Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 20.9.2003
Svátek má Oleg
  Výběr z vydání
 >LIDÉ: Raketa země-vzduch a laskavý havran
 >AUSTRÁLIE: Služba občanům podruhé.
 >KNIHY: Jako starej vůl jsem naletěl
 >K DISKUSI: O psech
 >MOBY DICK: Jak psát sívíčko
 >INFO: Open source
 >MÉDIA: Laické úvahy pana Litomiského o pozemní digitální TV
 >MÉDIA: Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004)
 >MÉDIA: Česká komerční televize.
 >MROŽOVINY: Kterak se z Mrože stát jelenem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Noční knižní samoobsluha
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak to vlastně bylo se Šogo?
 >FINANCE: Jde státní zadlužení příkladem?
 >ZAMYŠLENÍ: Kdo chybí ve vězení.
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  >>  Literatura  
 
20.9. KNIHY: Jako starej vůl jsem naletěl
František Schilla

"Byla to jen léčka, já to nevěděl. Jako starej vůl ´sem naletěl!" Kdopak by neznal refrén populární trampské písně!

Určitě se vám znovu živě vybaví, pokud si pořídíte sbírku povídek amerických autorů Soudničky v českém překladu Magdaleny Platzové (Soudničky. Jedenáct příběhů ze soudní síně vybral William Bernhardt. Překlad Magdalena Platzová. Euromedia Group k.s. - Knižní klub v Praze 2001, 312 s.).

V čempak že spočívá ona obchodní "léčka", do níž může nedostatečně opatrný zákazník upadnout? Spočívá, formulováno poněkud paradoxně, právě v poměrně dobré literární kvalitě většiny souvislého českého textu. Věty a souvětí jsou tu vesměs psány ryzí češtinou, zcela v souladu s pravidly českého jazyka. Marně byste hledali prohřešky v interpunkci (oddělování příslovečného určení čárkou, neoddělování vztažných vedlejších vět čárkou atd.), chyby v psaní malých a velkých písmen na začátku slov či jiná češtinářská "zvěrstva", známá z překladové literatury. To není pokleslé překladové "čtivo" (jehož se zastával kdosi v úvodu diskuse k minulému článku), to je přímo literatura! Překlad Magdaleny Platzové zkrátka patří češtinářsky i literárně do kvalitativně vyšší překladové kategorie. A přece…

Podívejme se podrobněji na překlad prvního příběhu z celé sbírky, povídky Rozvod od Grifa Stockleyho. Stockleyho povídka je z celé sbírky nejdelší, sahá od s. 15 až do s. 62. (Čte se, dlužno podotknout ke cti překladatelky, poměrně dobře.) Děj je poutavý. Advokát zastupující klientku při rozvodu se s ní milostně zaplete. Žárlivý, brutální manžel oba - advokáta i klientku - přistihne a vyfotografuje "in flagranti", a potom začne advokáta vydírat. Hlavnímu hrdinovi až v závěru (při placení) dojde, že klientce a jejímu manželovi, takto dvojici protřelých podvodníků, naletěl. Jeho prozření je na s. 60 (tedy asi v jedné pětině knihy) podáno slovy: "…a v tu chvíli je nad slunce jasnější, že v tom jedou spolu. Bylo to LÍČIDLO, pomyslím si, když mi hlavou bleskne vzpomínka na chvíli, kdy jsem ji viděl poprvé. Celé to na mě hrají. Jsem ten největší blbec pod sluncem." - Ano, je to tak. Na klíčovém místě příběhu se místo správného českého slova "LÉČKA" skví jiný, vnějšně podobný český výraz "LÍČIDLO"! Při pohledu na něj si jako "starej vůl" z oné úvodem citované trampské písně či jako "největší blbec pod sluncem" ze Stockleyho povídky připadá pro změnu čtenář, zákazník, spotřebitel.

Překlad Magdaleny Platzové je všestranně stylisticky i gramaticky propracovaný (což dnes v překladech akčního, napínavého "čtiva" zdaleka není samozřejmé). Chvályhodná a příkladná práce překladatelky-literátky je však znehodnocena tím, že text nebyl náležitě ošetřen po terminologické stránce. Nelze vyloučit ani hypotetickou možnost, že překlad terminologicky "ošetřen" byl, leč špatně, takže místo původního překladatelčina slova "LÉČKA" zapracoval nesprávné slovo "LÍČIDLO" do textu až jakýsi redakční expert. (Ještě že tam - v důsledku analogického myšlenkového pochodu - nevrazil rovnou "SILIKON"!) Zákazník-spotřebitel, který po šoku z LÍČIDLA/LÉČKY zbytek publikace patrně už jenom zčásti pročte a zčásti prolistuje, je opakovaně konfrontován s důsledky zásadních terminologických pochybení.

Pokusme se čtenářovu frustraci z toho, co na něj vydavatel nastražil, přiblížit obrazně: Překladatelka zpravidla nenásilně, "kultivovaně" dovede čtenáře tam či onam. Jakmile se zde čtenář zorientuje, zmocní se jej ovšem rozčarování. Zjistí totiž, že měl být někde jinde, že v originále povídka zkrátka v tom či onom nikoli nepodstatném ohledu musí být "o něčem jiném"! Takhle to funguje i tehdy, když se čtení zkombinuje s pouhým prolistováním: "Že on ten John Grisham místo o obyčejném PRODEJI LÉKŮ píše spíše o DROGOVÉM DEALERSTVÍ resp. o prodeji léčiv takříkajíc NA FET?! No jistě…Hrdina jeho povídky byl přece v době, kdy prý ´PRODAL NĚJAKÉ LÉKY´, nezaměstnaný…" (s. 249 - 254)

Otázku odborné právní terminologie jsme "nakousli" již minule v souvislosti se závěrečnými medailónky autorů, kde jsou chyby koncentrovány na malém prostoru. V jednotlivých povídkách jsou početně zredukovány, prostorově více rozptýleny, někde snad přikryty či poněkud "uhlazeny", leč infantilní, předkritický terminologický "THESAURUS" (snad původu redakčního?), z něhož se vychází a na němž se dále staví, zůstává tentýž.

Na více místech knihy se vyskytuje podivný termín "SOUDNÍ PRÁVNÍK". Pod tím si český čtenář představí nejspíš soudce (v protikladu k soudnímu úředníkovi, zřízenci, zaměstnanci ostrahy apod.). To není chyba čtenáře, je naopak na překladateli, aby s tím počítal. V diskusi k minulému článku za uvedeným záhadným českým výrazem rozpoznal pan "Vašek" (zřejmě správně) anglický termín "TRIAL LAWYER". Pozor! "TRIAL LAWYER" je právník, který působí v SOUKROMÉ sféře (v advokacii) a jako takový zastupuje klienty u "TRIAL COURTS" tj. u prvoinstančních soudů. Tedy (oproti tomu, co tvrdí pan "Vašek") v žádném případě soudce! Český ekvivalent "SOUDNÍ PRÁVNÍK" je, jak zřejmo, pro většinu čtenářů hrubě matoucí a zavádějící.

Metoda doslovného převodu odborných termínů (kterou evidentně vznikl infantilní terminologický "THESAURUS" vydavatelství a kterou žel jaksi samozřejmě přejímá za vlastní i pan "Vašek") by nakonec vedla k tomu, že oborovou specializaci "CRIMINAL LAWYER" bychom překládali do češtiny jako "KRIMINÁLNÍ PRÁVNÍK". Zrovna tuto až anekdotickou perlu bychom sice v kritizované publikaci (pokud jsem listoval dobře) nenašli, nemá k ní však daleko český titulek povídky Phillipa M.Margolina "VĚZEŇSKÝ PRÁVNÍK". Český čtenář si pod tím (což rovněž není jeho chyba) automaticky představí skutečného, vystudovaného právníka, který se profesně pohybuje kdesi v oblasti vězeňské služby. Běží opět o něco zcela jiného. Termín "JAILHOUSE LAWYER" označuje SAMOUKA, AUTODIDAKTA v oblasti (trestního) práva z řad odsouzených (ponejvíce z řad recidivistů s mnoha relevantními zkušenostmi, zážitky a porůznu posbíranými "rozumy" z daného "oboru"). Český ekvivalent anglického výrazu měla překladatelka vytvořit (možná ho dokonce vytvořila, než jí to jakýsi "expert" opravil metodou doslovného převodu) za pomoci českého slova "SAMOUK". I termín "VĚZEŇSKÝ PRÁVNÍK" lze tedy označit za hrubě matoucí a zavádějící.

Na otázku pana Viktora Janiše, jak bych přeložil výraz "DUE DILIGENCE" v citovaném názvu knihy Michaela A.Kahna, zní poctivá odpověď: "Nevím." Musel bych nejprve znát obsah knihy. Zásada uvedený termín nepřekládat se, mám zato, již pár let uznává a dodržuje, leč, pokud vím, pouze v oblasti bankovnictví (tam běží, vyjádřeno poněkud zjednodušeně, o druh auditu, který se týká dlužníka). Tento termín se ale používá i ve vztahu hostitelského státu k ALIENS a jejich majetku, přičemž se podle slovníkových definic jedná o veškerou péči, kterou lze v daném ohledu rozumně očekávat. (Nevylučuji, že v USA se jako speciální termín používá ještě v dalších souvislostech. Z letmé internetové rešerše se mne zmocnila až mírná závrať z toho, v jak nejrozmanitějších souvislostech se s ním lze setkat.) Za upozornění ohledně krycího názvu pro mafii ("Firma") v titulu románu Johna Grishama děkuji a v daném bodě svůj názor opravuji. (Díky též za upozornění na změnu překladatele u Bankse - na závěr celé minulé diskuse tedy opravdu jednoznačně dobrá zpráva!)

Co dodat závěrem? Snad jen přání: Kéž by se na našem knižním trhu překladové literatury (i "čtiva") ztenčovalo procento publikací, jejichž kupec si po prozření připadá jako "ten největší blbec pod sluncem" a nad nimiž si zoufalý čtenář v reminiscenci na populární trampskou píseň zanotuje: "Bylo to jen LÍČIDLO, já to nevěděl. Jako starej vůl ´sem naletěl!"
Další články tohoto autora:
František Schilla

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku