Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 29.7.2003
Svátek má Marta
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Nekriminalizovat interrupce
 >POLITIKA: Vládní koalice: normální je lhát
 >SVĚT: Instruktáž o kanibalismu
 >CO KDYŽ: Kdo svalil kámen? (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Se Zhoufem na výletě
 > PSÍ PŘÍHODY: Zrodil se nový rituál?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Co odešlo k nožům
 >HUDBA A ZVUK: Pražská mobilní zvonohra
 >PRAHA: Starostenská zlovůle
 >PRAHA: Anonymní galerie v tunelu
 >EKONOMIKA: Trhy čekají na impuls
 >GLOSA: Kdo se nestará
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PENÍZE: Epidemie stavebního spoření
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
29.7. POLITIKA: Vládní koalice: normální je lhát
Jiří Sezemský

Předseda US-DEU Petr Mareš v rozhovoru pro Právo (26. 7. 2003) prohlašuje, že "většina členů jeho strany přestává spolupráci s ČSSD brát jako nutné zlo… Začínají o ní uvažovat jako o něčem, co by mohlo mít i mnohem delší perspektivu." Slova pikantní v protikladu s masivní kampaní, kterou bývalá Čtyřkoalice vedla proti mnohem rozvolněnější "opoziční smlouvě", se kterou se nemalá část členů obou zainteresovaných stran ne zcela ztotožnila po celou dobu jejího trvání.
Marešovo prohlášení je pokračováním současné politiky této strany od schválení Pilipova dodatku, který US-DEU staví do zcela nesvéprávné pozice. Jde o další příklad pragmatického přístupu, kdy pro její vedení není důležitá programová blízkost, ale personální animozity na pravici (i po odchodu V. Klause) a celkem vzato logická snaha přežít svoji klinickou smrt za každou cenu. O tom svědčí důvody, kterými předseda US-DEU podpírá svoje tvrzení: prý za to může ODS tím, "co v poslední době prezentovala za principy své budoucí politiky." Jako příklady uvádí "evidentní neochotu ODS spolupracovat směrem k úspěšnému výsledku referenda, postoje prezidenta republiky na mezinárodní scéně a skutečnost, že tato liberálně-konzervativní strana dokáže zároveň říci, že soudit podle zákona z roku 1812 je nepřijatelné."
Všechny tyto důvody vyvolávají polemiku - jednak opakováním toho, kolik voličů kterých stran hlasovalo pro vstup do EU (může ODS za totální propad účasti potenciálních voličů vládních stran a vyšší počet kladně hlasujících voličů komunistů než unionistů?), oddělenými a někdy rozdílnými postoji ODS a prezidenta v zahraniční politice a jejím legitimním názorem na některé soudní kauzy, který snad nemusí být totožný s názorem Marešova spolustraníka, advokáta pana Kinského. Ostatně situace v soudnictví, kdy nekonečné průtahy rozhodování soudů v poslední době řeší - a pro žalující stranu úspěšně - Evropský soud a kdy obdobné mj. majetkové kauzy řeší soudy diametrálně odlišným způsobem, snad zbavují soudce puncu "nekritizovatelnosti".
Mareš nevypustil ani slovo o programových principech, které ODS hodlá prosazovat, pro které potřebuje partnery z totožného politického spektra, a jejichž teze, které budou nadále rozpracovávány, nedávno zveřejnila.
Je skutečnou otázkou, proč se US-DEU nedistancuje od lživých argumentů Vladimíra Špidly, že současný stav veřejných financí je způsoben především politikou Klausových vlád, kde působila většina ministrů, oblékajících dnes unionistický dres (o KDU-ČSL nemluvě). Špidlův osten v takovém případě míří přímo na ně. Nejenže se tato koaliční strana neohrazuje, ale dokonce přehlíží i fakt, že ve vládním materiálu k reformě veřejných financí je jasně uvedeno, že "růst deficitů veřejných rozpočtů není způsoben úhradou nákladů transformace v podobě transferů vynakládaných státním rozpočtem a FNM do tzv. transformačních institucí na pokrývání jejich ztrát, jak se často uvádí." Tento materiál zřetelně ukazuje, že nebezpečný trend zadlužování státu nesouvisí ani s fází ekonomického cyklu, ale má strukturální charakter - především neustálým nárůstem mandatorních výdajů, zejména sociální povahy. Není nutné zdůrazňovat, kdo se o něj zasloužil v posledních pěti letech nejvíce. Tato další lež plně koresponduje s chimérickými a nesplnitelnými předvolebními sliby ČSSD, které byly popsány již nesčetněkrát.
Postoj současného vedení US-DEU je sice svým způsobem pochopitelný (byť v protikladu s dřívějšími kritickými tezemi, že politickým oponentům "jde jen o pozice"), nicméně je otázkou, kam až hodlá při kompromisech se socialisty zajít. Jejich výsledkem je za současné podoby reformy veřejných financí zvyšování daní, zdražování cen a nejrůznějších poplatků, zesílení pokračujícího tažení proti drobným a středním podnikatelům a mnohdy problematické sociální škrty (mj. nezapočítání doby vzdělávání do výpočtu důchodů v protikladu s deklarovaným důrazem na vzdělání). Zároveň hrozí - a bombastické expozé poslance Hojdara tomu napovídá - že zamýšlené a v některých případech pochopitelné úspory v sociální oblasti budou ještě změkčeny (nemocenská, důchody), přičemž dopady na státní rozpočet musí být v takovém případě kompenzovány buď jeho vyšším deficitem nebo ještě vyšším zdaněním. Zcela v rozporu s programovými záměry US-DEU. Co udělá její vedení v takovém případě?
Ze slov Petra Mareše vyplývá, že nic. Dokonce ve zmíněném rozhovoru tvrdí, že jeho strana z koalice neodejde, ani když reformu neprosadí. Těžko si pro Špidlu představit věrnější, neřkuli servilnější spojence. Kontroverzní výtvarník David Černý by ve své poslední pozoruhodné skulptuře mohl prezentovat i jiné politické dvojice. ČSSD pomohla US-DEU do vlády, vedení US-DEU takřka bezvýhradně podporuje Vladimíra Špidlu. Zdá se, že tyto spojité nádoby nic nerozbije ani přes třaskavou směs, která v nich koluje. Kdyby bylo nejhůř, Hanu Marvanovou - případně další rebely - mohou nahradit v zákrytu čekající komunisté. Proto je zřejmé, že pouze volby mohou ukončit působení vlády, která chtěla nastolit "nový politický styl", ale zatím dokázala pouze jediné: poopravit legendární volební heslo Unie svobody - "Normální je nelhat."

Jiří Sezemský
tajemník stínové vlády
tisková sekce ODS
Další články tohoto autora:
Jiří Sezemský

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku