Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 2.10.2003
Svátek má Galina
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Špidla svým "novým politickým stylem" paroduje sám sebe
 >KOMUNIKACE: Internetové přípojky po kabelové televizi zrychlují
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jidášovy stříbrné odborů
 >PRO POBAVENÍ: Pouhá hvězda
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Sbohem zombies
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí rubrika nebude
 >MÉDIA: Průhledná… slibotechna
 >POLITIKA: Kdo vlastně věří naší vládě
 >MÉDIA: Nepovedená koláž ČT
 >REAKCE: Časy se mění, a my se měníme s nimi
 >MEJLEM: Kryštof pro všechny?
 >PENÍZE: Poradci pod dozorem nedozorem
 >CHTIP: Mejlová várka legrace
 >POLITIKA: Prezident všech, nebo jen opozice?
 >POLITIKA: Z deficitu rozumu deficit peněz

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.10. PENÍZE: Poradci pod dozorem nedozorem
Petr Vykoukal, www.penize.cz

V oblasti finančního poradenství panuje podivný rozpor: zákon o cenných papírech vytvořil nově "dozorovaný" subjekt investičního zprostředkovatele. Ten může od klientů přijímat pokyny jaké investiční instrumenty má nakupovat či prodávat, přijímat finanční prostředky či cenné papíry ale nesmí. Kromě této činnosti může investiční zprostředkovatel na základě živnostenského zákona, bez ohledu na Komisi pro cenné papíry (KCP) či nějakou jinou regulaci, klientům i radit, kam mají investovat. Prodejci finančních produktů si k tomu nejčastěji vybírají volnou živnost "činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců", do které mimo jiné spadá i poradenství v oblasti financí a investic.
Na trhu se pak vyskytují subjekty, kterým jedna registrace podle živnostenského zákona, aniž by byly prověřovány odborné požadavky, umožňuje radit, kam mají klienti investovat. A zároveň druhá registrace (od KCP), která dovoluje předávat pokyny klientů. Ač zasvěcení o tomto rozporu vědí, je otázkou, zdali neznalá veřejnost, ukolébaná potvrzením o registraci od KCP, nebude přijímat rady těchto "zprostředkovateloporadců" jako ty nejlepší možné.

Na každého jiný metr

Celý problém leží v komplikované legislativě regulující činnosti na českém kapitálovém trhu. Zákon o cenných papírech rozděluje investiční služby na hlavní a doplňkové. Nabízet ty hlavní může pouze licencovaný obchodník s cennými papíry - s jednou výjimkou, přijímání a předávání pokynů k nákupům investičních instrumentů, které mohou nabízet i registrovaní investiční zprostředkovatelé. Odlišný režim se týká doplňkových činností. Pokud chce kteroukoliv z nich vykonávat obchodník s cennými papíry, musí je mít uvedené ve své licenci, nicméně na samostatné vykonávání doplňkových činností (kýmkoliv jiným než obchodníkem) stačí většinou živnostenský list, případně devizová licence (například pro obchody s instrumenty v cizích měnách).

Časovaná bomba

Co musíte splnit k získání registrace investičního zprostředkovatele

 • mít alespoň středoškolské vzdělání

 • mít dobrou pověst (v praxi to například znamená, že žadatel nebyl odsouzen za hospodářské a podobné delikty či za úmyslný trestní čin, nebyl na něj v uplynulých pěti letech prohlášen konkurz a řada dalších podobných podmínek)

 • mít zkušenosti s kapitálovým trhem, a to buď dva roky odborné praxe na kapitálovém trhu (statutární orgán v investiční společnosti, v obchodníkovi s CP apod.), nebo čtyři roky praxe na kapitálovém trhu, eventuálně je možné tuto praxi nahradit odbornou přípravou (kurzem či školením týkajícím se kapitálového trhu – jeho úroveň a obsah musí KCP posoudit jako adekvátní požadavkům, například vysokoškolské vzdělání v oboru financí je prý rozhodně víc než postačující)

 • KCP dnes sdílí výše zmíněný výklad: je nutno rozdělovat činnosti, které investiční zprostředkovatelé dělají na základě registrace (přijímání pokynů k nákupu investičních instrumentů - spadajících pod dozor KCP), a které dělají na základě živnostenského listu (investiční poradenství - zde dozor v podstatě neexistuje). Do budoucna by ale komise chtěla, aby i investiční poradenství patřilo pod její dozor.
  Investiční poradenství by mělo být nějakou formou regulováno i podle názoru Martina Gardavského, člena předsednictva a generálního sekretáře Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR (ARIZ). Ten jako řešení vidí zahrnutí investičního poradenství mezi hlavní investiční činnosti a vytvoření "vyššího typu" registrace. Tu by získávali zkušenější registrovaní investiční zprostředkovatelé a opravňovala by je klientům radit.
  Nezahrnutí investičního poradenství do činností, které patří pod regulatorní kontrolu KCP je podle Gardavského problémem především do budoucna. V současnosti totiž prodej investičních instrumentů u registrovaných zprostředkovatelů činí minimální část jejich celkových prodejů. Ty připadají hlavně na pojistky, stavební spoření a penzijní fondy. Jakmile se však změní situace na kapitálových trzích a kurzy půjdou nahoru, poroste zájem veřejnosti o investice do rizikovějších instrumentů (akcií a akciových fondů), kde je riziko špatné rady z nezkušenosti či jiných faktorů velmi vysoké a může klienta hodně poškodit.

  Hodně na jednoho

  Dalším sporným bodem je dozorování tisíců zaregistrovaných. V KCP se řešení případných problémů s nimi může věnovat maximálně několik pracovníků, a tak je diskutabilní, zdali pak bude možné mluvit o nějakém účinném dozoru. V nedávno publikované tiskové zprávě Komise dokonce předseda prezidia František Jakub říká, že "obvyklou zahraniční praxí je regulace investičního poradenství, včetně nabízení pojišťovacích produktů či stavebního spoření." Počet těch, kteří nabízí byť jen jeden finanční produkt je ale celkově odhadován na 30 až 40 tisíc. O tom, že takový počet poradců by KCP ve stávající podobě nebyla schopna dozorovat, je asi víc než jasné.

  Kde podle vás končí pouhé předávání informací o investičních instrumentech a začíná investiční poradenství? Setkali jste se s nějakým registrovaným investičním zprostředkovatelem? Jaký na vás udělal dojem? Podělte se o své názory a zkušenosti s ostatními!
  Další články tohoto autora:
  Petr Vykoukal www.penize.cz

  Počet přístupů na stránku:

  Komentáře ke článku