Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 26.9.2003
Svátek má Andrea
  Výběr z vydání
 >ŠKOLSTVÍ: Jak vidí vzdělávání nadaných odborníci
 >POLITIKA: Češi v Iráku - několik poznámek
 >POLITIKA: Omezení suverenity neuškodí
 >STŘEPINKA: Intel se zase bude chlubit.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Chaos písmen
 >PSÍ PŘÍHODY: Ode dneška jsem se dvěma psy
 >SPOLEČNOST: Kdo je tu diskriminovaný
 >EKONOMIKA: Sbírka zákonů na útěku a její vyhlídky v XML
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >GLOSA: Fantazie v české Sněmovně.
 >DVA POSTŘEHY: O frontách
 >Peníze: Na neplatiče v rukavičkách
 >ŽIVOT: Jak jsem se seznámil se svou manželkou.
 >GLOSA: Jeden muž s odvahou vytváří většinu
 >SPOLEČNOST: Malí tyrani

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
26.9. EKONOMIKA: Sbírka zákonů na útěku a její vyhlídky v XML
Vojtěch Kment

Sbírka zákonů zmizela z webu Ministerstva vnitra a ocitla se v doméně Českého Telecomu. Existující odkazy z třetích webů přestaly být funkční. Jaký by byl ideální technický vývoj záznamů právních textů.

============

1. Sbírka se přemístila

Mluví-li se někdy populárně o elektronizaci státní správy, osobně musím říci, že dosud nejužitečnější aplikací pro mne byla Sbírka zákonů, vedená na webu Ministerstva vnitra. Na svých stránkách příležitostně odkazuji na existující předpisy a nejpřirozenější je odkázat se nejoficiálnější zdroj, jenž byl právě v .PDF souborech na uvedených stránkách.

Někdy tento týden mé odkazy přestaly fungovat. Například zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu je v částce 68 z roku 2000 a ta se donedávna nacházela zde:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb068-00.pdf

ale nyní je na nové adrese:

http://mvcr.iol.cz/sbirka/2000/sb068-00.pdf

Pokud to člověk ví, je prkotina částku najít. Jenže jak to má jeden vědět, že se právě hromadně změnily hyperlinky, informační systémy samy o sobě se to pak zpravidla nedozví vůbec, nanejvýš zjistí, že odkazovaný objekt zmizel. Proto jsou takové změny URL nepříjemné a konzorcium W3C je silně nedoporučuje, viz Cool URIs don't change (Bezva URI se nemění).

Na změny například zatím (píši ve čtvrtek 25.9.) nestihl zareagovat ani právní server ePravo.cz, jenž u svých textů v HTML uvádí odkazy na .PDF se starým počátkem URL, ale ani Poslanecká sněmovna ČR. Půjdete-li přes její stránky, vůbec nepochopíte, co je špatně, protože odkaz se zlomí až po jednom přeskoku na websajt MVČR. Když se např. pokusíte najít zákon 225/2003 Sb. přes hyperlink Sbírka z této stránky PSP , dostanete se ještě na seznam , který na mvcr.cz ještě zůstal, zde odkazované .PDF však má starý formát URL a jste z toho tak perplex, že začnete rebootovat počítač v domnění, že se vám zhroutil systém. Teprve, zkusíte-li částku pracně vyhledat až z domovské stránky přes www.mvcr.cz podle pamatovaného čísla částky, hyperlinky vás dovedou k novému URL. Na zradu tohoto typu nemá nárok přijít ani robot, který by kontroloval existenci odkazů první úrovně z webu PSP.

Kdyby každý měnil svá URLka, přestal by web být funkční hned. To se naštěstí neděje, u stránek s velkým a používaným datovým fondem je však třeba být se zachováním URL velmi konzervativní a považovat je víceméně za dále již neměnné URI (či URN). URI na oficiální dokumenty, jakými mohou být např. i zákony Sbírky (ale i algoritmy, formáty, politiky, atd.), někdy dokonce bývají částí některých docela důležitých formátů datových zpráv či jiných dokumentů a měnit svévolně jejich umístění může vést ke zhroucení funkce, nebo právního základu funkce, takových systémů.

Pokud skutečně muselo dojít k fyzickému přesunu do jiné domény, mohlo být aspoň možné webový server ministerstva nastavit, aby staré URL přesměrovával na nové, viz např. Automated Link Maintenance ., k dispozici je hned několik metod více nebo méně automatického odklonění. Věřím, že po tomto připomenutí se buďto odkazy sbírky vrátí tam kde byly, nebo se nějaká forma automatického přesměrování nastaví.

2. Perspektiva zpřístupnění právních textů státu veřejnosti

Když jsem se již o textech sbírky zákonů jednou rozepsal, nedá mi, abych úvahy nedotáhl. Známé "neznalost zákona neomlouvá" mi přijde férové možná za dob desatera. V moderních státech nezná celý právní kodex dobře nikdo. I právníci se v něm orientují jen za pomoci svých právních databází. Přitom i stát samotný by měl mít zájem na tom, aby občané jeho zákony byli schopni vůbec zjistit. Od počátku 90.let, kdy se zákony sháněly ve frontě v SEVTu, došlo k pokroku. Úplná znění zákonů lze zakoupit v knihkupectví, ale jen pro nejrozšířenější zákony a aktuální čas. Mimo to jsou k dostání i četné elektronické právní produkty různých cenových relací. Přesto pořízení většího množství zákonů není zcela za lidovku.

Když jsem prvně na Sbírku na webu MV narazil, zkonstatoval jsem, že je škoda, že kromě .PDF nejsou i ve formě HTML (z .PDF formátu sbírky ve dvousloupcovém provedení MVČR téměř vůbec nelze použít copy&paste). Nepochybuji, že na výstupy Sbírky jsou více či méně otevřeně napojeny některé podnikatelské subjekty, které prodávají zákony ve formě elektronických databází nebo formou papírových vydání a nemají příliš zájem na tom, aby zákony příliš volně někde byly. A myslím si, že je dobře, že existují, protože dokázaly postupně najít ty formy a úroveň, kterou různé skupiny uživatelů potřebují a jež by stát svými službami nikdy neobsloužil. Právníci potřebují maximální rozsah předpisů a navazujících textů, časté aktualizace, někdo preferuje rozhraní s vychytávkami, jinému stačí prohlížeč a rychlá instalace, jiný papír, další sémantické vyhledávání a doprovodné výklady, atd.

Na druhé straně, dlouhodobě nelze pokrok zastavit jenom proto, že se to někomu nehodí a omezení na formát .PDF ustát. Již v současnosti jsou aspoň některé právní texty v HTML (např. ePravo, Sagit) a provoz si financují zřejmě jen z reklamy. Koneckonců konvertory do/z .PDF nejsou zase tak složité.

Myslím, že MVČR by mělo zákony Sbírky publikovat ve vhodně stanoveném otevřeném formátu XML, ve kterém by text byl zapsán ve formě, která by byla dostatečná pro automatické provádění aktualizací a vytváření úplných znění pro libovolný časový okamžik. Publikace by měly být otevřené, volné, zdarma, případně i elektronicky podepsané pro oficiálnost znění. XML je vhodným základem, z něhož lze provádět automatické konverze pro nejrůznější zobrazení a formy výstupu.

Ani komerční subjekty tato změna nebude eleminovat - takové oficiální rozhraní mohou všechny použít a snížit tím své existující náklady na činnost, kterou sami všichni dublují. Jejich dílčí trhy nezmizí. Ani advokáti a právníci se nemusí bát, že přijdou o chleba, jejich kvality jsou jinde. Konečným benefaktorem budou nakonec všichni, zejména pak občané, kteří budou mít texty zákonů na webu zdarma a různé úpravy pro různé zvláštní potřeby budou ještě levnější než dnes.

Pokud se k tomu MV nebude mít samo od sebe, k dosažení tohoto dílčího cíle stačí, aby parlament přijal zákon toto ukládající. Vypracováním formátu může být pověřeno např. MIČR a správou systému MVČR. O zatížení daňových poplatníků nemůže být vážná řeč. I dnes MVČR textová data sbírky v nějakých formátech spravuje - jedná se pouze o dopracování a otevření formátu.

Časem lze připravit i vstupní dokumentové workflow od počátků návrhů změn, přes novely, průchod pozměňovacími návrhy v parlamentu tak, že většina dokumentových změn bude zcela automatická. Při vhodné implementaci se tím celý legislativní proces zcela jistě zlevní a zpřehlední, zmenší riziko vzniku chyb a blamáží při publikaci Sbírky.

Obě tyto iniciativy jsou cestou, jak lépe spravovat otevřenou demokratickou společnost.

---

Autor je konzultant ICT

www.vkc.cz
Další články tohoto autora:
Vojtěch Kment

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku