Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 29.9.2003
Svátek má Michal
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Vlastnosti banánové republiky.
 >FEJETON: Potřetí a dost
 >GLOSA: Zasahovat do Evropské ústavní smlouvy či ne ?
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: První dobrý počin ministra Mlynáře
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Liga výjimečných
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se má Šogo u Barta
 >TECHNO: K vybuchlému notebooku
 >DOPRAVA: V Českých drahách pomrkává světlo
 >LOĎSTVO: Nebyl jenom Kursk (dokončení)
 >KOMENTÁŘ: RRTV jako Státní soud
 >GLOSA: Tak trochu špatné zprávy pro vytrvalce.
 >NÁZOR: Ošidné souvislosti podceňování
 >GLOSA: 15 let zpoždění
 >POLITIKA: Kdo rozumí ODS
 >CHTIP: Třikrát o...

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
29.9. POLITIKA: Vlastnosti banánové republiky.
Aleš Kastner

Posílám Banánovou republiku, aby si každý čtenář mohl srovnat a zjistit, jak jsme od ní daleko (se k ní blížíme).

Vlastnosti banánové republiky.

(Čtenář nechť si sám porovná uvedené skutečnosti se známými údaji o... třeba... Kostarice.)

1. Většina pracovních příležitostí je soustředěna v hlavním městě. Aktivita zahraničních firem - investorů začíná a končí zde. Ostatní města, jsou-li, živoří. Venkov se vylidňuje. Mimo hlavní město je několikanásobná nezaměstnanost. Obchodní řetězce a zastupující firmy se udrží jen v hlavním městě, kde jedině mají zisk.

2. Země vyváží suroviny (rudu, banány nebo jiné zemědělské produkty, dříví) nebo polotovary (surové železo v ingotech, kmeny stromů, prkna,...), případně mocní mafiáni vyvážejí drogy.

3. Země je zdrojem levné, zvláště nekvalifikované pracovní síly. Kvalifikovaní lidé odcházejí natrvalo do zahraničí.

4. Školství je v troskách. V zemi působí aktivisté, vyučující cizí jazyk. Ať je už jejich úmyslem získat nadané mladé lidi, nebo je vychovají až k tomu, že si uvědomí bezvýchodnost situace a emigrují, výsledek je stejný. Úroveň státních škol je nízká, nebo zůstávají jen školy základní. Školní docházka i do základních škol je ze zákona nebo de facto nepovinná.

5. Zdravotnická zařízení jsou soukromá, pro elitu, která si může lékařskou péči dovolit. Pokud ještě existuje státní zdravotní péče, je na velmi nízké úrovni.

6. Zločinec a policista je často jedna a tatáž osoba.

7. Státní úřednictvo je naskrz zkorumpované. Bez bakšiše nikdo nehne prstem. Žadatelé čekají ve frontách před úřady.

8. Politici nebo strany si rozparcelovali sféry vlivu. Zajímá je pouze vlastní a okamžitý prospěch. Prosadí cokoli, jsou-li dostatečně podplaceni.

9. Zločinnost je na vysoké úrovni. Dostatečně vysoko postavený a bohatý mafián je nepostižitelný. Tito bossové se bez problémů stávají politiky a získávají všestrannou imunitu.

10. Tisk by nepřežil bez autocensury. Některá témata jsou tabu a pokud se píše směle a kriticky, tak pouze o odbytých veličinách, případně o lidech ze vzdálené ciziny, ne však z domova ani ze spřátelené supervelmoci. Tisk stejně krom bulváru málokdo čte. Pro většinu občanů je klasický tisk příliš drahý. Lidé věří bulváru, který je charakteristický tím, že obsahuje hodně barevných obrázků, sex a násilí, velké titulky, málo textu, hotové názory.

11. Občané, kteří si nemají jak vydělat, se uchylují ke zločinu. Je vysoká zejména hospodářská kriminalita, zločinnost spojená s drogovým průmyslem a obchod s bílým masem. Soudy nefungují, buď trvá pět a více let, než případ přijde k soudu, nebo soudce vydá rozhodnutí natolik se příčící zdravému rozumu, že je opodstatněné podezření, že byl podplacen.

12. Televize a rozhlas oblbují děti reklamou, telenovelami, sexem a násilím. Probíhá více nebo méně zastřená propagace měkkých drog (alkohol, tabák, hašiš). Televize vychovává příští konzumenty, přijímá a vysílá agresivní reklamu nebo reklamu obhajující trestné činy. Politici, kteří pravidelně nevystupují v televizi, neexistují. Účinkují proto v ostře se tvářících pořadech, kde je ale vše předem domluveno. Dojde-li snad k položení nepříjemné otázky, která politika odhalí, končí vždy moderátor nebo redaktor, nikdy politik.

13. Znovuzvolení si politické strany zajišťují:
- pravidelnou masáží občanů v médiích, zvláště v televizi,
- gulášem zdarma a sliby, které nemají v úmyslu splnit, před volbami,
- případně, nejde-li to jinak, dohodnou se s opoziční stranou na střídání u moci.

14. Někde vládne i vojsko ve formě junty s vrchním velitelem a presidentem - diktátorem - v jedné osobě.

15. Vláda je ochotna udělat cokoli pro svůj okamžitý zisk, takže země se stává skládkou kontinentu včetně nebezpečných odpadů uložených jen s nedostatečným zabezpečením nebo se celé "zabezpečení" skládá z výstražných tabulek.

16. Z daného stavu prakticky není východisko, protože v důsledku výše popsaných skutečností:
- valné většině občanů zabere všechen čas shánění práce nebo (mizerně placená) práce samotná, a tak nemají čas zabývat se veřejnými věcmi - nebo emigrují,
- politikům, zločincům, popř. vojsku (juntě) a policistům daný stav vyhovuje,
- vzdělání je nahrazováno výcvikem, samostatné myšlení je soustavně otupováno televizí, drogami apod., takže valem ubývá občanů, kteří by se byli schopni zasadit o stát, a politiků, kteří by prosadili změny, kterých se patrně nedožijí,
- národní jazyk a tím vědomí vlastní jedinečné národnosti upadá, bezhlavě se přejímají cizí vzory, nejčastěji ty špatné.

Poznáváme se?
Další články tohoto autora:
Aleš Kastner

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku