Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 21.8.2003
Svátek má Johana
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Úloha myčky nádobí v dějinách
 >INFO: Šance pro studenty - nebojte se vědy!
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Trauma generace
 >MROŽOVINY: Byl také Čech
 >PROHLÁŠENÍ: K srpnu 68
 >POSTŘEH: O inzerci
 >GLOSA: Tradice československých legií
 >FILM: Mufíme si pomáhat
 >PENÍZE: Překvapení mezi řádky pojistných smluv
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >AUSTRÁLIE: Obrazy současných domorodých umělců z Austrálie v Praze
 >GLOSA: Jen taková malá otázka - je to ženské pokrytectví?
 >VÝSTAVA: Hergetova cihelna - výstava Šperk objektem, objekt šperkem
 >FEJETON: Praktická žena
 >HISTORIE: Morava

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Pražský chodec  
 
21.8. INFO: Šance pro studenty - nebojte se vědy!
Zuzana Bukovská

Po mimořádně úspěšných dvou ročnících cyklu přednášek pro středoškolské studenty "Nebojte se vědy" otevře Akademie věd České republiky letos již po třetí své brány zvídavým studentům. Podzimní cyklus začne ve čtvrtek 11. září 2003 přednáškou předsedkyně Akademie věd ČR doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., "Vliv roční doby na fyziologii savců a člověka". Studenti se doví, jak reagují živé organismy na měnící se délku dne během roku, tj. fotoperiodu, ale i to, že člověk je také okrajově fotoperiodický, což znamená, že si za určitých podmínek zachovává schopnost reagovat na měnící se fotoperiodu během střídání ročních dob.
Digitální fotoaparáty dnes asi ohromí málokoho. A jak se dá digitální fotografie využít ve vědě? O tom bude přednáška RNDr. Františka Weydy z Entomologického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity z Českých Budějovic. Zájemci poznají význam digitální fotografie pro vědu a techniku, ale i pro každodenní život moderního člověka. Přednášku "Digitální fotografie: Zobrazovací technika pro každého" si můžou studenti vyslechnout v úterý 14. října 2003.
Poslední přednášku letošního roku "Molekulové vědy" prosloví v úterý 9. prosince čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dnes vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Molekuly, makromolekuly a supramolekulové struktury představují pro leckterého středoškoláka noční můru. Ale není nutné se bát vědy, není nutné se bát vědění: po přednášce profesora Zahradníka se možná ze studentů nestanou nadšení chemici, ale rozhodně je chemie přestane strašit.

Cyklus bude pokračovat 6. ledna 2004 přednáškou RNDr. Jiřího Grygara, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR "Okna vesmíru dokořán po 20 letech".

Přednášky pro středoškolské studenty se konají vždy ve 14:00 hodin, v místnostech 205 a 206, v budově Akademie věd ČR, na Národní 3, Praha 1. Kvůli kapacitám sálů je nutné si včas rezervovat místo.

Informace:
Zuzana Bukovská
Tiskový odbor AV ČR
tel.: 221 403 354
e-mail: bukovska@kav.cas.cz

Přednášky pro středoškolské studenty
konají se ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Program na září - prosinec 2003

Čtvrtek 11. září

Vliv roční doby na fyziologii savců a člověka
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně AV ČR

Živé organismy reagují na měnící se délku dne během roku, tj. fotoperiodu, změnami na úrovni molekulové až po změny na úrovni chování. U savců patří k nejznámějším pozorovatelným změnám změny v reprodukční aktivitě, hustotě a zabarvení kožešiny, množství tuku. Všechny tyto změny jsou podloženy adaptací molekulových mechanismů, podmiňujících chod biologických hodin, na měnící se délku dne. I člověk je okrajově fotoperiodický, tj. zachovává si za určitých podmínek schopnost reagovat na měnící se fotoperiodu během střídání ročních dob.

Úterý 14. října

Digitální fotografie: Zobrazovací technika pro každého
RNDr. František Weyda, Entomologický ústav AV ČR a Jihočeská univerzita
České Budějovice

Zobrazování je doslova fenomén doby. Digitální fotografie je jednou z hlavních technik zaznamenávající kreativně realitu. V přednášce se studenti doví o jejích přednostech, současném stavu i budoucím vývoji. Na příkladech z vědy, techniky i z každodenního života uvidí její význam pro moderního člověka. Přednáška se zaměří i na praktické aspekty digitální fotografie. Zmíněny budou i programy na zpracování obrázků, zdroje informací v literatuře i na internetu. Prostor pro diskusi na konci přednášky může živě a interaktivně přiblížit ty oblasti digitální fotografie, které jsou pro návštěvníky zajímavé a aktuální.

Úterý 9. prosince

Molekulové vědy
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., čestný předseda AV ČR
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Molekuly, makromolekuly a supramolekulové struktury představují jedinečného společného jmenovatele části fyziky, celé chemie, částí biodisciplín a některých oblastí lékařství. Studujeme je nejen experimentálně (jejich přípravu, reaktivitu a vlastnosti), ale díky prostředkům teoretické fyziky (kvantová a statistická mechanika) též pomocí počítačů. Touha poznat způsob fungování živé hmoty nití chemiky i fyziky studovat větší a větší molekuly. Nejen to: na druhé straně metody experimentální fyziky dovolují uchopit jedinou molekulu a manipulovat pomocí "submikropinzety" s jejími částmi.
Další články tohoto autora:
Zuzana Bukovská

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku