Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 2.8.2003
Svátek má Gustav
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Chybí účinný zákon o střetu zájmů
 >DOPRAVA: Hloupost, závist nebo ...?
 >MÉDIA: Rozpaky nad rozhodnutím RRTV
 >MOBY DICK: Týden č. 31 v Českých Textárnách
 >AUTA: Pohled z okna aneb Přilepte si náklad!
 >TÉMA: Nakupujme české výrobky.
 >PENÍZE: Banky ve víru změn
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla! 8.
 >MÉDIA: Země oplývající televizními experty
 >HUDBA: Beatles zmodrali
 >ŽIVOT: Co se jeden naučí za 37 let.
 >PENÍZE: Proč nechci byt na hypotéku
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Lahůdka pro milovníky silných zážitků
 >PSÍ PŘÍHODY: Záhada ztracené rukavice
 >MÉDIA: A v kantýně jsme ještě nebyli, generále…

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
2.8. POLITIKA: Chybí účinný zákon o střetu zájmů
David Ondračka

V těchto měsících na Slovensku vrcholí parlamentní schvalování nového (ústavního) zákona o střetu zájmů. Ten má nastavit pravidla a umožnit přísnější kontrolu politiků. Předcházela mu poměrně široká veřejná debata a na jeho znění se shodla naprostá většina politických stran. V tomto směru za Slováky pokulháváme, u nás se o střetu zájmů zatím téměř nediskutuje. Přitom naše situace vyžaduje použití přinejmenším podobně rázných protikorupčních nástrojů. Ve většině korupčních případů totiž nejde o prosté předávání obálek, ale o mnohem delikátnější využívání vlivu a sítí známostí k ovlivnění významných rozhodnutí.

Tyto situace vystavují politiky do střetů zájmů, které stojí na začátku většiny korupčních kauz. Většinou jde o poměrně složité situace, nicméně u nás vůči nim funguje velká tolerance (krásně to ilustruje poslední "kauza" ministrů v Karlových Varech). Zatím nám prostě chybí společenská shoda na přijatelné hranici, kterou není možné překročit.

Současný zákon o střetu zájmů platí více než deset let, ale nefunguje a jeho význam při kontrole soukromých zájmů politiků je nulový. Přijde na něj řeč pouze jednou ročně, kdy poslanci a senátoři odevzdávají oznámení o svých vedlejších příjmech a darech a média na moment zbystří. Většina politiků však svou povinnost ostentativně ignoruje, protože jim žádná sankce nehrozí. Zákon také nezahrnuje radnice, přitom v samosprávách se rozhoduje o velkém množství veřejných peněz s minimální kontrolou a s decentralizací pravomocí přichází často i decentralizace korupce, při níž využívání konexí vesele kvete.

Protože se vláda nemá k přípravě novely, Transparency International připravila vlastní návrh zákona, který problematiku komplexně upravuje. Rozšiřuje působnost také na zastupitele krajů a obcí, přesně stanovuje povinnosti politiků a zavádí tzv. registr zájmů jako jednoduchou a pravidelně aktualizovanou databázi, volně přístupnou na internetu. Kontrolovatelnost registru zájmů občany by měla politiky přimět k tomu, aby evidenci svých soukromých zájmů vedli pravdivě a včas. Pokud politici své povinnosti poruší, je navržena finanční sankce k zajištění účinné vynutitelnosti. Významnou novinkou je také zavedení určitých omezení pro veřejné funkcionáře i po ukončení výkonu jejich funkce, fungující podobně jako konkurenční doložka v soukromém sektoru. Politik spolurozhodující o privatizaci, zadání veřejné zakázky nebo veřejné podpoře určité firmě by nemohl minimálně rok (nebo dva) po skončení své funkce pro tuto firmu pracovat. Toto bývá častý a elegantní způsob, jakým lze za předchozí "služby" poděkovat.

Na stole leží konkrétní návrh výrazně protikorupčního opatření, které by do veřejného života přineslo více průhlednosti. Bylo by dobré jej zvážit a hledat průchodný model, který bude v praxi fungovat. Současný stav udržitelný není.

David Ondráčka, autor pracuje v Transparency International
ondracka@transparency.cz; www.transparency.cz

článek vyšel 29.7. v Lidových novinách
Další články tohoto autora:
David Ondračka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku