Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 25.8.2003
Svátek má Radim
  Výběr z vydání
 >SRPEN 68: Kauza zvacích dopisů
 >EKOLOGIE: Skutečnost a mýty o sinicích a vodním květu
 >PŘEKLAD: Singapur: Konec Švýcarského snu
 >MROZOVINY: Pozdrav z Dubrovniku
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak bylo v Londýně
 >PSÍ PŘÍHODY: Kriminální případ? Zatím ne!
 >FEJETON: Návštěvníci parku
 >GLOSA: Houby němečtí turisti - české čuně profesionál !
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >NÁZOR: Čí je to ofenzíva?
 >MÉDIA: Česká televize v letech 2002 a 2003 z pohledu financí
 >PENÍZE: Tajná databáze neplatičů
 >MOBY DICK: Brutalismus v Českých Textárnách
 >POSTŘEH: O pivu
 >MEJLEM: Dva vtipy o psech

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
25.8. MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů


-----Original Message-----
From: Miroslav Jandora [mailto:mjandora@davay.cz]
Sent: Saturday, August 23, 2003 6:30 PM
To: 'Hábová Marie'; 'hejtman@kr-jihomoravsky.cz'
Cc: 'podatelna@meuslavkov.cz'; 'obec@tvarozna.cz'; 'i.vystrcil@austerlitz2005.com'; Lucie Trokanova (lucie.trokanova@meuslavkov.cz)
Subject: RE: Otevřený dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje

Vážený pane inženýre,
děkuji Vám za Vaši laskavou odpověď. Jsem si vědom, že ve Vašem časovém plánu je jistě mnoho jiných povinností, než odpovídat na mé maily, či dopisy a vysoce hodnotím, že jste si našel čas mně skrze mailbox paní Hábové odpovědět. Domnívám se, že byste měl ocenit mnou poskytnutou informaci o zamýšlené stavbě na Prateckém kopci, vedle Mohyly míru, kde tak rád přijímáte zahraniční návštěvy a hovoříte o fenoménu Slavkovského bojiště. Správně nám a hlavně Vám, měl tuto informaci a jsem přesvědčen, že mám pravdu, poskytnout Váš odbor kultury a dotázat se obcí a široké veřejnosti, zda s takovou stavbou souhlasí. Nestalo se tak a proto jsem se obrátil na Vás. Ano, souhlasím s Vaším postupem, ověřit si potřebné skutečnosti, jen se mně nezdá fér používat na vzájemnou korespondenci tiskové oddělení Vašeho úřadu. Je to zbytečné plýtváni penězi nás všech. Spokojím se s vaší odpovědí touto cestou, myslím tím elektronickou poštu a mailbox paní Hábové, nebo i přímo z Vašeho mailboxu, tedy cestou nejmenších nákladů. Nic méně, respektuji Vaši vůli a pokud to budete vyžadovat, můžeme samozřejmě komunikovat přes média. Já jsem ochoten, samozřejmě zdarma, celou naši korespondenci zpřístupnit na serveru Projektu Austerlitz 2005 / www.austerlitz2005.com / a také tak činím.

Pokud jsem podal nějaké nepřesné informace o této kauze, omlouvám se, vězte, že jsme všechny informace o stavbě radaru získali náhodou a nejsa účastníkem řízení, se tedy mohu svobodně domýšlet, co že to tam vlastně chtějí stavět. Je věcí investora, že vede územní řízení takovým způsobem, jako by šlo o garáž. Až nám budou poskytnuty přesné a korektní informace, rád je zveřejním a budu Vás jako prvního neprodleně informovat.

Byl bych také rád, kdybyste uvedl na pravou míru svůj alibistický výrok s jednou zásadní nepravdou, pro deník Právo /21.08.2003 článek s titulem Krajský hejtman si radar u Mohyly míru nepřeje"/, kde jste m.j. uvedl: "Nebylo to v žádném případě rozhodnutí krajské samosprávy. Odbor kultury postupoval přesně podle zákona a upřednostnil zájem státu..." Přece nemůžete myslet vážně, že stavba radaru musí stát přímo v zóně chráněné vyhláškou ministerstva kultury České republiky č.475/1992 Sb ze dne 10. září 1992 o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu. Zde jste nemluvil pravdu, zájmem státu a i naším je, aby byl radar na našem území postaven, ale zájmem státu není a nemůže být umístění radaru přímo v zóně Slavkovského bojiště. Tento , jak říkáte "nešťastný" záměr , způsobila konkrétní osoba na Ministerstvu obrany, která usoudila, že to bude zde a bude to tak nejvýhodnější. Další zodpovědní z téže instituce nezodpovědně nechali do tohoto místa nalít desítky milionu korun a záměr s radarem jen tak mimochodem odhalili později a jako zásadní důvod mají právě tyto finance, které tam už prostavěli. Radar může stát kdekoliv jinde, jen si musí armáda a MNO najít jinou lokalitu a prostředky, které tak nevhodně investovali na Prateckém kopci. Očekávám, že tento Váš "nešťastný" výrok budete korigovat. Odbor kultury a památkové péče se dopustil omylu a měl by to přiznat. Občan, který žije v památkové zóně Slavkovského bojiště musí dodržet při stavbě spousty omezujících nařízení památkové péče, např. nesmí mít plastová okna, musí si nechat schválit barvu krytiny atd.... Jak můžete, jako hejtman kraje hájit takovou chybu odboru, který má na dodržování zákonů a vyhlášek dohlížet a nikoliv je negovat? Je snad armáda výjimkou? Stavba takového významu musí být odsouhlasena celou veřejností, jíž se to týká. Když jste to už načal, neměla by se snad takovou významnou stavbou samospráva zabývat?

Byl bych Vám vděčen, kdybyste upřesnil Vaši výtku o mých "zavádějících,nepravdivých a arogantních úvahách ", týkajících se Jihomoravského kraje a Vaší osoby. Nejsem si ničeho takového vědom.

V příloze Vašeho mailu zaslaného skrze mailbox paní Hábové byl také přiložen obrázek s názvem "image001.jpg" /viz. příloha/, který znázorňuje logo Central European Napoleonic Society, děkuji vám za něj. Dovoluji si jen upozornit, že tento obrázek znám, protože jsem jeho autorem. Žádám Váš úřad, aby s tímto předmětem duševního vlastnictví nezacházel bez svolení autora a dále jej nešířil.

Na závěr vyjadřuji politování nad skutečností, že nejvyšší volený představitel kraje, nemá zájem komunikovat s obcemi, organizátory tradičních vzpomínkových akcí na Bitvu u Slavkova a občanskými sdruženími, jejichž jménem jsem se na Vás obrátil.

S pozdravem a úctou
Miroslav Jandora
President
Projekt Austerlitz 2005
člen správní rady Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
tel +420 541148144
fax +420 541148141
fax +420 545228296
mjandora@austerlitz2005.com
www.austerlitz2005.com

CC:starosta města Slavkov u Brna a předseda správní rady Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. Petr Kostík

starosta obce Tvarožná a člen správní rady Mohyla míru - Austerlitz o.p.s František Kopecký

president Central European Napoleonic Society Ivan Vystrčil

-----Original Message-----

From: Hábová Marie [mailto:HABOVA.MARIE@kr-jihomoravsky.cz]
Sent: Friday, August 22, 2003 1:06 PM
To: mjandora@davay.cz
Cc: podatelna@meuslavkov.cz; obec@tvarozna.cz; i.vystrcil@austerlitz2005.com
Subject: Otevřený dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje

Pane presidente,

informace, které uvádíte ve svém otevřeném dopise a v informaci na serveru www.austerlitz2005.com, jsou nepřesné a Vaše úvahy týkající se Jihomoravského kraje i mé osoby zavádějící, nepravdivé a arogantní.

Až si ověřím všechny potřebné skutečnosti, odpovím na Váš otevřený dopis prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Stanislav Juránek

-----Original Message-----
From: Miroslav Jandora [mailto:mjandora@davay.cz]
Sent: Wednesday, August 13, 2003 7:15 PM
To: Hejtman
Cc: Kostík Petr Mgr - Starosta Slavkov u Brna; 'Kopecký František'; i.vystrcil@austerlitz2005.com
Subject: Otevřený dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje
Importance: High

Vážený pan
Ing Stanislav Juránek,
hejtman Jihomoravského kraje

Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás se žádostí o podporu v nesouhlasu se zamýšleným záměrem stavby páteřního radaru NATO v bezprostřední blízkosti Mohyly míru na Prateckém kopci a v chráněné památkové zóně Slavkovského bojiště. Obracím se na Vás jménem Projektu Austerlitz 2005 a také jako člen správní rady Mohyla míru - Austerlitz o.p.s. která sdružuje 20 obcí Slavkovského bojiště. Tato nežádoucí aktivita, o které jsme se dozvěděli více méně náhodou, vzbudila velkou nevoli mezi obyvateli obcí a milovníky vojenské historie. Nemůžeme přihlížet skutečnosti, že se díky nekompetentnímu rozhodnutí odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, je popírán smysl původního záměru udržet Slavkovské bojiště jako místo piety a vzpomínek na bitvu, která změnila Evropu. Je nemyslitelné, abychom byli první na světě, kteří dovolíme umístit takovou stavbu na tak památném místě, kde padlo desetisíce lidí v jedné z nejkrvavějších bitev v dějinách Evropy. Vaše výroky v tisku o Slavkovském bojišti a Mohyle míru nás utvrzují v názoru, že patříte k lidem, kteří s takovým záměrem nemohou souhlasit. Podpořte prosím Vaše slova činem a připojte se našemu boji za dobrou věc. Reakce z celé Evropy, které Vám přikládám k tomuto dopisu, jsou jistě dúkazem, že nikomu z nás není lhostejné, jak tento nešťastný případ dopadne. "Slavkovská výzva" presidenta Central European Napoleonic Society je nyní šířena po celé Evropě. Na naši podporu získáme názory předních evropských historiků, klubů vojenské historie a osobností veřejného a kulturního života.

Dokumenty a vyjádření k výstavbě radaru najdete na : http://www.austerlitz2005.com/cz/radar/fakta/

Budu velmi potěšen, když budu moci na internetovém portálu Projektu Austerlitz 2005 zveřejnit i Váš názor
S pozdravem

Miroslav Jandora
President
Projekt Austerlitz 2005

člen správní rady Mohyla míru - Austerlitz o.p.s.
tel +420 541148144
fax +420 541148141
fax +420 545228296
mjandora@austerlitz2005.com
www.austerlitz2005.com

CC. správní rada Mohyla míru -Austerlitz o.p.s.

Dokumenty a vyjádření k výstavbě radaru najdete na : http://www.austerlitz2005.com/cz/radar/fakta/

Slavkovská výzva

Protestujeme proti úmyslu vystavět na Prateckém návrší vojenské radarové zařízení NATO. Protestujeme proti jakékoliv stavební aktivitě, jež by jakýmkoliv způsobem narušila vzhled tohoto místa a jeho začlenění do reliéfu krajiny. Tento úmysl považujeme za akt úřednické zvůle. Toto místo je pro tisíce lidí, jenž chápu historii za něco více než pouhý odlesk minulých věků, místem nejvyšší piety, místem jenž reprezentuje statisíce mrtvých 200 let starých válek. Toto místo, má sloužit k pietě a zamyšlení, nikoliv k budování radarových základen, pro něž existuje, i v okolí, řada jistě vhodnějších míst, než je chráněná památková zóna.

Vyzýváme všechny aby podpořili naše úsilí o změnu rozhodnutí a zastavení jakékoliv stavební aktivity podobného charakteru v prostoru památkové zóny Slavkovského bojiště, či v jeho bezprostředním dosahu.

Ivan Vystrčil
President C.E.N.S.

Ve Slavkově dne 12.8.2003

Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku