Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 26.7.2003
Svátek má Anna
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Hrdinové či nemorální padouši?
 >MÉDIA: JaneCzech
 >NÁZOR: Vodáci, znásilnění...
 >ZAMYŠLENÍ: Můžu, můžeš, můžeme
 >MÉDIA: Česká digitální média VI. - podzimní rozhodování se blíží.
 >ZE ŽIVOTA: Beránek obětovaný
 >MOBY DICK: Týden č. 30 v Českých Textárnách
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Flikování, či nová omítka?
 >POLITIKA: Faktor jménem Hojdar aneb ČSSD v krizi
 >MÉDIA: Státní návštěva - analýza
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla! 7.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Příhoda z multikina
 >PSÍ PŘÍHODY: Že ty zase vaříš?
 >NÁZOR: Bezpečené peníze
 >GLOSA: Boj o finanční reformu, kdo víc klame?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
26.7. LIDŠTINY: Podfuky a to i na vědeckém základě
JITA Splítková

I věda jsou jen lidé a ti jsou povah různých - tedy i věda prostřednictvím některých lidí může být nápomocná nejen k vývoji zbraní, ale i k oblbujícím podvodům.
O podfucích, které jsou páchány za pomocí vědy a to ve prospěch té či oné převážně náboženské ideologie, se často ani v současnosti moc nehovoří. A přitom na takovéto podvody upozornil ve svém díle už Héron z Alexandrie (3.stol.př.n.l.).
Héron ve svých knihách (především v Pneumatice) odborně popsal tuto oblast podnikání - a to výrobu náboženských zázraků na zakázku. V praktických popisech zázraků se dost často odvolával na jiného řeckého vědce Stratona (zabýval se naukou o vzduchu) - zvaného zázrako tvůrce, který byl přímo jejich autor. Obětmi kamufláže, popisované Heronem, byli uctívači v té době (3.stol.př.n.l.) nového boha Serapise a bohyně Isidy.
Heron z Alexandrie v Pneumatice vysvětluje, "že toto i jiná vědecká odvětví budou shledána užitečnými, nejen k opatřování nejzákladnějších potřeb civilizovaného života, nýbrž také k působení zmatku a nahánění hrůzy."
A přitom, to co Heron popisuje jako účinně hrůzu budící, se zakládá na jednoduchých fyzikálních zákonech - na násosce nebo na rozpínavosti zahřívaného vzduchu, optice… Principu násosky se používalo k předstírání přeměny vody ve víno se používalo různými možnými způsoby, ale princip byl vždy stejný: Na jednom konci systému násosek se vlila voda a na drahém konci vytékalo víno.
Rozpínavost horkého vzduchu působila nadpřirozené pohyby. Vzdušná komora v oltáři byla spojena se skřínkou s božstvem, umístěnou nad oltářem. Když se na oltáři pálila oběť, rozpínající se vzduch otevřel dveře skřínky, vytlačil božstvo ven a způsobil, že pozdravilo uctívače. Tento princip měl opět mnoho obměn, aby se neokoukal.
Zde máme pádný důkaz, proč se již zázraky moc nedějí - vzdělanost stoupá a k ošálení je třeba, aby zázrakodělatel byl o několik vědomostních a technických stupňů nad ošáleným a to už není tak jednoduché, jako před sto lety. Udělat v dnešní době v místě, kde lidé disponují aspoň určitými technickými i všeobecnými znalostmi z fyziky a techniky, zázrak, který by nikdo neprokoukl, by byl zázrak! Proto pokud se v dnešní době stane něco zázračného například, nějaké to náboženské zjeveníčko, proběhne to v zaostalejších a zaostalých zemích, kde je obyvatelstvo málo vzdělané a vysoce nábožensky založené a ono zjevení je politicky nutné.
Pro krajiny se vzdělaným obyvatelstvem mají náboženští zázrakotvůrci jiné metody a to z oblasti psychologie a médií. Ovšem o oblbování lidí se v dnešní době nesnaží jen církve, kus koláče moci chce více společenských subjektů.
Takže i při čtení a poslouchání zpráv, by měl člověk nad nimi přemýšlet, pochybovat o nich a ne je pouze bezstarostně a bezmyšlenkovitě, či dokonce radostně konzumovat. Ono vůbec neplatí ono obligátní: "Vždyť to říkali v televizi, psali v novinách, tak to musí být pravda…" Právě zneužitím médií a na bázi důvěřivosti se tvoří novodobé "zázraky" - podfuky...
…Tak mě napadá, Václav Pravdaaláska dostal tento týden od velkého páníčka cukříček, to je pravda - a pozadí toho? V mediích se o tom nedočtete.

JITA Splítková
www.futurologie.cz


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku