Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 3.9.2003
Svátek má Bronislav
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Německo-české vztahy před návštěvou kancléře Schrödera.
 >ŽIVOT: Reader's Digest - Nový byznys
 >FEJETON: Námořní pěchota
 >MROŽOVINY: Ani lodě nechtějí umírat potupně
 >PSÍ PŘÍHODY: Je třeba volit opatrně slova
 >TÉMA: Stávka učitelů a hlava státu
 >STÁVKA UČITELŮ: Hanobení poslání
 >ŠKOLSTVÍ: Chudáci učitelé
 >ARCHITEKTURA: Broadway v Praze
 >NÁZOR: Washington zavinil všechno
 >MALTA : Zpráva osobní i všeobecná
 >REAKCE: Causa Aleš Pejchal
 >EKONOMIKA: Českému trhu chybí cenotvorné impulsy
 >TISKOVKA: Tesco má obstaven veškerý majetek
 >PENÍZE: Do postele se soukromým zdravotním pojištěním

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
3.9. TÉMA: Německo-české vztahy před návštěvou kancléře Schrödera.
Jaroslav Teplý

Německý ministr zahraničí Joschka Fischer přijel do Prahy, aby demonstroval začátek nové kapitoly. "Češi a Němci jsou podle něj dobrými přáteli, kteří by se měli zabývat svou minulostí, ale nestát se jejími zajatci." (Zita Senková, Johanna Grohová: "Fischer: spory Čechů a Němců skončí", MF 27.08.2003 ) "Taková kvalita vztahů neexistovala vždy," připomenul Fischer, který v Praze připravuje půdu pro příjezd spolkového kancléře Gerharda Schrödera příští pátek. Jde o odloženou návštěvu z loňského března, kterou kancléř zrušil poté, co tehdejší český premiér Miloš Zeman nazval sudetské Němce pátou kolonou. Fischer včera nicméně připustil, že problematika vysídlení německých menšin je evropským tématem, tudíž i zřízení Centra proti vyhánění, prosazovaného Svazem vyhnanců podporovaným bavoským premierem Stoiberem, by mělo mít nadnárodní záběr. Zřízení ryze národního centra v Berlíně, jak ho prosazuje Svaz vyhnanců, by podle některých českých diplomatů mohlo opět rozjitřit staré rány minulosti.

Trochu méně stydlivosti z české strany by ovšem neškodilo.

Kancléř Schröder zrušil loňskou návštěvu poté, co Miloš Zeman nazval sudetské Němce pátou kolonou. Asi mu nikdo nepředložil výrok Konráda Henleina z 4.3.1941, že "Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sudetští Němci se stali nacionálními socialisty... Historie vynese jednou svůj soud: sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost."

Když tohle není charakteristika páté kolony, tak už nevím. Jediná správná odpověď na zrušení kancléřovy návštěvy bylo zdvořilé poukázání na hrdé a nepochybně upřímné Henleinovo prohlášení. Je na čase, aby se německá oficiální místa přestala formálně urážet kvůli něčemu, o čemž vědí, že je to pravda. K tomu ovšem nedojde, pokud se česká strana bude bát používat při jednáních historických faktů.

Pan Fischer má zbytečné obavy, že bychom se my, Češi, mohli stát zajatci své minulosti. My bychom už dlouho rádi chtěli zapomenout, ale nemůžeme, protože Němci těmi zajatci skutečně jsou. Mohutná finanční podpora Svazu vyhnanců, kterou Svaz pobírá už od padesátých let a kterou anglický historik Martin D. Brown a Eva Hahnová odhadli v roce 2001 na více než 40 milionů DM jen z federálních prostředků (vedle dalších milionů ze spolkových zemí), slouží k systematickému "upravování" historie, k neustálému kladení požadavků proti ČR, k udržování ohně pod kotlem revanšismu. Tím si spolkové vlády de facto pojišťují, aby i po vymření generace, která byla skutečně odsunuta, bylo v budoucnu dostatek "bojovníků" ochotných mašírovat.

To ostatně dokazují výsledky anket uveřejněných pod zmíněným článkem v MF.

79 procent Čechů má pozitivní vztah k Německu
Zdroj: CVVM, únor 2003

58 procent Němců by vidělo rádo Čechy v EU
Zdroj: agentura Forsa pro časopis Stern a stanici RTL, říjen 2002

Ty výsledky by vlastně měly být obrácené vzhledem k druhé světové válce. Německo se pokusilo úplně zlikvidovat Československou republiku nikoliv naopak.Právě v těch 21% rozdílu jsou znát ty miliony pumpované do Svazu vyhnanců už 50 let. Kdyby Spolková vláda podpory zastavila, přišel by sice pan Posselt a několik hlavních funkcionářů o místo, ale odpadly by nákladné sjezdy s bojovnými projevy a systematickým otravováním ovzduší. Obyčejní lidé z obou stran by si sami k sobě jistě našli cestu bez politruků, kterými funkcionáři Svazu jsou. Jestliže finanční podpora Svazu nebude zrušena - naděje na to je mizivě malá - pak zůstanou veškerá jednání o zlepšení vztahů jen komedií, protože česká strana nemůže nebrat v úvahu možné následky neustálého harcování Svazu. I zde by měla česká strana aktivněji pracovat a informovat německou veřejnost, která by si možná uvědomila, že v době ekonomické krise se desítky milionů vynakládají na činnost, která zabraňuje dobrým sousedským vztahům.

Centrum proti vyhánění přesně vystihl Ivan Steigerwald v MF 27.srpna.

...Memoriální budovy mají vždy jakýsi demonstrativní smysl. Mohli bychom si přát další memoriální stavby: Centrum proti spalování lidí, Centrum proti vyhlazování, Centrum proti zahajování válek. Pro jemnostznalce i Centrum proti vtažení rudých vojáků do centrální Evropy...

Centrum proti vyhánění není nic jiného než dalším dokladem, že politika Svazu vyhnanců za pasivního přihlížení Spolkové vlády není ničím jiným než pokračováním prohrané války jinými prostředky (Clausewitzův výrok naruby).

02.09.2003
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku