Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 23.6.2003
Svátek má Zdeňka
  Výběr z vydání
 >SPORT: Dublin: Světová speciální olympiáda byla zahájena
 >MÉDIA: Nehorázný Klinkhammer
 >POLITIKA: Vládnou nám lidé, které jsme si nezvolili
 >ZAMYŠLENÍ: České dráhy v rodině dospělých
 >LITERATURA: Hanebnost
 >HUDBA: Rozhovor s Jiřím Macháčkem
 >NÁZOR: Sváček nenavlékl fráček
 >SVĚT: Singapurské řešení
 >NÁZOR: Co Vy na to, pane Štěchu ?
 >GLOSA: Pomocná škola
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >CHTIP: Zákazníci
 >POSTŘEH: O popelce
 >TÉMA: Hippokrates na věčné časy a nikdy jinak
 >GLOSA:Omluva: za co vlastně?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
23.6. LITERATURA: Hanebnost
František Schilla

"Ještě před dvěma lety bylo Divadlo v docích STARÝM skladovým prostorem…" Tato věta vyvolá v řadě čtenářů otázky ohledně bezpečnosti, kolaudace atd. Předělat barabiznu na divadlo přece není jen tak - u nás, a jistě ani v Jihoafrické republice! Podcenil zde snad světoznámý autor, v jehož románu se citovaná věta nachází, poněkud soudnost čtenářů? Samozřejmě že nikoli! To si jen překladatelka spletla anglická slůvka OLD ("starý") a COLD ("chladný"). Přesněji vyjádřeno: "vynechala" při čtení jedno písmenko. V originálu se píše o "COLD storage plant", tedy o "chladírnách", "chladírenském skladišti".

Citovaná ukázka pochází z románu DISGRACE jihoafrického autora Johna Martina Coetzeeho, který loni vyšel v češtině pod názvem HANEBNOST (J.M.Coetzee: Hanebnost, VOLVOX GLOBATOR Praha 2002, překlad Monika Vosková, redakce Marie Válková, 196 s.), a naprosto nepředstavuje ojedinělé překladatelské nedopatření. Dílo ověnčené ve světě mnoha vavříny a přeložené do spousty jazyků je v české verzi sotva k poznání. Oproti anglické předloze je česká "mutace" jednak kratší, jednak je místy "o něčem jiném", a v neposlední řadě trpí značnými formálními vadami. Jak ovšem napovídá už sama úvodem předvedená záměna slůvek COLD a OLD (běží o "vynechávku" svého druhu, zároveň ovšem i o případ rozporu věcného), vyskytují se v české mutaci někdy uvedené nedostatky v rozmanitých vzájemných kombinacích. Při všem vědomí toho, že výše uvedené tři nedostatky lze v překladatelsko-vydavatelském paskvilu z dílny nakladatelství VOLVOX GLOBATOR místy dost těžko stoprocentně odlišit, se v tomto článku zabýváme především prvním z nich, tedy přespříliš skrovným rozsahem české mutace.

Snad ještě více než v úvodu zvolený příklad (COLD - OLD) je pro překladatelsko-vykladačskou metodu, kterou byla česká mutace světoznámého díla pořízena, typickým a reprezentativním produktem věta: "MÁ DVĚ ŽENY A PŘÍTELKYNI" (s. 72). Tak je "vztahově" charakterizována jedna z hlavních postav, Afričan jménem Petrus. Uvedené české větě odpovídá v anglické předloze toto souvětí: "HE HAS TWO WIFES, OR A WIFE AND A GIRLFRIEND." (Doslova přeloženo: "Má dvě ženy resp. ženu a přítelkyni.") Jak vidno, v české mutaci románu má Petrus dohromady tři partnerky, zatímco v anglické verzi pouze dvě. To ale není všechno. V anglickém souvětí druhá věta poopravuje větu první. Ani v Jihoafrické republice samozřejmě není legální bigamie (dvojženství). Petrus má tedy dvě partnerky, leč jedna z nich formálně není jeho manželkou. V české mutaci, kde figurují celkem tři partnerky, se navíc hned ze dvou z nich stávají zákonné manželky! Překladatelka výpověď originálu vyjádřila rádoby "zahuštěně", aniž ovšem pochopila její smysl. Podobných diletantsky pojatých "zahuštěných přeformulování" nepřesně pochopeného smyslu výpovědi různě dlouhých celků je v české mutaci celá řada.

Kromě svérázných "shrnutí" (jež stojí, striktně vzato, kdesi na pomezí mezi "čistými" vynechávkami a deformacemi smyslu výpovědi, a představují tedy kombinaci obojího typu vad) byly z anglické předlohy při překladu soustavně a bez jakékoli (byť zavádějící) náhrady vypouštěny celé věty. Hlavní kritérium, podle něhož byla svérázná selekce obsahu provedena, je zpětně těžké určit. Nejspíš zde hrálo roli více faktorů.

Někde (např. na s. 114 českého textu, kde je přeskočen kompletní odstaveček) šlo, jak se zdá, o pouhé přehlédnutí. Na takových místech bylo prostě na úrovni vět či souvětí, tedy ve větším rozsahu, bezděčně reprodukováno to, co jinde překladatelka předvádí na úrovni jednotlivých klíčových výrazů, tedy jednotlivých slov. (Pozor, naprosto netvrdíme, že překládat se má s otrockou doslovností, tj. slovo za slovo; máme na mysli výrazy tak či onak klíčové!)

Jinak než přehlédnutím (srovnatelným s úvodem zmíněným COLD - OLD) lze opravdu sotva vysvětlit třeba úvodní českou větu osmé kapitoly: "UŽ ZAPOMNĚL, JAK DOKÁŽOU BÝT RÁNA NA VYSOČINĚ VÝCHODNÍHO KAPSKA STUDENÁ." (V předloze se píše o "WINTER MORNINGS", tedy o "zimních ránech"; v dotyčné končině se střídají čtyři roční období.) Jinak než sérií přehlédnutí (či snad řáděním "tiskařského šotka") lze rovněž sotva vysvětlit následující rádoby "ekvivalentnost" českého a anglického souvětí: "OD ZNÁMÉHO BEV SHAWOVÉ SI KOUPÍ PŮLTUNOVOU DODÁVKU, ZA KTEROU ZAPLATÍ ŠEKEM 1000 RANDŮ A DALŠÍM ŠEKEM DATOVANÝM NA KONEC MĚSÍCE." (s. 187) - "FROM A FRIEND OF BILL SHAW´S HE BUYS A HALF-TON PICKUP, FOR WHICH HE PAYS WITH A CHEQUE FOR R1000 AND ANOTHER CHEQUE FOR R7000 POSTDATED TO THE END OF THE MONTH." (Kromě toho, že v české mutaci se z Billa Shawa stala Bev Shawová, se český čtenář nedozví, kolik vozidlo vlastně stálo, a přijde i o další údaje ohledně dohodnutého platebního režimu u dané transakce.)

Z jiných vynechávek nicméně prosvítá určitý záměr, ano i jakási, neváhejme se to tak nazvat, "koncepce". Vynechávány bez náhrady jsou zhusta všelijaké vnitřní monology a úvahy hlavního hrdiny jako "HE TELLS HIMSELF (což znamená "říká si" a patřilo by na s. 187 do vložené věty) či "HE CONDEMNS HIMSELF ABSOLUTELY" (což znamená "naprosto se odsuzuje" a patřilo by na s. 185 za větu: "PŘITOM JE MU ALE ZA SEBE STYDNO.") Zde se kdosi (překladatelka či redaktorka) zjevně staví nad autora a bez jakéhokoli upozornění vypouští to, co zřejmě považuje za "nadbytečné psychologizace" u hlavního hrdiny v duchu hesla "dost bylo Hamletů a jiných rozervanců".

Některé vynechávky jako by zase svědčily ještě o další, neméně svérázné, neméně zarážející a neméně povážlivé "koncepci", a to o koncepci související s překladatelským know-how či spíše s limity překladatelského know-how. Vynechávána bývají sdělení odbornější, náročnější, kde zjišťování smyslu by dalo moc práce, ba dokonce by - hrůza povědět! - dokonce vyžadovalo investice do odborných, specializovaných slovníků či konzultací. Tak třeba když člen disciplinární komise poučuje hlavního hrdinu o "férovosti" postupu, jímž má komise projednat stížnost proti němu, zdůrazňuje: "ITS HEARINGS WILL BE HELD IN CAMERA." Toto v daném kontextu poměrně významné ujištění o tom, že jednání komise budou UZAVŘENÁ, tedy bez přístupu veřejnosti, v české mutaci (na s. 41) chybí bez náhrady.

Projdeme-li krok za krokem anglický originál a českou mutaci se zaměřením na frekvenci vynechaných vět v českém textu, nemůžeme celkově nekonstatovat určitou pravidelnost. Vynechávky na úrovni vět či souvětí jsou víceméně rovnoměrně rozprostřeny po celé české mutaci. Narazíme na ně doslova v každé ze čtyřiadvaceti kapitol českého opusu! To by navíc vedle všeho, co jsme konstatovali výše, ukazovalo ještě na jakýsi "hlubší", jednotící systém. Krácení - ať v té či oné fázi - mohlo být vposledu systematické, nejspíš v zájmu toho, aby se česká mutace kamsi jaksi "vešla". (Zde bychom se už ovšem dostali na nejistou půdu dohadů a spekulací.)

Podle shodného mínění renomovaných světových kritiků se Coetzeeho román DISGRACE vyznačuje nebývalou hutností a sevřeností, zároveň však i pozoruhodnou vícevrstevností. Jakékoli krácení, jež nepochází od samotného autora, nemůže ze sevřeného, vícevrstevného díla učinit než torzo. To, co s románem jihoafrického spisovatele provedlo nakladatelství VOLVOX GLOBATOR, nelze označit jinak než českým slovem, jež vetklo do názvu kritizovaného opusu: HANEBNOST!
Další články tohoto autora:
František Schilla

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku