Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 19.9.2003
Svátek má Zita
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Laické úvahy pana Litomiského o pozemní digitální TV
 >MÉDIA: Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004)
 >MÉDIA: Česká komerční televize.
 >MROŽOVINY: Kterak se z Mrože stát jelenem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Noční knižní samoobsluha
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak to vlastně bylo se Šogo?
 >FINANCE: Jde státní zadlužení příkladem?
 >ZAMYŠLENÍ: Kdo chybí ve vězení.
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >CHTIP: Vědecký
 >POLITIKA: Ohrožuje nás německý a rakouský nacionalismus ?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Taky jsme si zastříleli
 >VĚDOHLED: Kozy dojící pavučiny
 >REAKCE: Digitalizace TV
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Motocykl? Ne! Velocipéd!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Mrožoviny  
 
19.9. MROŽOVINY: Kterak se z Mrože stát jelenem
František Novotný

V úterním úvodníku jsem projevil podiv nad formulací ústupku, jímž koalice vyšla vstříc požadavku odborů, aby do odpracovaných let pro důchod byla i nadále započítávána studia. A jsem z toho jelen i poté, co jsem pochopil, že použité slovní spojení "středoškolská studia" nebylo žádným přeřeknutím. Nicméně i tak trvám na tom, co jsem chtěl úvodníkem říci - že politici lajdácky formulují svoje návrhy a novináři neméně lajdácky o nich referují.

Když se v návrhu úsporných opatření vlády, jimž se eufemisticky říká reforma veřejných financí, objevil požadavek, aby z odpracovaných let započítávaných do důchodu vypadla doba studia, referovala média o této době jako o letech vysokoškolského studia, a proto jsem se v úterním úvodníku této formulace přidržel i já. Což je sice nepřesné (a v tom je zase moje lajdáctví, což sebekriticky přiznávám), ale do jisté míry omluvitelné, když po dosažení 18 let většina studujících již maturitu má a studuje na školách vysokých nebo navštěvuje pomaturitní nástavbové kurzy.

Ale abychom začali z čisté vody, uveďme si definice ze zákona. Podle zákona o pojištění č. 155/1995 Sb, hlavy první - okruh pojištěných osob, paragrafu 5, odstavce m, patří mezi pojištěné osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední" škola) nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.
Dále se v paragrafu 6, odstavec b, praví, že účast na pojištění se u osob starších 18 let též týká doby jejich soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, s výjimkou doby prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Nechal jsem si vysvětlit, že tato šroubovaná formulace kryje ty, kteří studují v pozdějším věku.

Z informací, které proběhly médii, když se začalo o reformě hovořit, jsem usoudil, že vládní návrh chce z let započítávaných pro důchod "vysokoškolská" (rozuměj studia po 18. roce) škrtnout a započítávat jenom roky, které ať už středoškolák nebo vysokoškolák skutečně odpracuje a nikoli odstuduje. Domnívám se, že stejně tak tomu rozuměla celá veřejnost a že tatáž veřejnost chápala protest odborů jako návrat ke statu quo - tedy k zákonu 155/1995 Sb - k zápočtu maximálně 6 let vysokoškolského studia a studia středoškolského po dosažení 18 let

Jenže jaké informace na začátku týdne přinesla média?! Dovoluji si zopakovat: V neděli ČT a v pondělí LN uvedly, že do důchodu se bude započítávat středoškolské studium a LN citovaly Milana Štěcha, že chápe, že pro vládu započítávání středoškolského studia je velký problém.
Každého člověka s minimálním jazykovým citem musí takto formulovaná informace zmást, neboť musí usoudit, že po reformě se bude studium započítávat pouze středoškolákům, vysokoškolákům již ne. Což je pochopitelně nonsens, leč teprve ve středečních zprávách ČT komentátor doplnil tu důležitou spojku i a uvedl, i středoškolská studia.

Nicméně i tak zůstávám z toho jelen. Z lajdáckého vyjádření politiků a neméně lajdáckých informací v médiích totiž stále není jasné, v čem vlastně vláda vyšla odborům vstříc. Z uveřejněných formulací totiž nevyplývá, jestli ústupek odborům znamená návrat ke statu quo nebo prolomení hranice 18 let.
Možná mě teď čtenáři budou mít za blázna, ale snad mi nikdo neupře, že když se řekne, že do důchodu se budou započítávat středoškolská studia a nic se nedodá, platí to de facto nejen pro gymnázia, průmyslové školy a učiliště s maturitou, do nichž se nastupuje v 15 letech, ale i pro osmiletá gymnázia, kde se žáčkové začínají "soustavně připravovat na budoucí povolání" již od věku 10 let! A to jsem už velmi blízko oné mateřské školce, kterou jsem v úterním úvodníku původně použil jako nadsázku!

Někdo možná namítne, že to je samozřejmé - ta platnost nad 18 let a že dělám z komára velblouda. Nu, tomu dotyčnému bych chtěl jenom připomenout, že penzijňák nic za samozřejmé nepokládá a řídí se železnou zásadou, že co je psáno, je také dáno. A tak jsem z toho, co bylo v novinách psáno - a je tedy dáno - jelen. Jako z toho musí být jelen každý občan této republiky, když se jenom trošku zamyslí nad tím, jak byl tento týden politiky a novináři (des)informován. Tuší vůbec někdo v této republice, jak to s tím zápočtem studia do důchodu vlastně bude?! A jak to bude se stále hojnějším studiem v zahraničí?! To se započítávat nebude, nebo jenom těm, kteří vystudují v zemích EU?!

Psáno v Praze 18. 9. 2003


Další články tohoto autora:
František Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku