Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 22.9.2003
Svátek má Darina
  Výběr z vydání
 >FEJETON: V knihkupectví
 >ŽIVOT: Nekrolog (za koho vlastně?)
 >POLITIKA: Gross přiznal chyby ve Sbírce zákonů
 >PRÁVO: Právní vědomí.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vločka a strýc Podger
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se Šogo šprajcla
 >LOĎSTVO: Nebyl jenom Kursk (4)
 >NÁZOR: Kde asi máme Osamu?
 >KOMENTÁŘ: Vyšetřování neproběhlo, zapomeňte!
 >PENÍZE: Realitní odborníci debatovali o budoucnosti ČR
 >INFO: Petice na obranu svobody slova v Zimbabwe
 >LIDŠTINY: Zrodí se Mínótaur?
 >LIDÉ: Raketa země-vzduch a laskavý havran
 >AUSTRÁLIE: Služba občanům podruhé.
 >KNIHY: Jako starej vůl jsem naletěl

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Média  
 
22.9. INFO: Petice na obranu svobody slova v Zimbabwe

Vážení kolegové!

Obracíme se na Vás v souvislosti s posledním útokem na svobodu slova v Zimbabwe. V pátek 12. září tohoto roku byl za asistence ozbrojených sil Zimbabwe uzavřen a zapečetěn jediný nezávislý zimbabwský deník Daily News, a to proto, že se jeho redakce odmítla podřídit novému mediálnímu zákonu, podle kterého mohou vykonávat žurnalistickou práci pouze ti novináři, kteří získají licenci od státní Komise pro média a informace (MIC). Fungovat přestala i Internetová stránka deníku a šéfredaktor Francis Mdlongwu byl předveden k výslechu. Státní autority doufají, že i kdyby se redakce nařízení nakonec podrobila, trvalo by vydání licencí přinejmenším měsíce, nejlépe léta a soukromé vydavatelství by mezitím zkrachovalo. Podle našeho názoru se jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova a je jasným porušením práva na svobodu projevu, které zaručuje množství mezinárodních dohod včetně Všeobecné deklarace lidských práv. Tato elementární lidská práva, která vůdce Zimbabwe Robert Mugabe po létech mezinárodních protestů povolil teprve v roce 2000 dostala tímto krokem poslední, dá se říci smrtelnou ránu, neboť tím byl umlčen poslední hlas, vyjadřující svobodně názory zimbabwanů.

Česká média iniciují založení petičního výboru, který se svou výzvou připojí k protestu World Association of Newspapers. Oslovujeme proto osoby veřejného života, jejichž hlas má váhu, a připravujeme petici na obranu svobody slova v Zimbabwe a veřejnou sbírku.

Jistě budete souhlasit s přesvědčením, že by zahraniční (a tedy i čeští) novináři, ale i politici a jiné veřejně činné osoby měli vyslovit svou solidaritu s novináři, kteří nemají štěstí středoevropanů a nepodařilo se jim zatím zvrátit stav ve své zemi tak, aby mohli svobodně vyjadřovat své názory.

Přikládáme text dopisu prezidentovi Zimbabwe Robertovi Mugabemu a dovolujeme si požádat Vás o podporu této aktivity. Současně děkujeme za porozumění, odpověď a podporu petice.

Zde http://protest.ceska-media.cz/ najdete internetovou verzi, kterou vyplňte a potvrďte.

Za petiční výbor

Dr. Jaroslav Berka

Dopis

Robert Mugabe, Prezident Zimbabwe
Vaše Excelence,

obracíme se na vás jménem petičního výboru, zastupujícího signatáře tohoto dopisu. Mezi signatáři této výzvy jsou (výběr postupně podle signatářů ..) , Dovolte nám, abychom vyjádřili vážné znepokojení nad uzavřením deníku Daily News, podle našeho přesvědčení jediných nezávislých novin v zemi.

Podle našich informací nevyšel Daily News, deník s nejvyšším nákladem v Zimbabwe, 13. září, tedy den poté, co policie vtrhla do sídla redakce kvůli údajnému nelegálnímu provozu. Od 60. let minulého století je to poprvé, co úřady ukončili činnost zimbabwských novin.

K policejní razii došlo den po rozhodnutí Nejvyššího soudu, že deník, který je velmi kritický vůči vládě, je provozován „v rozporu se zákonem“, neboť se odmítl registrovat u Mediální a informační komise. Noviny Daily News se neúspěšně pokusily zpochybnit oprávněnost povinné registrace, a aby mohly obnovit svou činnost, musí se u Komise zaregistrovat. Odhaduje se, že registrační proces by mohl trvat několik měsíců až let.

Dovolujeme si vás upozornit, že uzavření Daily News je jasným porušením práva na svobodu projevu, které zaručuje množství mezinárodních dohod včetně Všeobecné deklarace lidských práv. V článku 19 se uvádí: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

Dovolujeme vás vyzvat, abyste učinil vše proto, aby Daily News mohl opět co nejdříve vycházet, a to bez vměšování státu. Žádáme vás, abyste inicioval a podporoval zrušení povinného registračního procesu a všech dalších zákonů omezujících sdělovací prostředky, a aby v budoucnu vaše vláda plně respektovala mezinárodní úmluvy o svobodě tisku.

Těšíme se na vaši odpověď, co nejdříve to bude možné.

S pozdravem

Petiční výbor

Syndikát novinářů ČR - Miroslav Jelínek, předseda řídícího výboru
Český helsinský výbor – Hana Havelková, předsedkyně
Český rozhlas 6 – Ivan Štern, šéfredaktor
New York University v Praze – Jiří Pehe, ředitel
Česká média – Jaroslav Berka, vydavatel
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku