Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 7.7.2003
Svátek má Bohuslava
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Poslanecká imunita - přežitek komunismu či výdobytek současných demokratů?
 >TÉMA: Reforma veřejných financí - cesta kupředu nebo trest za podnikání?
 >DOZNÍVÁNÍ: Od článku v Neviditelném Psu až k ústavní stížnosti
 >POLITIKA: Beneš se zasloužil o stát. Jenže který?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem vyměkl s motorkou
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes a psaní SMS zpráv
 >ZAMYŠLENÍ: Krásná moderátorka (2) a kdo je šedou eminencí v pozadí
 >ÚVAHA: Co je to za svátky?
 >NÁZOR: Demokracie a žurnalisté, její avantgardní předvoj
 >LITERATURA: Hotentotství v Čechách aneb Do Evropy přes Afriku?
 >NÁZOR: České černé ovečky
 >POSTŘEH: O zákazech focení
 >CHTIP: Co kdo vynalezl
 >TÉMA: Křížové cesty českých médií
 >MÉDIA: Červencová derniéra RRTV

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
7.7. DOZNÍVÁNÍ: Od článku v Neviditelném Psu až k ústavní stížnosti
Zdeněk Joukl

(Ústavní soud již nerozhoduje o dodržování Ústavy?)

Dne 18.6. jsem napsal článek "Zmanipulované referendum" do NP a za pět dnů pak podal ústavní stížnost. Proč?
Náš český národ má prý jednu špatnou vlastnost: nedokáže často řešení problémů dotáhnout do konce. Vzpomněl jsem si na to, jakmile jsem zjistil, že před a při referendu o vstupu do EU byly porušovány zákony. Proto jsem podal návrh na zahájení řízení o nezákonnosti postupu při referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Podle mne použití 200.000.000 Kč z veřejných prostředků na podporu jednostranné propagace hlasování pro přístup do EU bylo v rozporu s Ústavou, ve které se hovoří o volné soutěži politických stran, a dále pak o tom,že členové vlády nesmějí zneužívat svého postavení. Jelikož referendum bylo o vstupu do EU, tedy společenství, které nedává jednotlivým státům plnou svrchovanost, byl porušen i článek Ústavy podle kterého máme zůstat svrchovaným státem.
Porušena byla i Listina základních práv a svobod. Podle ní jsou si lidé rovni v právech. Proč však vláda umožnila pouze jednostrannou propagandu navíc financovanou ze zdrojů vytvořených i odpůrci přistoupení k EU? Proč navíc nebyl dán odpovídající prostor ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích občanům, argumentujících nesouhlasně s připojením k EU? Tím došlo též k porušení práva na svobodu a informace. Politické strany a politická hnutí jsou dle Listiny odděleny od státu. Pouze strany vládní koalice si však zajistily prostředky ze státních zdrojů na jednostrannou a neobjektivní kampaň.
Dle Listiny musí platit zákonná omezení základních práv a svobod stejně pro všechny případy. Toto se v případě referenda nestalo, protože byly zveřejněny výsledky volebních průzkumů během referenda oproti předchozím volbám (např. volby do Poslanecké sněmovny a Senátu v r. 2002) ve kterých zveřejnění bylo výslovně zakázáno a respektováno. Výsledky průzkumů, které prováděla neznámá soukromá firma, byly zveřejněny ještě první volební den 13.6. 2003 na ČT1 v 19:15 hodin v Událostech. Druhý volební den vyšly průzkumy v celostátním tisku např. v MF DNES. Tím došlo navíc k podstatnému a jistě nežádoucímu ovlivnění výsledků referenda.
Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k EU stanoví, že hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka Ministerstva vnitra.
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra povinnosti citovaného zákona nedostálo a rozmnožilo volební lístky bez otisku razítka, ale s pouhou kopií otisku razítka, umožnilo tak výměnu hlasovacích lístků (např. proti za pro) v průběhu referenda, protože tyto ztratily důležitý identifikační znak.
Zákon o Ústavním soudu v § 125d však (zcela nepochopitelně a účelově na újmu občanských práv) omezuje podání návrhu pouze na rozpor s ústavním zákonem o referendu o přistoupení k EU nebo s jeho prováděcím zákonem. Přesto jde však o řízení o ústavních právech a porušování Ústavy a Listiny základních práv a svobod nutno posoudit a odsoudit!
Ještě před rokem jsem byl velkým zastáncem vstupu naší republiky do EU. Jenže koncem roku jsem zjistil, že některé podmínky, vyjednané nikým nevoleným panem Teličkou a spol., jsou pro nás velmi nevýhodné, a některé až příliš rizikové. Jelikož je údajně již nebylo možno změnit, zahájil jsem v květnu svou soukromou propagační akci, kterou jsem se snažil seznámit občany s problémy vstupu. Ve městech a obcích blízkých mému bydlišti, kde jsem zajistil vyvěšení asi 300 ks letáčků, bylo pak v referendu o 7% občanů více proti vstupu do EU než v městech ostatních. Výsledek ukázal i velký rozdíl finanční: mne stál jeden hlas proti pouze 3 Kč, vládu pak hlas pro 40 Kč. Dovolím si tedy tvrdit, že kdybych měl k dispozici 100 mil. Kč, dopadlo by referendum obráceně, než se stalo!
Je absurdní, že možná nejvyšší šanci na úspěch v mém podání má problém s kopií otisku razítka na volebním lístku (namísto předepsaného přímého otisku), a nikoliv porušování Ústavy a Listiny základních lidských práv a svobod, kterými se soud pravděpodobně nebude vůbec zabývat. I když, zjistí - li člen Ústavního soudu porušení Ústavy, nebo je na něj upozorněn, je jeho občanskou povinností reagovat.
Již se těším na to, jak se dozvím, že je vlastně všechno v naprostém pořádku.

Zdeněk Joukl
Další články tohoto autora:
Zdeněk Joukl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku