Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.7.2003
Svátek má Jakub
  Výběr z vydání
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Flikování, či nová omítka?
 >POLITIKA: Faktor jménem Hojdar aneb ČSSD v krizi
 >MÉDIA: Státní návštěva - analýza
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla! 7.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Příhoda z multikina
 >PSÍ PŘÍHODY: Že ty zase vaříš?
 >NÁZOR: Bezpečené peníze
 >GLOSA: Boj o finanční reformu, kdo víc klame?
 >NÁZOR: Politika je si všude moc podobná
 >PENÍZE: Žít a zemřít se životní pojistkou
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POJIŠŤOVNY: Ostuda.
 >ENERGIE: Dotace na fosilní paliva.
 >ENERGIE: Mlžení kolem energetické koncepce aneb Jihočeské matky přicházejí
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Minimální daň je pokutou za svobodu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.7. NÁZOR: Bezpečené peníze
Karel Novak

Bezpečně uložené peníze jsou jistě přáním každého občana a každého podnikatelského subjektu. Ostatně jsou to právě bankovní domy, které svou nabídkou zdůrazňují právě bezpečnost účtů svých klientů. Nedávné malé aférky s Komerční bankou (žaloba podnikatele) či e-bankou (údajně v potížích) ukazují, jak je snadné narušovat důvěru klientů. Stačí malá žaloba nebo pár fám a už je zde poplach. Ostatně není divu. Po krachu pomalu dvaceti bank je logické, že občané i firmy jsou vysoce opatrné a každá negativní informace jim vyvolává vrásky na čele. Také případy kampeliček nepřidaly moc optimismu a důvěře k úsporám v peněžních ústavech. Stačí si připomenout kolik ještě i dnes špičkových politiků dělalo tomuto spoření reklamu a pohled na stíhané a prchající funkcionáře kampeliček ukazuje, že taková "politická" reklama byla spíše škodlivá, než užitečná.
Úskalí, do které se banky sami dostávají je ale dobré si připomenout. Není neobvyklé, že spatříte ve své bance nápis, že výplatu v hotovosti nad 100 000,- korun musíte hlásit den či dva předem a jinde je to suma 500 000,- korun a podobně. To by asi nebylo nic neobvyklého, ale prý běda bance, pokud takovou podmínku nemá ve smlouvě se svým klientem. Nebo v odkazu na platný vnitrobankovní předpis. Podnikatel, kterému se zdrženou výplatou v hotovosti zhorší jeho podnikatelský výnos, nebo dokonce nepodaří, může podle některých právních expertů žádat na bance ušlý zisk a nebo úhradu ztráty. Zdánlivě malá částka však může znamenat smluvní pokutu v desítkách miliónů korun a při české vynalézavosti by se tak plánovaný zisk banky asi tenčil. Nehledě na skutečnost, že řady soudních procesů by rychle zapůsobily na důvěru klientů, kteří by své účty rušili.
Vnitrobankovní předpisy banky mohou mít i další úskalí. Např. podle ČSOB lze přístup na účet povolit osobě zapsané v obchodním rejstříku, ale také osobě zapsané v notářském zápise z valné hromady. Alespoň tak tvrdí jednomu ze svých klientů ve svém stanovisku odpovědný pracovník z ČSOB. Ten i navíc připouští, že vedle nového výpisu z obchodního rejstříku nebo usnesení z valné hromady lze předložit i jiný úředně ověřený dokument, který umožní získat dispoziční právo k účtu. Jaký, to už neuvádí. Ale tady vzniká nebezpečí. Zápis z valné hromady nemusí uznat soud a navíc zde může být spor například jiné skupiny akcionářů. Vzájemné napadání z neplatnosti valných hromad nebylo a není ani v současnosti žádnou zvláštností. Pokud tedy jakákoliv banka umožní vstup na účet bez rozhodnutí soudu, vystavuje se nebezpečí úhrady škod a jiných sankcí. Ale to není konečné. Podstatné je ,že notářský zápis byť z tzv. kulatým razítkem není až tak nesnadné vyrobit a na dobré kopírce to zvládne i amatérský podvodník. Mohlo by být nemilým překvapením pro finančně prosperující firmu, že kdosi na základě jakéhosi notářského zápisu obdržel práva dispozice s účtem a peníze předisponoval jediným příkazem na účet kdesi v daňově zvýhodněných zónách. Tvrzení, že by se odcizená částka získala zpět, asi nikdo neuvěří. Děr v mezerách předpisů ostatně využili i sami pracovníci ČSOB Czernek a Stádník, kteří prý způsobili bance škodu za 2,4 miliardy korun a prý si pobudou ve vězení přes 2 roky. I tady peníze už nikdo neuvidí. Jsou tedy vnitrobankovní předpisy ČSOB už v pořádku? Snad ano. Ale pokud nikoliv, co dál?.
Vždy je nutné, aby každý klient si pečlivě prozkoumal smlouvu se svým bankovním domem a vyžádal si rovněž vnitropodnikové předpisy, na které se smlouva odkazuje. Ušetří si tak případná nepříjemná překvapení a možná i velké ztráty. Potom sami banky budou muset zvážit, zda nelze jejich vnitropodnikové předpisy snadno obejít a zneužít. V nedávné době byl zadržen tzv. Osobní bankéř, který svému klientu zpronevěřil přes 18 miliónů korun , protože podpisové právo bylo dalšími bankovními úředníky zkoumáno jen formálně. A pokud takové případy a zkrachovalé banky a kampeličky nejsou dostatečným mementem k nápravě, potom je nutné, aby se klienti nespoléhali na státní ochranu v podobě dozoru ČNB a sami hledali banku, která je přesvědčí, že jejich peníze jsou u nich opravdu v bezpečí.
Karel Novák
Další články tohoto autora:
Karel Novak

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku