Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 4.8.2003
Svátek má Dominik
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Temelín, vycpaná kuna a větrné elektrárny
 >DOPRAVA: České dráhy vzdaly boj o cestující
 >GENTLEMAN: Všeho s mírou
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Dovolená, jaká by se ani Moby Dickovi nepřihodila
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problém poslední míle
 > PSÍ PŘÍHODY: Bartův recept na vedro
 >Z CEST: Globalisace
 >ZDRAVÍ: Divoký losos zdravější chovaného
 >FEJETON: Ztráta paměti
 >NÁZOR: Ježišikriste, my se bez tebe neobejdeme!
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PENÍZE: Záporná daň je chytrá
 >POVÍDKA: Aděl smrti
 >POLITIKA: Chybí účinný zákon o střetu zájmů
 >DOPRAVA: Hloupost, závist nebo ...?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
4.8. MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

Ad doc. Zvěřina“ Nekriminalizovat interrupce“

Já s dr. Zvěřinou souhlasím. Měla by to být věc svědomí každé dotyčné a ne právní záležitost.

OVŠEM !!

Kdyby se mělo jít do důsledků, mělo by i vzdělání být věcí svědomí každého a ne povinnost uložená a financovaná zákonem.A podobně.

Svědomí je ale různé.Pokud se rozhodování týká pouze jedince a nemá dopad na společnost, ať je zákonem vlastní svědomí. Jakmile však má jakýkoliv dopad na společnost, má do toho společnost co mluvit. Otázkou velkou zůstává, jestli společnost promluví tak, aby to vedlo k prospěchu lidského biologického druhu či ne a jedině toto hledisko by mělo být rozhodující.

Je totiž trpkou a krutou pravdou, že co bývá pro jedince osobní tragedií, může být ku prospěchu celku.

Prosím o statistiku vyčíslující počty zachráněných plodů z ohrožených těhotenství s vrozenými a dále sdělitelnými vadami/ dtto zákroky na dětech/ a počty ukončených nechtěných normálních těhotenství s vysokou pravděpodobností zdravého dítěte a z toho vyplývající předpokládaný trend vývoje našeho lidského společenství jako živočišného druhu.Výsledek by pak mohl sloužit za základ objektivního právního rozhodnutí.

Nelze odmítat náboženské hledisko jen proto, že je náboženské a vyjímat z něho pouze Vatikán- katolickou církev. Všechna náboženství se shodují v názoru na zmiňovaný problém a všechna vedou k takovému chování obou pohlaví, aby neblahý dopad byl minimalizován. To, čemu se dnes říká svoboda a osvobození od náboženského omezování v otázkách sexu , je ve skutečnosti diktatura sexu se všemi následky. Není to v lidských dějinách poprvé, tyhle vlny přicházely pravidelně se zvýšením ekonomických možností či s přelidněním na malém prostoru a vždycky to mělo za následek zkázu dotyčné populace. Je to nutný korektiv přírody pro primitivy. Bylo by ideální, kdyby se lidé rozhodli pro etičtější postoj k mezilidským vztahům a následků s neblahým dopadem na lidský živočišný druh by bylo míň.

Ing. Jarmila Pospíšilová- Šteflová
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku