Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 29.7.2003
Svátek má Marta
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Nekriminalizovat interrupce
 >POLITIKA: Vládní koalice: normální je lhát
 >SVĚT: Instruktáž o kanibalismu
 >CO KDYŽ: Kdo svalil kámen? (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Se Zhoufem na výletě
 > PSÍ PŘÍHODY: Zrodil se nový rituál?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Co odešlo k nožům
 >HUDBA A ZVUK: Pražská mobilní zvonohra
 >PRAHA: Starostenská zlovůle
 >PRAHA: Anonymní galerie v tunelu
 >EKONOMIKA: Trhy čekají na impuls
 >GLOSA: Kdo se nestará
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PENÍZE: Epidemie stavebního spoření
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
29.7. POLITIKA: Nekriminalizovat interrupce
Jaroslav Zvěřina

Do Sněmovny dorazil návrh tří poslanců, kteří chtějí v České republice zakázat indukovaný potrat. Navrhují, aby byl zrušen Zákon o umělém přerušení těhotenství a související vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Jedinými výjimkami byly by podle jejich návrhu situace, kdy úmrtí plodu nastalo v souvislosti s lékařský zákrokem, který směřuje k záchraně života matky. Autoři také velkomyslně navrhují, aby soudy upustily od potrestání v případech, kdy bylo přerušeno těhotenství, vzniklé "na základě prokázaného znásilnění".
Připouštím, že v této věci jsem silně zaujatým a jednostranně orientovaným expertem. Roky se zabývám zdravotní výchovou, propagací antikoncepce. Hájím také právo ženy na umělé přerušení těhotenství v dobře vybaveném zdravotnickém zařízení, pokud se k tomu sama a svobodně rozhodne. Nicméně dovoluji si upozornit, že ani předkladatelé zákona nejsou zde nezaujatými osobami. Všichni jsou hluboce věřícími katolíky. Nenávistné tažení katolické církve proti interrupcím je myslím každému dobře známo. Proto mne velice překvapuje, že ve zdůvodnění návrhu se vůbec nemluví ani o Vatikánu, ani o Bohu, ani o katechismu. Přitom tato fundamentalistická náboženská motivace zákona je do očí bijící skutečností.
Nic proti současnému názoru katolického kléru na práva plodu a ochranu života. Problém přece není s prosazováním takových názorů mezi upřímně a hluboce věřícími lidmi. Naše liberální potratová legislativa zcela jistě žádnou těhotnou katolickou ženu nenutí, aby o potrat požádala. Zdá se mi proto nemoudré, aby tato vyhraněná náboženská menšina zákonem vnucovala nám ostatním své vlastní morální zásady. Působí to někdy tragicky, někdy směšně. Třeba když Svatý otec v afrických zemích, sužovaných hladomorem a HIV/AIDS bojoval proti kondomům a antikoncepci. Nebo když masově znásilňovaným ženám v Bosně doporučoval, aby své břímě nedobrovolného těhotenství nesly odevzdaně. Myslím že v posledku to více škodí té církvi než komu jinému.
Není jistě náhodou, že pod návrhem zákona není podepsána žádná žena. Ženy totiž dobře vědí, co to znamená těhotenství, porod dítěte a péče o ně. Vědí také, že současná úroveň emancipace žen by byla nemyslitelná bez účinné ochrany před nechtěným těhotenstvím.
Příčiny, které vedly většinu civilizovaných států k uvolnění potratové legislativy, nelze všechny stručně popsat. Dovolím si tedy upozornit jen na některé. Pokud jsou potraty zakázané, nabízejí nejrůznější šarlatáni nechtěně těhotným ženám své potratové služby. Já ještě pamatuji na pitevnách oběti takto indukovaných a velice nebezpečných potratů. Není pravda, jak se často traduje, že z nechtěného a odmítaného těhotenství nakonec vzejde chtěný a milovaný potomek. V Česku byl kdysi v tomto směru proveden pozoruhodný výzkum, který jednoznačně prokázal, že děti žen, kterým byl interrupční komisí potrat odepřen, jsou všestranně rizikové.
Těhotenství někdy vzniká zcela nedobrovolně. Autoři vzpomínají znásilnění. Já bych přidal pohlavní zneužívání, vydírání, podvody a jiné činy, které se v párové sexualitě bohužel také vyskytují. Ne vždy je oběť ochotná v takové věci zveřejnit své zážitky. Autoři návrhu doporučují v těchto případech, provede-li lékař na ženě potrat, "upustit od potrestání". Je to od nich opravdu šlechetné.
Žena také není žádný "domeček na dítě". Do těhotenství a porodu vkládá mnoho ze svého biologického potenciálu. I v naší zemi s minimální porodností každý rok několik žen zemře na důsledky porodu. Tisíce žen pak obětují dětem své zdraví. Je proto nejen vědecky nesprávné, ale vůči ženám naprosto bezohledné, když někdo tvrdí, že plod je snad majetkem státu, a že o něm může rozhodovat někdo jiný, než těhotná žena.
Nakonec bych rád sdělil, že tato společnost má mnoho jiných, problematičtějších oblastí, než jsou interrupce. Měli bychom pořemýšlet nad postavením narozených dětí, nad problémy, které vznikají kolem adopcí a opatrovnictví, anonymních porodů a podobně. Potratovost v této zemi je nízká, dokonce velmi nízká. České ženy si velmi rychle osvojily moderní antikoncepční metody. Jejich rozšíření je vysoké i přesto, že na ně stát nepřispívá ani korunou, stejně jako na interrupce. Zatěžovat za těchto okolností naše ženy jalovými diskusemi o právech plodu, vedenými navíc převážně naprostými laiky, zdá se mi být poněkud nešťastné. Vždyť sami autoři tvrdí, že nepředpokládají, že by jejich nesmyslný návrh vůbec prošel parlamentem. Snad tedy alespoň získali nějaký ten odpustek.
Doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina,Csc.
sexuolog a poslanec PSP ČR (ODS)
Další články tohoto autora:
Jaroslav Zvěřina

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku