Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 1.7.2003
Svátek má Jaroslava
  Výběr z vydání
 >ŠAMANŮV DOKUMENT: Opravdové německo-české porozumění podle Witikobundu
 >POLITIKA: Přímý přenos z jedné hospody
 >TÉMA: Reforma - Nereforma financí.
 >KOMUNIKACE: České internetové diskuse jsou duševní žumpy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Italská domácnost? Něco navíc!
 >PSÍ PŘÍHODY: Podvodníkův trik
 >PRÁVO: Prohlášení FSF k SCO versus IBM
 >ARCHITEKTURA: Podivuhodné stavby - kubistická vila v Litoli
 >HUDBA A ZVUK: Letmo o Japonsku s Pavlem Kohoutem
 >OHLAS: Pištíkova agitace
 >SPOLEČNOST: Zaveďme daň z hlavy
 >EKONOMIKA: Potvrdí výsledky společností růst akcií?
 >TÉMA: ODS prostřednictvím poslance Tlustého zabodovala.
 >MOBY DICK: Týden č. 26 v Českých Textárnách
 >HUDBA: Zamilovaný metal

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
1.7. ŠAMANŮV DOKUMENT: Opravdové německo-české porozumění podle Witikobundu

Veřejné stanovisko
Horst Rudolf Überlacker, spolkový předseda WITIKOBUND

(Odpověď na pozvánku na konferenci "Jak dál rok po deklaraci", kterou 22. listopadu 1997 pořádal Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, napsáno 15.9. 1997 pro souhrnnou publikaci konference.)

1.
Witikobund, který je mezi celkem třemi směrodatnými sudetoněmeckými názorovými společenstvími národně konzervativní, se snaží od svého založení v r. 1948 v exilu o partnerství svobodných národů a národnostních skupin ve svobodně a demokraticky utvářené Evropě. Hájí právo a pravdu a snaží se na tomto základě o trvalý mír v Evropě, přičemž nekompromisně odmítá bezpráví a jakoukoli formu násilí, stejně tak jako výsledky porušování národnostních a lidských práv, stejně tak jako jejich následné zlehčování či dokonce popírání. To předesíláme a za těchto předpokladů vítáme zásadně každé navázání kontaktů s českými organizacemi, pokud a jak dalece mohou tím být vytvořeny nebo zlepšeny vyhlídky na porozumění.

2.
Vyhlídky na porozumění nemůžeme ovšem spatřovat za žádných okolností v přijetí statu quo, spočívajícího na protiprávných činech nejhoršího druhu, pro něž neexistuje a nemůže existovat ani náznak oprávnění. GENOCIDA ve svých nejstrastiplnějších formách (masové vyhnání provázené masovým vražděním a dalším nejmasivnějším porušováním lidských práv), stejně jako konfiskace bez náhrady nemohou být nikdy součástí platného mezinárodního práva. Trvalý mír není podle všech lidských zkušeností možný bez dodržování práva. Proto žádáme znovunastolení práv a proto NÁHRADU. Obnova práva a náhrada nemohou být - zásadně - obsahem rozhovoru a jednání. Rozhovory se pak mohou konat o formách a modalitách poskytnutí práva a náhrady, jakmile nastane jednota o uvedené zásadě.

3.
Cíl konference, tak jak jej uvádíte "prorazit začarovaný kruh vzájemného obviňování" podsunuje diplomaticky vyjádřeným (a potud to možno uznat) způsobem: Obě strany se dopustily bezpráví, obě strany mají nechat minulost na pokoji, mají hledět do budoucna, mají se - jak výslovně uvádíte - "hlavně věnovat konkrétním krokům k dalšímu zlepšování sousedských vztahů mezi oběma našimi zeměmi a národy". Jako spásnou klauzuli, jež je pro českou stranu bez důsledků, uvádíte přece jen, že "se má vycházet z historických souvislostí", s nimiž však podle všeho ostatně nechcete mít nic společného. Nalézáte se v Sudetenlandu a chcete tam také nadále zůstat a - to především - neobtěžováni sudetskými Němci, kteří tam mají právo na vlast.

4.
Ale proč pak zvete Witikobund, který nikdy neakceptuje porušení práva - a popírání dějinné pravdy - o němž - jak zřejmě s potěšením uvádíte - "nemáte příznivý názor?" Přátelsky, upřímně dobrosrdečná odpověď, kterou sami hned uvádíte, chcete nám "poskytnout možnost zlepšit tento nepříznivý obraz", spojená s napomenutím, že náš zástupce "jak doufáme nebude hovořit dvěma jazyky", je troufalost, kterou my - jak zřejmě také zamýšlíte - odmítáme. My jsme - v protikladu se Švejkovými příbuznými - ještě nikdy nehovořili dvěma jazyky a z nikoho jsme se nepokoušeli dělat blázna, nýbrž jsme vždy byli otevření, čistí a především fair. Proto jsme se také nikdy neusadili v cizím pohraničním území a nevytlačili odtud pilné lidi, kteří tam byli po mnohá staletí usazeni, ani jsme se je dokonce nesnažili asimilovat; od historických dob jsme obývali území, která jsme kultivovali a byli jsme v roce 1918 - proti své vůli - pojati do českého státu, jehož vůdci vlastnicky a drze hovořili o "našich Němcích", na něž si činili nárok jako na nevolníky.

Jestliže nám chcete předložit nabídku navázat na takto skvělou tradici ČSR, nebo uznat status quo a po - domněle úspěšné - konfiskaci bez náhrady veškerého osobního a kolektivního majetku sudetoněmecké národní skupiny nyní přispět k dalšímu finančnímu příspěvku České republice, pak nepočítejte s naším souhlasem, narazíte spíše na naše rozhodné odmítnutí. Je pro nás nyní těžko pochopitelné, z jakého důvodu má vedoucí zástupce Witikobundu - na vlastní náklady (!) - cestovat do Prahy jen proto, aby směl proslovit příspěvek pouhých "6 - 8 minut" a v ostatní době měl poslouchat projevy, které jsou z české strany zaměřeny na zajištění loupeže a z německé strany budou v nejlepším případě všehosezříkající a navíc pravděpodobně zkreslující dějiny.

Jste-li za uvedených předpokladů ochotni k rozhovoru s námi, pak by nás to upřímně potěšilo a byli bychom Vám rádi k dispozici, ovšem ne jen na 6 - 8 minut během masové schůze, nýbrž v seriózním rámci, v němž by se vážně hovořilo o podmínkách pro mírovou budoucnost Čechů a Němců na základě práva a pravdy. K tomu očekáváme Vaši odpověď.

S dobrými přáními opravdového německo-českého porozumění

Horst Rudolf Überlacker
spolkový předseda WITIKOBUND

Ze sborníku zmiňované konference opsal šest let poté Šaman

Šamanovy poznámky:

Krom Witikobundu jsou dalšími dvěma směry v Sudetoněmeckém landsmanšaftu (SL) katolická Ackermann-Gemeinde a sociálnědemokratická Seliger-Gemeinde.

"Národně konzervativní názorové společenství" Witikobundu je určeno tím, že jeho zakládajícími členy byli hlavně henleinovci, členové Freikorpsu, nacisté a esesáci (bývalí).

Zatímco sociální demokraté a katolíci dodávají SL členskou základnu, "witigoni" , jichž nikdy nebylo více, než několik set, dodávají základnu ideovou. Jejich "národně konzervativní" (velkoněmecky nacionalistické) ideje pak, podle toho, jak se jim to hodí, zvedají bavorští i spolkoví politici.

Jak bylo vysvětleno v pozdější odpovědi "Kruhu": Doba 6-8 minut na příspěvek byla dána tím, že byli pozváni představitelé celého spektra názorů na česko-německé vztahy - celkem 30 osob. Náhrady na cestovné - Kruh žije z příspěvků 70-80letých důchodců, Witikobund dostává štědré dotace od bavorské i spolkové vlády. Pokud vím, žádné "společné jednání" obou organizací pak neproběhlo.

Být "Hitlerovými příbuznými" je horší, než "Švejkovými..."

Foto: Osvobození Děčína od Čechů 1938
Osvobození Děčína 1938


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku