Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 27.6.2003
Svátek má Ladislav
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Stíhačky
 >MÉDIA: Kterak Lidovky vyrobily rasisty
 >POLITIKA: Fámy o nových volbách
 >ZAMYŠLENÍ: Děti kolem stolu a pes pod ním
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nejbrutálnější příhoda z dovolené
 >PSÍ PŘÍHODY: Tak až teď je to hnusný
 >OHLAS: Kultura za všechny peníze ?
 >DANĚ: Pohledem OSVČ
 >PRÁVO: Rozsudek nad Ing. L. Šimůnkem
 >POLITIKA: Evropští demokraté Josefa Zielence
 >KOČKOVINY: Máme koťata
 >NÁZOR: Klobouk dolů!
 >POLITIKA: Další zdražení
 >POLITIKA: Orwell v Bruselu a v Čechách
 >TÉMA: Orwell: 100

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
27.6. PRÁVO: Rozsudek nad Ing. L. Šimůnkem
Jan Beneš

BRNO.25.VI.2003
Útlocitné duše doufám prominou, že ubráním-li se výrazu extramentálnějšímu, nemohu se ubránit tomu, abych nepoznamenal, že rozhodnutím Jeho Ctihodnosti pana Mgr. Michala Kabelíka ve věci proti Ing. L. Šimečkovi, dostala u nás spravedlnost zase jednou po dršce. Výstižnější by arciť bylo napsat, že dostala přímo na prdel.
Neboť co jinak poznamenat k tomu, když státní zástupkyně ve své závěrečné řeči požaduje pro obžalovaného dvouměsíční trest s podmíněným odkladem, leč "objektivní" samosoudce vynese rozsudek odsuzující obžalovaného k pětiměsíčnímu nepodmíněnému trestu ve věznici s ostrahou. (Tedy nikoli té mírnější s pouhým dozorem) a zdůvodní to navíc tím, v rozporu se zákonem, že jde o prvé odsouzení k nepodmíněnému trestu. Jáký to sociální cit projevuje sudí prohlašující, že obžalovaný, co invalidní důchodce není solventní k úhradě pokuty, jež by (při objektivním dokazování, jehož zde nebylo) případ řešila? Cvo chtěl říci? Ty chcípáku jež jsi jmění vexlováním nenadělal, nemůžeš-li platit před stolici mojí nevstupuj?
Rozsudek byl vynesen po krátké přestávce a zatím co pan magistr během vleklého odpoledního líčení v nevětrané soudní budově v ovzduší spíše vehementním, trávil svůj čas předsedajícího jurisprudenta víceméně s výrazem muže, který se právě vrátil z flámu (byť tentokrát na rozdíl od květnového líčení v taláru čistém a s kravatou) k vyhlášení rozsudku pan magistr náramně ožil a dobrých 30 minut četl jeho zdůvodnění, v němž se soustředil hlavně na to, obžalovaného pokud možno urazit a ponížit. Pokud možno též vyprovokovat, což se mu bohužel podařilo.
Výraz nudy ve tváři mu ovšem v předcházejícím líčení nevadil při krácení práv obžalovaného, zamítání jeho otázek, zamítnutí rekonstrukce údajného trestného činu, jehož popis policisty (tentokrát byli vyslechnuti na rozdíl od květnového líčení opravdu ti, kteří se ho účastnili) jaksi opravdu neodpovídá reálným možnostem, zamítnutím předvolání svědků.
Otázka záměny obžalovaného za "hledanou osobu" žádající si vysvětlení, koho tedy hledali, byla odbyta poukazem na "služební tajemství". Váhové, vzrůstové i věkové srovnání obžalovaného a dvou policistů jež měl napadnout, rovněž neprovedeno. Velmi mizerné odvedení z hlediska profese, soudím.
Svůj odborný posudek přednesl i psychiatr, který shledal obžalovaného zcela příčetným a popisem jeho nuceného umisťování do psychiatrické léčebny před rokem 1989 zcela jasně indikoval jen podmínky tehdejšího systému a příčiny Šimečkovy revolty. Po roce 1989, až do vyšetření nařízeného tímto osvíceným jurisprudentem, se psychické potíže u obžalovaného nevyskytovaly. Právem lze tedy soudit, že ony dřívější diagnosy byly jen snahou lékařů pomoci Ing. Šimůnkovi z pastí totality, či brát tuto totalitu jako samou příčinu a diagnosu jako důsledek.
No, smlsl si, pan magistr a s bujností samého Urválka, pak obžalovanému ve zdůvodnění rozsudku vyčetl neúctu k našim svobodám, i rajče vržené kdysi po Václavu Havlovi. Neopomenul zdůraznit, soudce, dnes se to nosí, co by se mu asi stalo, kdyby takové nahnilé rajče vrhl na presidenta Bushe. (Nic, dodává autor, rajče se v USA nepovažuje za zbraň).
Z čehož plyne, že rozsudek i jeho více než rozsáhlé zdůvodnění, se zjevnou rozkoší vyjadřovanou přímo chorobnou smyslností tváře přednášejícího, měl pan magistr, jemuž v rozhorlení odletovaly sliny od úst, připraveny dávno před zahájením tohoto dnešního líčení. Zřejmě prožíval svých 15 minut světovosti. Svědectví o podjatosti jurisprudentově na výsost zřejmé a pouhým okem viditelné. Opětně tedy čelíme justici kabinetní. Samozřejmě, jen dohadovat se můžeme, kdo milému muži v taláru (tentokrát čistém a neusmoleném) jeho konání doporučil. Či tedy, kde domnívá se, že za ně bude pochválen.
Trápení jemuž je vystaven bratr komunistickou soudkyní utraceného Wonky, pouze za to, že usiluje o jakousi spravedlnost za svého mrtvého bratra, došlo zde v obecném vítězení pravdy a lásky nad lží a nenávistí svého dalšího vyjádření. Co za nádor zlosti a nevůle nám zde (v určitých případech) ve jménu nezávislosti justice vyrostlo. V čem, kromě těch třinácti a čtrnácti platových měsíců, je tato instituce nezávislá? Je snad nezávislá na své totalitní minulosti?
Zajisté, justice vyrostla nám ve zvláštní novou třídu, jejíž rok čítá a to z rozhodnutí jejího, měsíců čtrnáct namísto měsíců dvanácti v kalendáři obvyklých. Mezi její výsostná práva pak zjevně patří týrání lidí nevinných, kteří se provinili tím, že odmítají zdravit u vrbiček. Neb nic jiného než právě to Lumír Šimeček na svědomí nemá. Společenská nebezpečnost muže odmítajícího předložit občanský průkaz, navíc nikoli prokázaná, nezdá se mi být důvodnou k pěti měsícům odnětí svobody. (Pokud k tomu vskutku došlo, obžalovaný tvrdí, že předkládal svůj pas). Utržené poutko služebního odznaku rovněž nezdá se mi být újmou zvláště společensky nebezpečnou, navíc je-li věru nedostatečně osvětleno, jak k tomu utržení došlo. Osobní vystoupení jurisprudentovo, skutečnost, že během porady k "vyhlášení rozsudku" nemohl připravit své mnohastránkové extempore v němž neváhal vyjadřovat s mírnou nadsázkou i své názory na náš kosmický systém, pak zdají se mi nasvědčovat spíše tomu, že spíše než proskribovaný Šimeček provinivší se svou nekonformností, by nezbytnou a neodkladnou psychiatrickou péči potřeboval milý literárně zneuznaný sudí.
Proč literárně zneuznaný? Bez možnosti ověřit si tuto informaci, připojuji informaci o Kabelíku Michalovi autoru, jež je údajně osobou s panem magistrem shodnou. Obžalovaný k ní v soudní síni jen stačil dodat, že před rokem 1989 tento autor publikoval též v Mladém světě. Byl to ostudný den. Leč obecně nezdá se mi, že by naší justici sešlo na tom, že z ostudy má ušit kabátek.

KABELÍK Michal - autor, 17. 10. 1959 Přerov.
NYNÍ Soukromý koncipient v Brně. VŠ - Právnická fakulta 95. ST gymnázium Brno 75. D spolupráce s oficiálními tiskovinami (Svobodné slovo).
SF Vstup do fandomu ovlivněn povídkou "Růže pro Algernon.", setkáním s býv. spolužákem z PF Pavlem Kosatíkem a společenskými poměry nahrávajícími jinotajům, současná aktivní i pasivní vlažnost, dvojsmyslnost nepotřebující. I přes svého času posedlost žánrem, dodnes nesnáší asi 90% SF děl, která překračují míru jeho tolerance k technickým novinkám a popisnosti. U zrodu fanzinů a alternativních časopisů v SFK Boskovice, voj. útvaru v Janovicích n. Úhlavou a předchozího zaměstnavatele dopravního podniku města Brna. OBLIBA R. Bradbury. DÍLO autor cca 15 povídek, dvakrát účast v CKČ.
SA Kamanova 2, 612 00 Brno, tel. 05/755 797
Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku