Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 3.10.2003
Svátek má Bohumil
  Výběr z vydání
 >POEZIE BEZ HRANIC: Představení významných hostů
 >DOPRAVA: Oni si snad dělají prdel!
 >NÁZOR: O českých myšlenkových pochodech, demonstrovaných na příkladu policejní práce.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Oni si snad dělají prdel 2
 >PSÍ PŘÍHODY: Na fenky se neštěká
 >FEJETON: Vyhrál jsem v televizní soutěži
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >GLOSA: Hojdar - Kott 72 : 1041 aneb Kanalizace problému
 >NÁZOR: Bush, Klaus a poctivost českých novinářů
 >MÉDIA: Česká digitalizace a Česká televize
 >PENÍZE: Zrcadlo, zrcadlo, pověz, jak je moje firma úspěšná!
 >POLITIKA: Špidla svým "novým politickým stylem" paroduje sám sebe
 >KOMUNIKACE: Internetové přípojky po kabelové televizi zrychlují
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jidášovy stříbrné odborů
 >PRO POBAVENÍ: Pouhá hvězda

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Média  
 
3.10. MÉDIA: Česká digitalizace a Česká televize
Zdeněk Duspiva

Česká televize bude, spolu se stávajícími komerčními televizemi, bezpochyby důležitým hráčem na poli přechodu na digitální vysílání. Technický personál ČT patří v dané problematice k těm nejkvalifikovanějším. Sama ČT je z hlediska výroby a odbavování pořadů již dnes digitalizována a relativně připravena (ne tak z hlediska dalších možných programů či doprovodných služeb, především pak vůbec není řešena otázka financování…). Samotná problematika digitalizace je velmi rozsáhlá a složitá a diskuze i příprava si ještě vyžádají mnoho času, neboť jde o zásadní a v této chvíli i "nákladné" rozhodnutí. Přechod ze stávajícího analogového na digitální vysílání bude zahájen v nejbližších letech, po strategickém rozhodnutí a po náročné technické i legislativní přípravě bude přípravné a následné přechodné období (souběh analogového a digitální vysílání) trvat několik let. Proto je třeba získávat co nejvíce informací, vyslechnout množství názorů i pohledů a komplexně zvážit a zkoordinovat veškeré dopady do všech dotčených oblastí. Jde bezpochyby i o důležité politické rozhodování v tom nejlepším slova smyslu.

Česká televize samotná má ve svém popisu práce plnit službu veřejnosti, je to médium veřejné služby. Proces digitalizace je věcí, který ovlivní všechny subjekty na mediálním trhu. Ovlivní je zcela zásadně a plánovaným definitivním ukončením analogového vysílání (v několikaletém horizontu, jedna z variant - cca v roce 2010) se dotkne všech diváků - jednoznačně je tedy věcí veřejnou. Věci veřejné by tedy měly být součástí naplňování funkce veřejné služby. To však v praxi zatím příliš neplatí, bez ohledu na změny managementu České televize, na problémy financování, problémy se změnou zákona či způsobu volby Rady ČT…atd. Ano, nyní mluvím o digitalizaci jako tématu, tématu k informování a k diskuzi. A v tom Česká televize poněkud selhává. Námětů má z otevřených zdrojů dost, náměty dostává i přímo do redakce (například specializovaného pořadu o médiích). Zatím toto téma nestálo ani za formální odpověď či reakci, natož pak systematičtější přístup (vyjma jedné krátké letní reportáže o ukončení analogového vysílání v Berlíně). Jistě není nezbytné věci uspěchat, naopak, ale i tak problematika digitalizace jako širší téma není zatím pro ČT zřejmě příliš zajímavé - a tím ani pro širší veřejnost.
Další články tohoto autora:
Zdeněk Duspiva

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku