Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 12.7.2003
Svátek má Bořek
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Jak pustit státní pokladně žilou...
 >IZRAEL:Pohádky tisíc a jednoho dne
 >SVĚT: Města duchů
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Večer s legendou
 >RECENZE: Telefonní budka
 >MOBY DICK: Týden č. 28 v Českých Textárnách
 >POSTŘEH: O bláznech
 >POLITIKA: Sotva roztomilá batolata.
 >TÉMA: Českoněmecké vztahy od středověku do současnosti ve světle historických pramenů
 >POLITIKA: Spravedlnost jako princip
 >EKONOMIKA_: Budvar
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Koupání na vodních lyžích
 >PSÍ PŘÍHODY: Proměny psího ráje
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla! 5.
 >MÉDIA: Kavčí, nebo Špidlí hory?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
12.7. MOBY DICK: Týden č. 28 v Českých Textárnách

Pondělí 7. července

Vrcholový manadement firmy se uzavřel na zasedání ve školicím a rekre. středisku v Bludné Noře. Cizelují tam prý naši novou makrostrukturu. V mailu nás o tom informoval mluvčí Z.Vrh: "Nastává celý proces nastávajících změn, jejichž cílem je vytvoření skutečně efektivního, rychlého a především flexibilního řízení a fungování Českých Textáren."
Nastává? A co se to dělo poslední tři roky?

Úterý 8. července

Dnes přišel mail od managorky Divize komunikace L.Živé: "Nová makrostruktura je pouze rámec, schéma, prostředek. Rozhodující jsou procesy řízení. Budeme bedlivě dbát, aby byla přesně a přísně definována přímá odpovědnost každého jedince za dodávání výsledků."
Zase procesy? Já myslel, že jsme si je odbyli v 50. letech.

Středa 9. července

Z Bludné Nory mailuje managor Tluč Huba: "Cílem započatých změn v makrostruktuře firmy je zeštíhlení organizace ve smyslu snížení počtu řídících úrovní v celé firmě z třístupňového na dvě řídící úrovně. Trend snižování úrovní řízení bude pokračovat a našim cílem je dosáhnout maximálně čtyř řídících úrovní v rámci celé firmy - plus nejvyšší úroveň útvaru ředitele."
Po snížení zaměstnanců na záporný stav bude následovat i snížení řídících úrovní ze tří - na pět!

Čtvrtek 10. července

K bludným hlasům se přidal i managor Dur Durak: "V nové makrostruktuře si zaměstnanci budou muset zvyknout na nové principy nového modelu řízení. Hlavní novinkou je, že pro některé úkoly budete mít tři až čtyři různé nadřízené. A pro každý úkol jiné."
A já si myslel, že si Ambrož dělá legraci, když tvrdil, že na jednoho zaměstnance připadá deset managorů!

Pátek 11. července

Další mail z Bludné Nory zaslal sám ředitel Běsný Kokot: "Cílem změn je průhlednost celé organizace, aby bylo jasné, kdo je za jakou změnu zodpověden. Implementace změn souvisejících se změnou modelu je zodpovědností každého odpovědného jednotlivce na všech úrovních firmy. Každý pracovník je zodpověden za procesy, kterými řídí výstupy, za něž je zodpověden."
Ambrož k tomu pravil: "Je to průhledné - Solnohrad je hlavní město Solnohrad!"

................................................

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná.)

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

V březnu se deníček změnil na týdeníček, vychází v pátek nebo v sobotu a přesunul se do Šamanova doupěte. Takže od té doby jsou Mobyho zápisky uchovány po týdnech v archivu Š. doupěte.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.

Anebo si poslužte komentářem.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku