Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 3.9.2003
Svátek má Bronislav
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Německo-české vztahy před návštěvou kancléře Schrödera.
 >ŽIVOT: Reader's Digest - Nový byznys
 >FEJETON: Námořní pěchota
 >MROŽOVINY: Ani lodě nechtějí umírat potupně
 >PSÍ PŘÍHODY: Je třeba volit opatrně slova
 >TÉMA: Stávka učitelů a hlava státu
 >STÁVKA UČITELŮ: Hanobení poslání
 >ŠKOLSTVÍ: Chudáci učitelé
 >ARCHITEKTURA: Broadway v Praze
 >NÁZOR: Washington zavinil všechno
 >MALTA : Zpráva osobní i všeobecná
 >REAKCE: Causa Aleš Pejchal
 >EKONOMIKA: Českému trhu chybí cenotvorné impulsy
 >TISKOVKA: Tesco má obstaven veškerý majetek
 >PENÍZE: Do postele se soukromým zdravotním pojištěním

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
3.9. TISKOVKA: Tesco má obstaven veškerý majetek


(Praha, 2. září 2003) - Tesco Stores ČR a.s. nesmí ode dneška disponovat žádným svým movitým nebo nemovitým majetkem. Tento stav je výsledkem zásahu soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, který byl exekucí jedné z největších obchodních firem v Česku i ve světě pověřen obvodním soudem pro Prahu 1.

Exekuci nařídil soudce Mgr. Zdeněk Kučera na základě pravomocného nálezu vydaného 22. července 2003 rozhodčím soudem při Hospodářské a agrární komoře České republiky. Soudce exekuci současně odložil (tzn. dočasně pozastavil možnost provést exekuci), protože Tesco podalo žalobu na zrušení rozhodčího nálezu z formálních důvodů. Exekutor tak mohl zatím pouze zablokovat veškerý majetek Tesca, aby bylo z čeho uspokojit pohledávky věřitele po té, až soud rozhodne v jeho prospěch. "Kdokoliv by nyní prodal jakýkoliv movitý nebo nemovitý majetek Tesca, dopustil by se trestného činu a prodej by byl neplatný. Nový majitel by pak musel koupenou věc vrátit," uvedl prof. JUDr. Miroslav Bělina z advokátní kanceláře Kříž & Bělina, která Jiřího Malíka v tomto případě právně zastupuje.
Celková částka, o kterou v této exekuci jde, přesahuje 235 miliónů Kč. Oprávněným, tzn. věřitelem je podnikatel Jiří Malík, majitel firmy M.I.C. (Jiří Malík International Consulting). Předmětem pohledávek je nedoplatek za kupní cenu pozemků v Praze - Šeberově z roku 1998 ve výši 95 miliónů Kč. Zbytek tvoří úroky z prodlení a náklady na rozhodčí řízení.
Pohledávky pana Malíka za Tescem vznikly v roce 1998 v souvislosti s prodejem projektu Obchodně-komerčního centra Praha-Jih Šeberov Tescu. Britská společnost tehdy odmítla doplatit zbytek kupní ceny za cca 80 ha pozemků zřejmě z důvodu, že se nepodařilo dosáhnout tzv. stabilizace územního plánu, podle které by pozemky byly určeny právě k výstavbě velkého obchodního centra. "V okamžiku, kdy Tesco projekt od pana Malíka kupovalo, bylo společnosti dobře známo, že na těchto parcelách dosud územní plán výstavbu nepovolil. V kupní smlouvě je uvedeno, že Tesco kupuje ornou půdu," řekl Pavel Kočiš ze společnosti Madison, která Jiřího Malíka mediálně zastupuje. Podrobný popis případu je v příloze této tiskové zprávy.
Dnešní exekuce není jediná, kterou pan Malík proti Tescu vede. Proplacení jiné své pohledávky ve výši 130 miliónů Kč (původní částka 56 miliónů Kč plus úroky z prodlení a náklady rozhodčího řízení) se domáhal již v březnu, kdy přerovští exekutoři začali zabavovat zboží v letňanském Tescu. Obvodní soud pro Prahu 1 tehdy několik hodin po té, kdy exekuci nařídil, ji opět odložil ze stejných důvodů, z jakých ji rovnou odložil nyní. "Ve věci odložení tzv. březnové exekuce probíhá z podnětu pana Malíka dovolací řízení před Nejvyšším soudem ČR a současně byla podána ústavní stížnost Ústavnímu soudu ČR," poznamenal k tomu Kočiš.
Celková výše pravomocně vymahatelných pohledávek Jiřího Malíka za Tescem tak k dnešnímu dni přesahuje 350 miliónů Kč. "Ani zdaleka to není konečný účet," doplnil Pavel Kočiš, podle kterého jen úroky z prodlení představují dalších 107 tisíc Kč denně. Jiří Malík není jediným, kdo se v tomto případu na Tescu domáhá plnění závazků. Finanční úřad v Hranicích na Moravě vede na Tesco poddlužnickou žalobu o 146 miliónů Kč.
Profil firmy M.I.C.

Živnostenské oprávnění pan Malík získal v roce 1990. V době své aktivní činnosti se firma zabývala inženýrsko-investorskou přípravou a realizací investic. M.I.C. spolupracovala při vstupu na český trh např. s firmami IKEA a Makro, spolupracovala na projektech s generálním štábem Československé armády. Obdobný projekt jako na Šeberově připravovala i u Olomouce. Od roku 1998 je veškerá činnost zastavena kvůli sporu s Tescem. Od té doby se udržuje ve stavu zachování své právní existence a snaží se domoci svých nároků a splnění svých závazků vůči státu.


Popis vývoje kauzy M.I.C. versus Tesco Stores ČR a.s.

Firma M.I.C. začala v roce 1990 připravovat projekt Obchodně-komerčního centra (OKC) Praha-Jih Šeberov jako investor, který měl OKC postavit a provozovat. Financování bylo zajištěno Komerční bankou a AB bankou. V roce 1992 zastupitelstvo hl. m. Prahy na základě územně-plánovacích podkladů zpracovaných M.I.C. vydalo usnesení, kterým odsouhlasilo prodej dotčených pozemků do vlastnictví M.I.C. za účelem vybudování OKC. Do roku 1997 však tento závazek města nebyl promítnut do územního plánu, ačkoliv o to firma mnohokrát žádala. Firma tak nemohla kapitalizovat prostředky vložené do projektu a na nátlak bank byla nucena nabídnout projekt k prodeji.
Zájem projevila společnost Carrefour a později též společnost Tesco. Vzhledem k tomu, že Tesco projevilo zájem o celou plochu 80 ha a nabídlo i větší cenu za metr čtvereční, rozhodl se pan Malík přijmout nabídku Tesca. Proto 6.6. 1997 došlo k uzavření soustavy smluv, podle které byl Tescu prodán celý projekt včetně pozemků za 464 miliónů Kč. Tato cena byla postupně vypořádávána. Mezitím na konci roku 1997 M.I.C. koupilo od městské části Praha 4 za 156 miliónů Kč další pozemky s tím, že jsou určeny k výstavbě OKC, a za stejnou sumu je prodalo Tescu. K tomuto dodatečnému nákupu pozemků došlo proto, aby bylo možno provést projekt Tesca v plánovaném rozsahu a do území nemohla vstoupit konkurence. Nakonec z první 464 miliónové smlouvy zbylo zaplatit 95 miliónů Kč k 27.2. 1998. K této úhradě nedošlo, protože Tesco koncem ledna zastavilo veškeré platby. Důvodem bylo, že nedosáhlo tzv. stabilizace územního plánu, podle které by mohlo na tomto místě stavět svůj projekt. Současně Tesco znemožnilo účast Jiřího Malíka na dosažení územní stabilizace. Společnost přitom dobře věděla, jaká byla v okamžiku podpisu kupní smlouvy situace kolem pozemků v Šeberově: podle kupní smlouvy totiž koupila ornou půdu, nikoliv stavební pozemky! Navíc ve smlouvě nebylo doplacení sumy žádným způsobem podmíněno získáním stabilizace územního plánu.
V tuto chvíli se pan Malík ocitl v problémech - z peněz, které mu Tesco nezaplatilo, měl totiž uhradit státu daňovou povinnost a sociální a zdravotní pojištění. Přes urgence se Tesco nemělo k vyrovnání svých závazků, proto se pan Malík byl nucen v roce 1999 a po té v roce 2000 obrátit na rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře České republiky, jak bylo stanoveno v rozhodčí doložce kupní smlouvy. Dva na sobě nezávislé rozhodčí senáty ve dvou na sobě nezávislých rozhodčích řízeních rozhodly v obou případech ve prospěch pana Malíka a uložily Tescu doplatit kupní ceny v plné výši včetně úroků z prodlení a nákladů řízení. K dnešnímu dni tak pravomocně přiznané a vymahatelné závazky Tesca vůči panu Malíkovi přesáhly částku 350 miliónů Kč. Je nutno říci, že pan Malík naopak díky tomu dluží státu více než 150 miliónů Kč.
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku