Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 31.7.2003
Svátek má Ignác
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Země oplývající televizními experty
 >HUDBA: Beatles zmodrali
 >ŽIVOT: Co se jeden naučí za 37 let.
 >PENÍZE: Proč nechci byt na hypotéku
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Lahůdka pro milovníky silných zážitků
 >PSÍ PŘÍHODY: Záhada ztracené rukavice
 >MÉDIA: A v kantýně jsme ještě nebyli, generále…
 >POSTŘEH: O noze
 >NÁZOR: Pindík krále Leara a všelidové vlastnictví.
 >MEJLEM: Čekání na Mesiáše II - aneb o odpovědnosti
 >NÁZOR: Saddámovi synové
 >Súdánské peklo na zemi
 >EKONOMIKA: Středoevropským měnám se nedaří
 >MROŽOVINY: Špidla postupuje do dalšího ročníku
 >TÉMA: Sociální demokracie programově ničí podnikatele

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
31.7. MEJLEM: Čekání na Mesiáše II - aneb o odpovědnosti
Zuzana Chlumská

14. let po Příliš Sametové Revoluci v nás stále přetrvává dělení na my a oni. Toto zhoubné bolševické reziduum v nás udržuje představu, zafixovanou 40 lety budování světlých zítřků,
že ´ti nahoře´ nutně musí trpět impotencí myšlenek, vadou charakteru a fyzickým postižením, nazývaným obvykle ´obě ruce levé´. Nic jiného už ani nečekáme a jediným výdobytkem demokracie v tomto směru je fakt, že nadáváme hlasitěji a veřejně.

Příliš Sametová Revoluce nevytvořila tak jasný předěl, aby nás přesvědčila, že doba je vskutku už jiná, že vyžaduje i naši vlastní aktivitu. Naší lenosti a pohodlnosti pak stačí, když dav v Kotli udělá z některého politika blbce. Nejde o řešení, ale o sám fakt blbství, jež nám přináší hřejivý pocit, že my takoví hlupáci nejsme. Na oplátku ovšem, protože na žádném řešení netrváme, mají nás za blbce ´ti nahoře´. Za blbce, kterým není nutno se zodpovídat nebo, nedej Bože, mluvit pravdu.
A tak se roztáčí kolotoč hlouposti a namísto řešení debatuje se o tom, kdo je tu větší blbec.

Hlídací psi demokracie, nazývaní mrvou, štěkají také o něco hlasitěji, avšak karavana se přesto valí dál, neboť předobře ví,že k ničemu jinému než štěkotu, nedojde.

Velmi rozhořčení pak zmohli se na ´Děkujeme, odejděte´a na ´ Dřevíčskou výzvu´, kde pravda vynikala v precizních formulacích. Jelikož se však neuvolili stát se Mesiášem, vyšuměla,jinak chvályhodná snaha, do ztracena. Nechuti nelze se divit. Role je nevděčná a Mesiášům dostává se svatozáře většinou až po smrti.

Příliš Sametová Revoluce vyhověla naší touze po klidu, ale zároveň způsobila, že staré máslo na hlavě se roztéká, žlukne a smrdí. V nezdravém ovzduší daří se pak inflaci partají, jež jsou spíše hrou na ´každý v Čechách předsedou´ a kde programů se trapně nedostává. Občas se vzepnuvší nezávislý odvážlivec dopadá pravidelně dle přísloví: "Nechoď Vašku s pány na led...", bez jakékoli podpory z naší strany. Neboť spasitel musí nejdříve dokázat, že spasitelem opravdu je, pak ho ukřižujeme a nakonec budeme svatořečit. Postup je osvědčený.
Když takový fantasta ocitne se v propadlišti dějin, v podstatě si oddychneme, neboť už není nikoho, kdo by nám připomínal, že jsme nehnuli prstem.

Nadáváme hlasitě u piva, abychom při otázce po našem postoji ještě hlasitěji proklamovali,že nás politika nezajímá. Protiřečíme si neboť to řecké slovo znamená účast na záležitostech státu. Ne politika, ale odpovědnost za ni nás nezajímá a my ji až příliš ochotně přenecháváme
jiným. Požadavek odpovědnosti je pro nás natolik odpudivý, že odmítáme odpovídat i sami za sebe.

Příliš Sametová Revoluce nevymezila jasně odpovědnost jednotlivce za sebe i za obecné dění
ve svobodné společnosti, ačkoli to byl ten hlavní a podstatný rozdíl mezi socialismem a demokracií. Cosi velmi důležitého bylo tenkrát zanedbáno.

NENÍ SKUTEČNÉ SVOBODY BEZ ODPOVĚDNOSTI.

Za slibovaný , a ve skutečnosti neexistující, mrzký groš, prodali jsme svou svobodu i při minulých volbách. Leč netušili jsme, že odpovědnosti uniknout nelze. I za svou nečinnost jsme totiž odpovědní. A jen tato nečinnost umožnila morálním principům klesnout na úroveň nepotřebné veteše.
Za akutního nedostatku Mesiášů stalo se spasitelem Zlaté tele. Věděla či nevěděla Vládní Slibotechna, že má hliněné nohy?

Za kulatý zas kulatý, za každou cenu, ber kde ber! Vize, při současném nedostatku skrupulí, přímo smrtelně nebezpečná. Leč všeho do času. Přiměje nás alespoň ohrožení naší modly, abychom vylezli z ulity své lenosti? Navrhované reformní kroky spíše než utáhnutí opasku připomínají stahování oprátky a to nejen pro jednotlivce, ale i pro státní hospodářství jako takové. Řítíme se s kopce, brzdy přestávají fungovat a řidič, z neznalosti věci, sype písek do motoru místo na koleje.

Dokážeme alespoň v tomto případě převzít odpovědnost a přimět k ní i ty, kteří by nám měli skládat účty?
Kde jsou naši hlídací psy, aby předvolali odpovědné?

Z ČEHO PRAMENÍ ROZPAKY NAD ROLÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MEDIÍ, KDYŽ ÚLOHA SE SAMA NABÍZÍ ? Proč se tato média nestanou skutečnými hlídacími psy?

Proč bývalý ministr školství E.Zeman už dávno nesedí v televizi či rozhlase a neodpovídá veřejně na otázky expertů?
Proč by média neměla pravidelně sledovat všechny akce, jakou byl např. Internet do škol?
Proč je politikům dovolováno, aby prokličkovali časem, vyměřeným pro ten který pořad, který pak ovšem končí danou minutou a nikoli objasněním či vyřešením problému?
Jak je možné, že žurnalisté nevěděli o skutečném stavu slibovaných zdrojů?
Proč si nepřizvali experty?
Proč více nespolupracují s kontrolním úřadem?

Myslím že i více lidí by ocenilo podobné informace spíše, než přehled o nabouraných autobusech pěti světadílů a přilehlého okolí.

Chtějí-li žurnalisté být hlídacími psi demokracie, ať jimi jsou, ale se vším všudy! Ať mají k důležitým informacím přístup i ze zákona! Je to v našem zájmu! Ať jsou prostředníky mezi námi a skutečnými experty!

Pes, cenící zuby na řetězu vlastních neznalostí není věci příliš platný. A ještě hůř na takovém řetězu vypadá politik. Přítomnost experta by je snad donutila chodit na prezentace připraven a nikoli se dopouštět prohlášení, že nemá hlavu na čísla - od čeho je notebook.

Že si budeme muset skutečně opasky utáhnout je jasné. Tím spíše ale potřebujeme fungující kontrolní mechanismus. Kdo jiný by se toho měl chopit, když ne ten, který to má přímo v popisu práce?

Což nás ovšem vůbec nezbavuje odpovědnosti!
Další články tohoto autora:
Zuzana Chlumská

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku