Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 19.6.2003
Svátek má Leoš
  Výběr z vydání
 >Ondřej Neff zdraví z cest.
 >POLITIKA: Evropané s.r.o.
 >NÁZOR:USA by neměly Írán zahánět do úzkých
 >POLITIKA: Vládou zamlčovaná fakta o výsledcích referenda
 >PENÍZKY: Stát nečinně přihlíží nenasytnosti našich bank
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Boj proti alkoholu - další šílený nápad ministerstva zdravotnictví
 >TÉMA-EU: Chybila skutečně jenom Babeta?
 >GLOSA: Máma mele tátu
 >LITERATURA: Blogy- žurnalistika svépomocí
 >NÁZOR: Je naše místo v hloučku extrémistů?
 >NÁZOR: Menšina nebo většina?
 >NÁZOR: Stop evropskému federalismu
 >ÚVAHA: Exil jako důsledek totalitarismu
 >ZDRAVÍ: Obejde se Christopher Reeeve bez ventilátoru?
 >PENÍZE: Není penze jako penze

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
19.6. ZDRAVÍ: Obejde se Christopher Reeeve bez ventilátoru?
Aesculap

Christopher Reeve, padesátiletý americký herec, který si před osmi lety zlomil vaz při jízdě na koni, je od krku dolů paralyzován. Při životě ho po celých osm let drží ventilátor. Na konci února voperovali v cleavelandské universitní nemocnici Reeveovi do bránice elektrody. Díky nim teď může být Reeve bez ventilátoru až dvě hodiny. Během několika příštích měsíců by měly dýchací svaly pohybující bránicí zesílit natolik, že Reeva bude snad možné odpojit od ventilátoru natrvalo.

Food and Drug Administration dala souhlas k operaci elektrod do bránice (diaphragm pacing) zatím na 35 pacientech. Operace se provádí laparoskopicky, kdy se bez otevření břišní dutiny zavedou nástroje malými otvory v břišní stěně dovnitř. Přímo do bránice se zavedou tenké drátky a pacient jde ještě týž den domů. Pokud FDA dá svůj souhlas, operace by po zavedení do rutinní praxe stála asi 10 tisíc dolarů. Současné experimenty financují FDA, Department of Veterans Affairs a soukromí dárci. Prostředky jsou zatím na celkem asi pět operací, k dokončení studie bude zapotřebí 2- 3 miliony dolarů.

Prvním pacientem, kterému byl voperovány elektrody ke stimulaci bráničních svalů byl osmatřicetiletý Tom Conlan z Mediny, který utrpěl úraz páteře v roce 1998 při plavání. Conlan používá implantáty už po dva roky. Ventilátor však má stále raději po ruce. V případě druhého pacienta elektrody nestimulovaly bránici dostatečně natolik, aby jej bylo možné odpojit od ventilátoru. Christopher Reeve je teprve třetí osobu, která podstoupila experimentální operaci. Pro operaci byl vybrán, protože má neporušené nervy, které vedou z míchy do bránice. Protože však krční mícha je úrazem přerušená, nervy nedostávají impulsy z mozku. Svou roli bezpochyby sehrála i Reeveova popularita, která může značně napomoci všeobecnému přijetí metody. Reeve dokonce byl před operací schopen díky intenzivní rehabilitaci využívat krční svaly k dýchání a bez ventilátoru tak mohl být asi pět minut. Po operaci má pacient vně svého těla krabičku, ze které vedou dráty do bránice. 12 x za minutu stimulují elektrody bránici elektrickým proudem. Dochází ke kontrakci bráničních svalů, do plic se nasává vzduch a pacient se nadechuje. Jakmile stimulace ustane, svaly se uvolní a pacient vydechuje. V předchozích případech se elektrody zabudovaly při otevřeném hrudníku. Tato operace však má svá rizika a je i podstatně nákladnější. Když se objevila možnost laparoskopické operace, Reeve požádal o zařazení do programu.

Při operaci Dr. Raymond Onders vyřízl do břicha čtyři asi centimetrové díry a jimi zavedl dovnitř zvlášť upravený laparoscop na levé i pravé straně. Důležité při operaci bylo "zmapování" bráničních svalů a nalezení motorických bodů, kde se nervy dotýkají bránice a kde je odpověď na stimulaci nejsilnější. Do nich se pak implantovaly celkem čtyři elektrody, dvě na každé straně. Ty pak byly připojeny ke zdroji napětí, který automaticky posílá elektrické impulsy. První týden po operaci lékaři stimulovali bránici po 10- 15 minut, vždy s hodinovými přestávkami, aby si léta nepoužívané svaly odpočinuly. Lékaři doufají, že za 12 týdnů bude možné odpojit Christophera Reevea od venilátoru úplně. I po tom však Reeve bude muset být čtyřiadvacet hodin denně pod zdravotnickým dohledem.

(Psáno podle New York Times a osobní stránky Christophera Reeva pro Bláznivou Markétu a Neviditelného psa.)
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku