Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 22.7.2003
Svátek má Magdaléna
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Potvrdí trhy Greenspanův optimismus?
 >POLITIKA: Strategie přežití
 >ARCHITEKTURA: O jedné letenské zajímavosti
 >APOLLO 11: Reminiscence z mládí
 >CO KDYŽ: Kdo svalil kámen? (1)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dobytek v Průhonickém parku
 >PSÍ PŘÍHODY: Ten pes špatně slyší, zato houbeles vidí
 >HUDBA A ZVUK: Klavíristů není nikdy dost
 >GLOSA: Hrátky kolem Ústavního soudu.
 >POLITIKA: Finta s DPH
 >HUDBA: Barkaroly a krepdešín
 >NÁZOR: Špidlův smrtící koktejl
 >NÁZOR: Domácí škola opět v ohrožení
 >PENÍZE: S čím jdou banky na klienty
 >CHTIP: Varování před medvědy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
22.7. NÁZOR: Domácí škola opět v ohrožení
David Floryk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dlouhých a pečlivě utajovaných přípravách předložilo v půli června návrh školského zákona k vnějšímu připomínkovému řízení.
V § 40-41 je připouštěna i možnost individuálního vzdělávání dětí mimo školu, což by mělo potěšit všechny, kteří sledují již pátým rokem probíhající pokusné ověřování této odlišné formy plnění školní docházky, kdy děti vyučují doma jejich rodiče.
Avšak je tomu tak jen na první pohled, při pročtení uvedených paragrafů snadno zjistíte, že jejich znění naprosto neodráží positivní zkušenosti, získané během pětiletého ověřování, naopak zavádí dosud nevyzkoušený a velmi krkolomný a v mnoha směrech diskriminační postup, který nemá obdobu v žádné zemi Evropské unie.
Způsob, jakým návrh školského zákona řeší problematiku individuálního vzdělávání, se v zásadě neliší od toho, který byl součástí návrhu zákona, zamítnutého v prvním čtením sněmovnou v loňském roce.
O povolení domácího vzdělávání má podle ministerského návrhu rozhodovat krajský úřad, nikoliv ředitel školy, jak je tomu v experimentu, a především domácí vzdělávání nebude nadále jednou z možností, jak mohou rodiče projevovat svou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, naopak bude moci být povoleno jen "ze zvlášť závažných důvodů", především zdravotních.
Původní myšlenka je tak stavěna na hlavu: Stát, místo aby vítal snahu rodičů řádně se starat o své děti včetně úsilí zabezpečit jim svépomocí kvalitní vzdělání, řadou bezdůvodných diskriminačních opatření jim v tom de facto brání. A když už domácí vzdělávání v zákoně být musí, pak nechť je dle názoru ministerstva alespoň nástrojem, jimž může milostivě "povolit" rodičům starat se např. o zdravotně postižené děti, s nimiž si stejně ve státní škole nevědí pořádně rady.
Připomínky rodičovské veřejnosti i škol, zapojených po pěl let do experimentálního ověřování, pečlivě shromažďované a ministerstvu předkládané, nebyly opětovně vzaty v úvahu a postup ministerstva tak připomíná kauzu oněch neblaze proslulých "nových podmínek pokusného ověřování", s nimiž ministerstvo vyrukovalo předloni o prázdninách.
Stejně jako v případě škol waldorfských a vůbec všech alternativ včetně víceletých gymnázií se socialistické ministerstvo zřejmě řídí zásadou "co funguje, tomu škoď". Ideologie je prostě nadřazena zkušenostem i zdravému rozumu - domácí škola se ministerstvu nelíbí, a tak prostě u nás nebude, a basta, experiment - neexperiment, zkušenosti - nezkušenosti.
Nezbývá než doufat, že takto střižený školský zákon sněmovnou na podzim neprojde či alespoň dozná zásadních změn.

Připomínky k návrhu zákona vypracovala i "Asociace pro domácí vzdělávání" společně se "Společností přátel domácí školy". Jde o kompromisní návrh, který formálními úpravami upravuje principiálně nedostatečný ministerský návrh školského zákona do funkční a nediskriminační podoby. Můžete se s ním seznámit na www.domaciskola.cz.

David Floryk, Ostrava
člen výboru Společnosti přátel domácí školy,
předseda MS Konzervativní strany Ostrava,
www.skos.cz
Další články tohoto autora:
David Floryk

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku