA: Evropané s.r.o.
 >NÁZOR:USA by neměly Írán zahánět do úzkých
 >POLITIKA: Vládou zamlčovaná fakta o výsledcích referenda
 >PENÍZKY: Stát nečinně přihlíží nenasytnosti našich bank
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Boj proti alkoholu - další šílený nápad ministerstva zdravotnictví
 >TÉMA-EU: Chybila skutečně jenom Babeta?
 >GLOSA: Máma mele tátu
 >LITERATURA: Blogy- žurnalistika svépomocí
 >NÁZOR: Je naše místo v hloučku extrémistů?
 >NÁZOR: Menšina nebo většina?
 >NÁZOR: Stop evropskému federalismu
 >ÚVAHA: Exil jako důsledek totalitarismu
 >ZDRAVÍ: Obejde se Christopher Reeeve bez ventilátoru?
 >PENÍZE: Není penze jako penze

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
19.6. POLITIKA: Evropané s.r.o.
Jan Zahradil

Na internetových stránkách Evropského parlamentu (EP) lze najít mimo jiné i seznam lobbyistických organizací, které jsou u EP oficiálně akreditovány. V seznamu najdeme také společnost "Jozef Zieleniec + partners", zabývající se právními, politickými a ekonomickými analýzami a konzultacemi, zaměřenými na trhy kandidátských zemí. Jedním z jednatelů této společnosti je český exministr zahraničí a zástupce českého Senátu v Konventu EU, který tak rád verbálně bojuje za očistu našeho politického života od nešvarů. Věděl vůbec Senát o tomto zajímavém "vedlejšáku" svého člena předtím, než jej do Konventu nominoval ?
Poradenská, konzultační a lobbyistická činnost je sice naprosto legálním druhem obživy, pochybuji však, že tím nejvhodnějším pro doposud aktivního politika. A účast aktivního politika/jednatele lobbyistické firmy v jedné osobě na jednání Konventu, kde mohl přímo spoluovlivňovat budoucí podobu EU, je v tomto kontextu obzvláště pozoruhodná. Vždyť právě budoucí uspořádání EU, které se Konvent pokusil narýsovat, mělo určit rozsah evropské agendy a v důsledku toho i prostor působnosti právě pro lobbyistické, konzultační a poradenské aktivity.
Případů, kdy někdo káže vodu a pije víno, jsme již viděli a slyšeli mnoho. Ve vztahu k EU však jde o záležitost, o niž se mnoho nehovoří ani nepíše. V České republice se přitom vytvořila poměrně úzká vrstva elit, činných v politické, mediální a ekonomicko-poradenské sféře, která má značný vliv na utváření veřejného mínění ve vztahu k EU. Zpravidla jde o nadšené eurooptimistické propagátory dalšího prohlubování integrace a postupu směrem k federální sjednocené Evropě. Jejich federalistické euronadšenectví může mít různé kořeny. Jistě je mezi nimi celá řada těch, kteří užšímu sjednocování Evropy upřímně věří, podporují je z čirého přesvědčení a tento svůj entuziasmus chtějí přenést na ostatní. Jistě je mezi nimi mnoho těch, kteří jednají na základě kombinace servility a oportunismu, vedené snahou zalíbit se "mocnějším" (vlastnosti, která byla v minulosti vždy přítomna alespoň u části českých intelektuálních kruhů). A bohužel se obávám, že je mezi nimi i nemálo těch, jejichž evropanství může mít i poněkud hmotnější základ, než je pouhé nadšení či naopak pouhý oportunismus.
Aby mi bylo dobře rozuměno - nepovažuji za nic nemorálního ani lobbyismus a poradenství ohledně EU, ani případnou účast na nejrůznějších programech a grantech EU apod. Na štíru s morálkou se podle mého názoru tyto věci ocitají ve chvíli, kdy je dotyční před veřejností pečlivě tají, aby zároveň v roli "nezávislých" analytiků, glosátorů, pozorovatelů či dokonce aktivních politiků horovali pro ten nebo onen konkrétní aspekt evropské integrace. Pak teprve přichází neodbytná pachuť podezření z možného střetu zájmů a upřednostňování osobního prospěchu.

psáno pro PRÁVO, publikováno se souhlasem autora


Další články tohoto autora:
Jan Zahradil

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku