Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 28.7.2003
Svátek má Viktor
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Muzeum vyhnání aneb zločin a trest
 >POLITIKA: Zvítězí zemědělská lobby nad českým venkovem ?
 >TÉMA: Jak na změny ve zdravotnictví
 >KRIMINALITA: Hanebnost policie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Je čas na střílení z okna
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart rád sleduje tenis
 >FEJETON: Přejete si močit ?
 >GLOSA: Svět se změnil, disident to nepoznal
 >FILM: Tak to chodí
 >PENÍZE: Báječné ceny na létajících strojích
 >CHTIP: Japonská antikoncepce
 >TÉMA: Hrdinové či nemorální padouši?
 >MÉDIA: JaneCzech
 >NÁZOR: Vodáci, znásilnění...
 >ZAMYŠLENÍ: Můžu, můžeš, můžeme

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
28.7. POLITIKA: Zvítězí zemědělská lobby nad českým venkovem ?
David Šeich

Na počátku roku 2003 předala Česká republika Evropské komisi tzv. "Národní rozvojový plán", zásadní dokument pro čerpání pomoci EU v letech 2004-2006. V současné době probíhají první jednání o jeho konečné podobě, České republice bylo předloženo stanovisko Evropské komise pro další jednání. Připomínek ze strany Evropské komise je celá řada. Komise například navrhuje navýšení prostředků pro Rozvoj lidských zdrojů o deset procent a navrhuje zásadní reorganizaci operačního programu určeného pro rozvoj krajů (tzv. Společného regionálního operačního programu).

Část agendy Společného regionálního operačního programu (tzv. SROPu) pro podporu podnikání na venkově navrhuje přesunout do Sektorového operačního programu (SOPu) Průmysl a část týkající se rozvoje lidských zdrojů na venkově do SOPu Rozvoj lidských zdrojů. Ze zbytků společného Regionálního operačního programu (zůstalo by cca 30% původního SROPu) by tak byla skutečná "popelka". Důležitým aspektem SRPOu je role nově vzniklých krajů, zejména při jeho implementaci : zatímco v ostatních sektorových plánech mají kraje pouze konzultační roli, v SROPu mělo být spíše Ministerstvo pro místní rozvoj pouze metodickým pomocníkem a rozhodování o projektech mělo být především na krajích.
Jenže Evropká komise, stejně jako česká ministerstva, krajům příliš nevěří. Okleštěním Společného regionálního operačního programu by role krajů při rozhodování o "evropských" penězích byla zcela minimalizována, ačkoli právě kraje by měly mít největší přehled o rozvojových prioritách ve svých obvodech.

Úplně nejnebezpečnějším návrhem Evropské komise je přesunutí prostředků ze SROPu do Sektorového operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (tedy Zemědělského operačního programu). Podle názvu SOPu, který spojuje zemědělské podpory a podpory rozvoje venkova, je vše v pořádku. Jen zdánlivě. Všechno by totiž bylo v pořádku za předpokladu, že by české Ministerstvo zemědělství (MZe) nebylo dlouhodobě ovládáno silnou agrární lobby velkých zemědělských družstev. Ministerstvo zemědelství jako gestor Sektorového plánu Zemědělství totiž spojuje rozvoj venkova pouze s podporami zemědělské výroby na venkově. Možná je schopno uvažovat o podpoře zemědělců např. při rozvoji agroturistiky, ale k venkovu patří také rozvoj venkovské infrastruktury, kultura apod. Jen dostupný venkov a dostatek příležitostí pro volný čas na venkově zabrání vylidňování venkova, odlivu mladých lidi do měst a tak dále. Nejsem si jistý, jestli tuto dimenzi rozvoje venkova dokáže Ministerstvo zemědělství v českých podmínkách rozlišit a soustředit se na ni. Spíše se domnívám, že nikoli.
Bude-li vymazáno 5,5 miliard Kč původně určených na rozvoj venkova a tato agenda bude bez navýšení finančních prostředků přesunuta do agendy SOPu Zemědělství (tedy pod české Ministerstvo zemědělství), jsem k dalšímu osudu venkova skeptický. MZe bude stát před otázkou, zda-li sníží podpory svým zemědělským vlivovým skupinám a přesune ušetřené prostředky do oblasti komplexnějšího rozvoje venkova. Myslím, že rozhodnutí je předem známo : česká zemědělská lobby ovládající MZe úspory na svůj úkor nepřipustí a venkov tak příjde zkrátka.

Takovýmto rozhodnutím by český venkov výrazně utrpěl. Doufejme jen, že Ministerstvo pro místní rozvoj bude před EK důsledně hájit neokleštěnou podobu Společného regionálního operačního programu. Konečně, vždyť takto bojuje i o svou vlastní existenci.

Mgr. David Šeich, místopředseda Zahraničního výboru PSP ČR
Další články tohoto autora:
David Šeich

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku