Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 9.9.2003
Svátek má Daniela
  Výběr z vydání
 >VZPOMÍNKA: Rozloučení s přítelem
 >ARCHITEKTURA: Psí vycházka po Letné
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Výlet tunelem
 >LIDŠTINY: Hledají muži na inzerát jen vnadné ženy, či hospodyně?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Skandál v Carrefouru
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak to dopadlo se židlí
 >EKONOMIKA: Investoři se vracejí z prázdnin
 >GLOSA: Když dva dělají totéž, není to totéž<
 >SPORT: Míra Bosák, komentátor nebo bavič?
 >NÁZOR: ČSSD nás opět podvedla
 >POSTŘEH: O kostrách
 >GLOSA: Novu? Tu už raději nevolejte!
 >PENÍZE: I proti neschopnosti splácet se lze pojistit
 >FEJETON: Má katastrofická dovolená
 >TÉMA: Střední školy a gymnázia zvlášť, probuďte se !!!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.9. PENÍZE: I proti neschopnosti splácet se lze pojistit
Simona Plischkeová, www.penize.cz

Klesající úrokové sazby způsobily zvýšený zájem o různé typy půjček. Každým rokem se počet poskytnutých úvěrových produktů zvyšuje. "Prodej pojištění neschopnosti splácet souvisí se zvýšenou poptávkou po úvěrech," vysvětluje rostoucí zájem o pojištění úvěrů Martin Dlouhý z Komerční pojišťovny.

Pojištění úvěrů nabízí v různých modifikacích několik pojišťoven. Obecně ale platí, že je uzavírá výhradně osoba, která si u banky či leasingové společnosti vzala půjčku. Pojistka se sjednává na dobu trvání úvěru, podobně se počítá i pojistné plnění – to souhlasí s měsíční splátkou úvěru.

Komu ku prospěchu

Pojistit lze:

- finanční leasing s následnou koupí najaté věci
- spotřebitelský úvěr
- splátkový prodej
- osobní bankovní půjčku
- hypoteční úvěr
- revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou

Pojistku lze uzavřít za předpokladu, že je zájemci 18 až 55 respektive 65 let (podle vybrané pojišťovny). Pojistnou událostí je zpravidla dlouhodobá nemoc, na krátkodobou pracovní neschopnost se pojistka nevztahuje – pojistné plnění začíná nejdříve po týdnu nemoci, u některých pojišťoven až od 60. dne (pojišťovna Cardif Pro Vita). Dojde-li k úmrtí pojištěného, splatí pojišťovna leasingové společnosti či bance, u které měl klient sjednaný úvěr, celý, do té doby nesplacený zbytek dluhu.
Některé ústavy plní pouze v případě smrti nebo velmi vážného onemocnění. Jiné plní i při ztrátě zaměstnání či trvalé invaliditě. Ve většině případů nekryje pojistka úroky z prodlení ani jiné pokuty vzniklé z neplacení splátek.

Podle přání klienta může být pojistné plnění vinkulováno přímo úvěrové společnosti. Není-li, náleží pojištěnému. V případě splacení úvěru před původním termínem je pojistná smlouva zrušena a nespotřebované pojistné je vráceno klientovi. Pojištění také končí dnem, kdy došlo k převodu úvěru či leasingu na někoho jiného. Doba placení pojistného je u některých ústavů kratší než samotná doba trvání pojištění. V případě České pojišťovny Zdraví tak klient, který si sjedná pojistnou ochranu na 10 let, platí pojistné jen sedm roků. Nůžky se nejvíce rozevírají v případě 25leté pojistné ochrany - zde pojištěný zaplatí let "jen" 17.

Pojištění splátek úvěru - pojistná rizika

Pojišťovna
Název produktu
Pojistná rizika
Cardif Pro Vita

Pojištění schopnosti
splácet

Ztráta zaměstnání
Dlouhodobá pracovní neschopnost
Invalidita
Smrt

Česká pojišťovna Zdraví

Pojištění leasingových a
úvěrových splátek

Dlouhodobá pracovní neschopnost

ČSOB Pojišťovna

Pojištění spotřebitelského
úvěru

Invalidita
Smrt

Komerční pojišťovna

Kolektivní pojištění ke
spotřebitelskému úvěru *

Ztráta zaměstnání
Dlouhodobá pracovní neschopnost
Invalidita
Smrt

Pojišťovna ČS

Úvěrové životní
pojištění

Smrt
Smrt + velmi vážná nemoc

Vysvětlivky: * - pouze pro úvěry od Komerční banky
Zdroj: pojišťovny

Častou praxí je možnost uzavření pojištění úvěru přímo na přepážce banky současně se smlouvou o půjčce. Ústavy jako Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka nabízejí pojistky výhradně svých dceřiných společností, jiné banky spolupracují s vícero ústavy. Pravidlem ale nabídka pojištění není. "Živnostenská banka se žádnou pojišťovnou v oblasti pojištění úvěrů nespolupracuje," dokládá její mluvčí Karel Ježek.

Některé banky pojištění úvěru přímo vyžadují. V případě Komerční banky je kolektivní pojištění Komerční pojišťovny povinné pro všechny žadatele o spotřebitelský úvěr, vyjma těch, kteří jsou nepojistitelní například z důvodu špatného zdravotního stavu. "Pojištění je zcela zdarma, platí jej Komerční banka," doplňuje mluvčí Markéta Dvořáčková. ČSOB zase automaticky nabízí produkt ČSOB Pojišťovny – povinný je v případě, kdy o úvěr žádá pouze jeden člověk nebo se jedná o částku převyšující 500 tisíc Kč.

Levnější úvěr? Jen někde…

Pojištění úvěru obecně snižuje riziko nesplácení, a může proto mít pozitivní vliv na hodnocení klienta. "Rozhodne-li se klient toto pojištění uzavřít, získá výhodnější úrokovou sazbu," uvádí Helena Matuszná z České spořitelny. "Úvěrové pojištění si spolu s úvěrem uzavírá asi 10 % našich klientů," dodává. U většiny bank ale pojištění úročení neovlivňuje. Přesto jsou dlužníci jiných bank "propojištěni" mnohem víc. "U spotřebitelského úvěru si toto pojištění sjednává téměř 80 % klientů," uvádí například Petra Kopecká z GE Capital Bank.

Banky a pojištění spotřebitelských úvěrů

Banka
Pojistka
povinná?
Vliv na
úrokovou sazbu?
Nabízí pojistku na pobočce?
(Produkt které pojišťovny)
Česká spořitelna

Ne

Ano

Ano (Pojišťovna ČS)

ČSOB

Ano*

Ne

Ano (ČSOB Pojišťovna)

eBanka

Ne

Ne

Ne

GE Capital Bank

Ne

Ne

Ano (Cardif Pro Vita)

Komerční banka

Ano

Ne

Ano (Komerční pojišťovna)

Živnostenská banka

Ne

Možná

Ne

Vysvětlivky: * - o úvěr žádá jen jeden člověk nebo se jedná o víc než 500 tisíc Kč
Zdroj: banky

Cena pojistky závisí na mnoha aspektech. Těmi nejdůležitějšími jsou věk pojištěného, pohlaví, zvolený den počátku plnění, doba trvání pojištění, výše měsíční splátky úvěru a samozřejmě obsažená rizika. Jednotlivé pojistky proto nelze co do ceny příliš srovnávat. Pro dokreslení představy o tomto produktu uvádíme alespoň modelové ceny pojištění leasingových a úvěrových splátek České pojišťovny Zdraví. Pojistné plnění u tohoto produktu nastává, je-li pojištěný uznán práce neschopným z důvodu nemoci nebo úrazu.

Modelový příklad měsíčního pojistného
pro čtyři roky trvání pojištění a pro tři roky placení pojistného:

Měsíční splátka
úvěru
Muž 35 let
Plnění od:
Žena 25 let
Plnění od:
od 29. dne PN*
od 43. dne PN*
od 29. dne PN*
od 43. dne PN*
3 000 Kč

50 Kč

38 Kč

49 Kč

37 Kč

15 000 Kč

258 Kč

193 Kč

248 Kč

189 Kč

Vysvětlivky: * - pracovní neschopnosti
Zdroj: Česká pojišťovna Zdraví

Nemoc, ztráta zaměstnání i invalidita mohou potkat každého z nás. Smrt dokonce musí. Uvázat si na krk pravidelné splátky, jejichž výše nebývá nevýznamná, je vždy krok do neznáma. Pojištění platební neschopnosti nám tak může buď vytáhnout další peníze z kapes, nebo zachránit majetek. To už závisí na "strýčku Příhodovi"...

Platíte leasingové nebo úvěrové splátky? Pojistili jste se proti platební neschopnosti? Oslovil vás tento produkt, nebo jsou to podle vás zbytečně vyhozené peníze? Podělte se s námi o své názory!
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová www.penize.cz

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku