Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 8.9.2003
Svátek má Mariana
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Střední školy a gymnázia zvlášť, probuďte se !!!
 >POLITIKA: Mirek Topolánek pod tlakem
 >ŽIVOT: K budování a obraně vlasti připraven
 >VÝROČÍ: Doss Alto 1918
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pestrobarevné šílenství
 >PSÍ PŘÍHODY: Nevíte, čí je to pes?
 >PRÁVO: Podivný bankovní dotazník
 >GLOSA: Tmavomodrý svět, Pupendo, Želary atd.
 >FEJETON: Čím bych chtěl být ve svém druhém životě?
 >ÚVAHA: Všelijaké zacházení s realitou
 >LOĎSTVO: Nebyl jenom Kursk (2)
 >PENÍZE: Imigranti budou zachraňovat Českou republiku
 >GLOSA: Co s námi nehne a mělo by
 >NÁZOR:Co se hodí do krámu?
 >GLOSA: Teroristé

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
8.9. TÉMA: Střední školy a gymnázia zvlášť, probuďte se !!!
Michael Canov

V souvislosti s novou 16. třídní stupnicí dochází ke smazání tarifního rozlišení učitelů ze základních a středních škol. Je více než s podivem, že se proti tomu nestrhla vlna protestů ze strany učitelů na středních odborných školách a především pak gymnázií. Nic, a po komentáři ministryně školství, že "se odbourala letitá nespravedlnost" opět nic a nic, ani slovo protestu. Pokud se dáte do diskuse s učitelem ZŠ, dozvíte se, že na základních školách je náročnější udržet kázeň, na střední je zase třeba větší odbornost a tak je to "fifty-fifty". Dokonce se najdou i středoškolští kantoři, kteří tento argument přijímají. Ale ouha, těžko, přetěžko bude takto argumentovat učitel, který učil na obou typech školy. V celkových nárocích je totiž nebetyčný rozdíl. Doporučoval bych paní ministryni si pobesedovat s kantory, kteří mohou skutečně srovnávat, tj. kteří mají minimálně pětileté zkušenosti na obou typech škol. A pokud by neuvěřila, mohla by udělat experiment. A sice kantory na měsíc či rok kompletně prohodit. Ano, možná by měli středoškolští kantoři kázeňské problémy na základních školách, nepochybuji však, že by je vbrzku neměli větší než současní záklaďáci (velmi pravděpodobně spíše podstatně menší). Ovšem naopak by z velké části nastal totální krach výuky. Většina dlouhou praxí prošlých záklaďáků by prostě při sebevětším úsilí na střední škole výuku na patřičné úrovni zvládnout schopna nebyla nikdy.

Školy se bouří, chtějí stávkovat se zaklínadlem potřeby ocenění vzdělanosti. Argument, že kopáč se nadře více, oprávněně odmítnou s poukazem nato, že přece práce mozku se musí ocenit více než práce rukama. A přitom ve své vlastní diferenciaci paradoxně postupují právě opačně. "Nivelizace všech to je ono! Stejně na základních, jako na středních ba dokonce na vysokých školách."
Přitom pro příklad, jak by to mělo být, paní ministryně školství a tělovýchovy nemusí chodit daleko. Jen na fotbalový stadión. Umíte si představit, že by prosadila, aby trenéři žáčků měli stejné platy jako dorostu či dokonce mužů, když přeci žáčci tak zlobí?

Tento článek není vůbec namířen proti učitelům na ZŠ. Je mezi nimi cca stejně velké procentuální zastoupení těch, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a dobře jako na středních školách. Pokud však odpadne finanční motivace pro odborný postup výše, bude stále více narušena přirozená a zásadní podmínka žádoucího vývoje žáka. A sice, aby ho v jeho v časové ose stále vzdělanějšího jedince, vzdělávali postupně stále vzdělanější a odborně zdatnější pedagogové. Nebo je to jedno? Či dokonce chceme, aby hojný výskyt středoškoláků byl nejen na základních školách, ale i na středních školách samých?
Je až neuvěřitelné, že nivelizace platů od roku 2004 nikoho netrápí. Zdá se, že gymnaziální a další středoškolští učitelé berou jako samozřejmost, že budou mít stejně jako ti ze základek a naopak středoškolsky vzdělaní učitelé berou jako samozřejmost, že jsou zařazeni v tarifních třídách podmíněných vysokoškolským vzděláním (dle katalogu prací 16. třídní stupnice již na 10. třídu je třeba bakalářské vzdělání, na 11. třídu úplné vysokoškolské. Přesto učitel se středoškolským vzděláním bude zařazen do min. 11 třídy s odůvodněním, že vykonává vysokoškolskou práci) .

Kantoři si jako celek bezesporu zaslouží podstatně vyšší finanční ohodnocení než dosud. Pokud však nedojde zároveň k finančně výraznému nastavení vnitřní diferenciace ve stylu "základní školy-střední odborné školy-gymnázia-vysoké školy", čekají naší vzdělávací soustavu dlouhodobě nepříliš efektivní výsledky.

Je samozřejmě nutné též řešit diferenciaci platů dle kvality práce na daném typu školy. Chtít však zrušení tarifů a realizovat příděl peněz dle počtu žáků a typu školy a nechat jejich rozdělení na ředitelích by bylo pro současnou vládu zřejmě příliš. Vždyť by se tak stali z ředitelů opravdoví manažeři a ne jen uťápnutí vykonavatelé příkazů. A odbory po tom pochopitelně nevolají již vůbec. Jejich moc a boj za práva průměrných a podprůměrných by ztratil na váze.

Ing. Michael Canov ( absolvent VŠCHT a MFF UK, aprobace Ch, F, M, desetiletá praxe na ZŠ, desetiletá praxi na gymnáziu, toho času starosta města externě působící nadále na gymnáziu)

http://www.chrastava.cz ,
http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm
Další články tohoto autora:
Michael Canov

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku