Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 9.10.2003
Svátek má Štefan
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Vy oškliví Češi! Fuj, fuj!!!
 >LIDÉ: Troll osiřel
 >POLITIKA: Několik poznámek k debatě o "Evropské ústavě"
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Státe, zachraň rodinu!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem si s Malou Vločkou kupoval kolo
 >PSÍ PŘÍHODY: Dvojklaná poslušnost
 >GLOSA: Psovi psí smrt
 >PŘÍBĚH: Z dějin budování socialismu - Osobní příklad velitele
 >MÉDIA: Dvě úvahy na téma našich médií
 >MÉDIA: Digitalizace " po česku" (a po INVEXU)
 >VÝSTAVA: Vyvolávač vzpomínek
 >PENÍZE: Bejvávalo, bejvávalo, v Živnobance levno
 >POSTŘEH:O kachním žaludku
 >CHTIP: Kuřák impotent
 >STORY: Seržant Smith dostal za hrdinství při osvobozování Iráku medaile, manželka jeho popel

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
9.10. ŠAMANOVO DOUPĚ: Státe, zachraň rodinu!
Jan Kovanic

Vládní koalice prosadila své finanční reformy, navrhované hlavně sociální demokracií. Nyní je čas, aby se zamyslela nad návrhy lidovců k ochraně rodiny. Neboť vymíráme. Tento problém je letitý a vyjadřoval se k němu i list Posel pravdy, vydávaný Excercičním domem v Hlučíně už před 67 lety. Např. v č. 40/1936. Nic si nevymýšlím, stejně jako obvykle. Tentokrát opisuji, jen s drobným vynecháváním textu:

"
Co žádáme od státu k záchraně rodiny?

...

1. Blaho státu závisí na blahu rodiny.

Hynou-li rodiny, hyne stát hospodářsky... U nás strašně ubývá porodů, ubývá dětí, ubývá mládeže! Stárneme!

Starci už nevydělávají, neplatí daně, ale stát jim musí platiti pense a pod. Sílou státu jsou lidé od 20 do 50 let. Před 40 roky udržovalo 5 lidí od 20-50 let dva starce. Dnes se poměry zhoršily, už připadají na pět mladých lidí tři starci. (...Za čtyřicet let [1976] bude pět mladých na pět starců - podle obrázku, který nereprodukuji - Šaman.)... Uvažujme: stát kryje svá vydání hlavně z daní občanů, co však, když těch daněneschopných mladých lidí bude ubývati a vydání na podporu starců přibývati? Stát by se musel hospodářsky zhroutit.

Úbytkem obyvatelů je ohrožena i existence státu. Když u sousedů bude obyvatelů přibývati a u nás ubývati, není pochyby, že sousedé budou chtíti pohltiti naše území, a kde je vůle, tam se najde příčina k válce.

2. Stát může něco udělati k záchraně rodiny.

Je pravda, hlavní příčina depopulace je mravní. Žádné zákony nám nic nepomohou, nepřijde-li mravní obroda národa. Zákony jsou ... jako plot. Nejlepší plot nepomůže nic, když zahrada za nic nestojí. Ale kdo má úrodnou zahradu, musí se postarati o dobrý plot. Taktéž i my se musíme postarati o dobré zákony a nařízení na ochranu rodiny. Že by to nic nepomohlo? - Neúprosné číslice dokazují opak... V roce 1933 dal Hitler v Německu zákony na ochranu rodiny. A hle, porodnost začala stoupati, zatím co u nás porodnost dále klesá, takže za tyto tři roky nás Německo nejen dostihhlo, nýbrž předstihlo!!

3. Co má stát činiti?

Podáváme zde několik návrhů uskutečněných s prospěchem již v jiných zemích:

1. Úředníci ať dostávají tím větší příplatek, čím mají více dětí.
Dosud dostávají příplatek na první a druhé dítě, na další nic! Není to přímo trest pro ty rodiče, kteří berou na sebe břímě výchovy dalších dětí?

2. Též soukromí úředníci, zaměstnanci a dělníci ať dostávají stejný příplatek na děti.
Velkorysým způsobem to uskutečnil Mussolini v Italii. Aby zaměstnavatelé si nevybírali zaměstnance svobodné a bezdětné (k vůli příplatku na děti), zařídil vyrovnávací pokladnu státní, která vyplácí příplatky na děti. Do pokladny přispívají zaměstnavatelé, zaměstnanci i stát.

3. Ať se mladým lidem usnadní sňatek.
Státní úředníci ať mají v mládí takový plat, aby mohli brzy uzavříti sňatek. V Německu dostávají potřební novomanželé bezúročnou půjčku. Z této půjčky s jim při narození prvního dítěte srazí třetina, při druhém dvě třetiny a při třetí se jim odpustí celá půjčka.

4. Žádáme, aby stát dal početným rodinám všechny jen možné hospodářské výhody.
Svobodný profesor z Německa mi vypravoval: "Mi se srazí na platu 25%, zatím co kolega s vícero dětmi neplatí žádných přímých daní." Na dráze mají početné rodiny velké slevy, při ubytování určité výhody. Při obsazování míst mají přednost početné rodiny atd.

5. Žádáme nejpřísnější tresty na každý zločin proti klíčícímu životu.

6. Je třeba, aby i se strany státu se vedl nejostřejší boj proti všemu, co ohrožuje mravnost.
Časopisy, noviny, knihy, film, radio jsou nemravnými, když se posmívají věrnosti manželské, chválí nevěrnost a pod.

7. Ať stát chrání svazek manželský, aby rozvody nebyly ulehčeny, nýbrž zamezeny.

Námitka: Mnohý řekne: Odkud vezme stát peníze na tyto reformy? - Odpovídáme: V minulém roce byly miliardy vydány na opevnění našich hranic. Odkud se vzaly tyto miliardy? Nevíme, ale vzaly se, protože existence státu to vyžadovala. Co nám pomohou pevnosti, když nebudeme míti lidí, kteří by hranice hájili? Našly-li se prostředky k uhájení hranic, musí se najíti prostředky k uhájení existence národa. Konečně, dovedli-li to Němci a Italové, proč ne my?...
"

Opsáno v Praze na Lužinách dne 1. října 2003 starcem ročník 1951

Šamanovy poznámky:
Dávný autor by mohl po Hitlerovi a Mussolinim později vychválit také Gustáva Husáka. Někdy mám pocit, že i někteří dnešní lidovečtí poslanci si čtou v exercičním Poslu pravdy!
Ne že by se neměly rodiny s dětmi podporovat, ale asi jinak, než to dělali soudruzi nacisti, fašisti, komunisti a klerikálové.
Protože nejlepší antikoncepcí je bohatství a protože je antikoncepce nemravná, měli by být všichni chudí! Pak teprve poroste porodnost na dávná čísla 10 sourozenců a více... (Co na tom, že polovina z nich zemřela ještě v dětském věku, co na tom, že v padesáti byl člověk starcem...)


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku