Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 8.9.2003
Svátek má Mariana
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Střední školy a gymnázia zvlášť, probuďte se !!!
 >POLITIKA: Mirek Topolánek pod tlakem
 >ŽIVOT: K budování a obraně vlasti připraven
 >VÝROČÍ: Doss Alto 1918
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pestrobarevné šílenství
 >PSÍ PŘÍHODY: Nevíte, čí je to pes?
 >PRÁVO: Podivný bankovní dotazník
 >GLOSA: Tmavomodrý svět, Pupendo, Želary atd.
 >FEJETON: Čím bych chtěl být ve svém druhém životě?
 >ÚVAHA: Všelijaké zacházení s realitou
 >LOĎSTVO: Nebyl jenom Kursk (2)
 >PENÍZE: Imigranti budou zachraňovat Českou republiku
 >GLOSA: Co s námi nehne a mělo by
 >NÁZOR:Co se hodí do krámu?
 >GLOSA: Teroristé

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
8.9. PRÁVO: Podivný bankovní dotazník
Rudolf Mládek

V poslední době začala ČSOB zasílat svým klientům podivný bankovní dotazník. V průvodním dopise banka tvrdí, že se snaží pružně reagovat na potřeby svých klientů a ráda by aktualizovala své databáze. Tvrdí rovněž, že získané údaje budou využity ke zlepšení a rozšíření jejích služeb. O tom, že poskytnuté údaje budou zpracovány jako důvěrné se však nikde nehovoří. Dotazník však není anonymní, ale představuje sběr dat konkrétního klienta, který je uveden jménem, plnou adresou a označen bankovním přístupovým kódem. V závěru dotazníku jsou slibovány dárky a rovněž je slibováno, že ČSOB bude přívětivým partnerem.

Podívejme se na některé z dotazníkových otázek. Aktualizace databáze předpokládá možné změny bydliště podnikatele a tak otázka na tyto údaje asi nepřekvapí. Rovněž uvedení osoby oprávněné k jednání také ne. Snad může být ke zlepšení služeb využito i údajů, které požaduje další otázka tázající se na hlavní obor činnosti firmy a dokonce i na budoucí podnikatelské záměry, které nezůstaly stranou pozornosti ČSOB a jsou promítnuty do otázky: "Uvažujete o úvěru? Na jaký účel a v jaké výši?"

Zato ostatní otázky od ČSOB se zkvalitněním služeb jsou už na pováženou. Například otázka, zda je podnikání hlavním zdrojem obživy, zda společnost obchoduje se zahraničím, jaký je její podíl exportu a importu a její roční obrat. Takové údaje mohou někteří podnikatelé uvádět, u právnických společností je to obvyklé, ale proč se ČSOB na takové údaje vyptává živnostníků zůstává záhadou.

Další otázky položené v dotazníku ČSOB jsou ještě pozoruhodnější. "Využíváte ČSOB jako hlavní banku?" ptá se autor dotazníku. "Jaké jiné banky používáte?" nebo dále: "Máte u jiné banky úvěr?"

Informace o tom, jaké banky podnikatel používá nebo jaké má u nich úvěry jsou informace důvěrné a příslušní správcům daně, kteří mají právo takové informace vědět a jsou vázáni mlčenlivostí pod vysokou sankcí. Dotazník ČSOB tak spíše vypadá jako nezákonný sběr soukromých dat, než dotazník k nějakému zlepšování služeb. Je tedy věcí bankovního dohledu a příslušného úřadu na ochranu osobních údajů, zda pokládají takový dotazník za korektní a správný. Rozhodně tak nevypadá.

Ing. Rudolf Mládek
Další články tohoto autora:
Rudolf Mládek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku