Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 4.7.2003
Svátek má Prokop
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Kdo propadá u maturitních zkoušek
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla! 4.
 >NÁZOR: Proč by měl být se smířením kříž?
 >MÉDIA: Televize sobě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Drobný úlet s tramvajenkou
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes a psaní SMS zpráv
 >TÉMA: Střední vrstva? Zaplaťe si alespoň půlku nezaměstnaného!
 >NÁZOR: Život jako ve psí boudě.
 >SVĚT: Tráva bývá vždy zelenější někde jinde
 >Z CEST: Abberatio ictus - aneb smutné konce dobrých skutků
 >PRAHA: Máme si na nekoncepční řešení v MHD začít zvykat?
 >PROHLÁŠENÍ: Ředitelka dovedla Speciální mateřskou školu do krize
 >PENÍZE: Úvěrový registr slaví narozeniny
 >POSTŘEH: O létající ženě
 >CHTIP: Dopis milovaným rodičům

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Pražský chodec  
 
4.7. PROHLÁŠENÍ: Ředitelka dovedla Speciální mateřskou školu do krize
Petr Jindra

OSPZV-ASO ČR
Odborový svaz pracovníků zemědělství
a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

Petr Jindra - oblast Praha, Beroun, Mělník

NÁMĚSTÍ W. CHURCHILLA 2 o 113 59 o PRAHA 3
KANCELÁŘ: 2 22540525 o FAX: 2 22711965 o T-MOBILE: 737 274085 o DOMŮ: 2 57218835
E-MAIL: OSPZV-ASO.JINDRA@TISCALI.CZ o HTTP://WWW.OSPZV-ASO.CZ
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČESKÁ SPOŘITELNA 2000158309/0800

Tiskové prohlášení 3.7.2003

OSPZV - Asociace svobodných odborů, oblast Praha

Ředitelka dovedla Speciální mateřskou školu do krize

Celkem 8 učitelek opouští Speciální mateřskou školu Sluníčko v Praze 5 - Motole.
· Pět odchází na vlastní žádost.
· Bývalé předsedkyni odborové organizace skončila pracovní smlouva a samozřejmě nebyla obnovena.
· Současná předsedkyně dostala výpověď pro "porušení pracovní kázně" (je přichystána žaloba na neplatnost výpovědi).
· Na prázdniny se také musela zaregistrovat na Úřadu práce čerstvá absolventka, která (jistě sama od sebe a bez nátlaku) nastoupila v dubnu na dobu určitou do 30.6. Zaměstnána má být znovu v srpnovém přípravném týdnu.
Ve větším měřítku se tak opakuje situace z loňska, kdy odešly (nebo jim nebyly prodlouženy smlouvy) tři učitelky. Obě situace mají společného jmenovatele: nesnášenlivost ředitelky Ludmily Gubinové k jakémukoliv projevu jiného názoru nebo přístupu, což okamžitě doprovází postupy hraničícími se šikanou zaměstnanců. Podle odcházejících učitelek už začaly stresovou situaci vnímat i děti - v tomto případě děti se speciálními potřebami. Laxní přístup zástupců zřizovatele - Magistrátu hl. m. Prahy - ke vzniklé situaci výrazně přispěl.
Zvyšující se napětí na pracovišti v průběhu března (vytýkací dopisy jedné z učitelek se směšnými důvody) vedly k založení odborové organizace OSPZV-ASO 1.dubna, jejíž existence byla nahlášena ředitelce 11.dubna - tehdy měla již 10 členek (9 učitelek) z 25 zaměstnanců (z toho 14 učitelek včetně ředitelky a její zástupkyně). Až do 7. května ji však ředitelka Gubinová odmítla vzít na vědomí, splnit i nejzákladnější práva odborů, odborářky napadala na poradách a vyhrožovala "sérií vytýkacích dopisů" (které bývají využity pro pozdější propuštění).
7. května se uskutečnilo první řádné jednání - poté, co se drtivá většina učitelek připojila k bojkotu nového rozpisu služeb 5.5. Na této schůzce přislíbila ředitelka vzít v potaz připomínky z jednotlivých pavilónů k novým rozpisům, nicméně o několik dnů později vyhlásila svůj původní návrh beze změn.
12. května se uskutečnila několikahodinová porada, kterou bez vědomí zaměstnankyň ředitelka nahrávala na magnetofon a přestala teprve, když odborářky konzultovaly telefonicky situaci s právníkem odborů.
Poté se - poprvé na pracovišti - uskutečnila členská schůze odborů.
14. května se uskutečnilo informativní jednání zástupců odborů u vedoucí odboru speciálních škol Magistrátu hl. města Prahy spojené s předáním stížnosti na ředitelku Gubinovou podepsané většinou učitelek SMŠ Sluníčko na ředitelku.
Napjatá situace, výhrůžky "právním postupem" atd. pokračovaly.
27. května se proto na žádost odborové organizace uskutečnila porada všech zaměstnanců s ředitelkou a zástupci Magistrátu, na jejímž začátku ředitelka předala výpověď tehdejší místopředsedkyni (dnes předsedkyni) odborové organizace p. Baranové a vytýkací dopis tehdejší předsedkyni. Na samotné schůzi pak zaměstnankyně prokázaly, že ředitelka ani zástupkyně neprováděly hospitace ve třídách a paní ředitelka neplní svou zákonnou míru přímé vyučovací povinnosti. Kritika padala na přesuny dětí ve třídách během školního roku, nekoncepčnost pedagogického vedení atd. Zástupkyně Magistrátu přislíbily podat žádost o urychlenou školní inspekci (ta proběhla začátkem června, ale dosud nejsou známy výsledky). Učitelky je upozornily na potřebu jednat promptně, protože se blížil konec školního roku a tím i některých pracovních smluv nehledě na čerstvou výpověď místopředsedkyni odborů.
12.6. se uskutečnila další členská schůze, na které byl zvolen nový výbor - předsedkyní byla jednomyslně zvolena propouštěná Olga Baranová, která podle ředitelky "rozbila kolektiv" v SMŠ a "zmanipulovala" 10 dospělých lidí. Prodiskutován byl návrh kolektivní smlouvy, konstatováno, že ředitelka vyvěsila začátkem června Platový řád antidatovaný ke 2.1.2003. Odborová organizace také podpořila stávkovou pohotovost ostatních školských odborových organizací v souvislosti s reformou veřejných financí.
Vzhledem k tomu, že situace se neměnila a zástupci zřizovatele situaci neřešili, odmítla jedna učitelka prodloužení pracovní smlouvy a čtyři další podaly výpovědi. Na poradě 26.6. vytvořila ředitelka tak nesnesitelnou atmosféru, že tři učitelky opustily místnost.
30.6. se ještě uskutečnilo setkání s radním pro školství p. Slezákem, který o situaci už byl informován - překvapila ho pouze informace o počtu výpovědí. Nic konkrétního však v celé věci nepřislíbil, žádné rozhodnutí nám dosud nebylo sděleno. Prohlásil, že nemůže zasahovat do pracovně-právních vztahů.

Podle našeho názoru v tuto chvíli již neexistuje jiné řešení k uklidnění situace, než odvolání ředitelky Gubinové, na což má zřizovatel podle našeho názoru právo. Zvlášť bereme-li v potaz, že paní Gubinová se stala ředitelkou jiné školky v roce 1987 a od té doby nikdy neprošla žádným výběrovým řízením, která byla jinak obvyklá, a je v důchodovém věku. Jedná se navíc o zařízení pro děti se speciálními potřebami, kde se učitelky potřebují soustředit na práci a nikoliv být vystaveny neustálému stresu.

Bližší informace:
Petr Jindra,
oblastní pracovník OSPZV-ASO,
tel. +420 737 274085
Další články tohoto autora:
Petr Jindra

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku