Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 6.10.2003
Svátek má Hanuš
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Milionářka
 >KOMENTÁŘ: Svět pohádek a skutečností Václava Žáka
 >O MOZKU: Geny a drogy zdarma
 >SPOLEČNOST: Koho likviduje Špidla?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jedna ruka netleská
 >PSÍ PŘÍHODY: Kouzlo tenisákových polí
 >DOPRAVA: Tak nevím
 >DOPRAVA: Holanďané vynalezli koloTM
 >DOPRAVA: Anarchie na silnici s policejním dohledem
 >NÁZOR: Stav iráckého politického počasí
 >PENÍZE: Kooperativa a Česká spořitelna - pohádka, nebo omyl?
 >CITÁT: Z dávné "učebnice"
 >SVĚT: Jaderná hrozba KLDR
 >TÉMA: Jsou větrné elektrárny dílem zelených ekoteroristů a nátlaku EU?
 >MOBY DICK: České Textárny protestují proti monopolnímu kalendáři

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
6.10. DOPRAVA: Anarchie na silnici s policejním dohledem
Petr Fiedler

Bude smrt tří policistů dostatečnou motivací pro ministerstvo vnitra k tomu, aby konečně začalo něco pořádného dělat ? Nebo ani smrt tří kolegů nevyburcuje odpovědné činitelé k zamyšlení nad tím, proč na našich silnicích panuje taková zběsilá anarchie ? Akce typu Kryštof na tom rozhodně nic nezmění. Proč ?

Nehoda, která se stala v Českém Těšíně, je dokonalou ilustrací toho, co se na silnicích děje každý den. Jen smrt tří policistů ji činí mediálně zajímavější. Pro ty neinformované stručně shrnu informaci z médií:

Policisté ve služební felicii se buď otáčeli, nebo vjížděli z vedlejší na hlavní silnici. Policejní felicie byla smetena mercedesem, který se v obci, kde je povolena rychlost 50 km/h, řítil rychlostí, která se odhaduje na 150 km/h. Řidič mercedesu byl navíc opilý (cca 2 promile alkoholu). Tři policisté nehodu nepřežili. Podle některých svědků tímto úsekem podobný mercedes jezdil vysokou rychlostí často.

Z informací v médiích je vše jasné - viníkem nehody je řidič mercedesu, však také proti němu prý bude vzneseno obvinění ze spáchání trestného činu "Ublížení na zdraví". Zdánlivě je vše v pořádku.

Avšak představte si, že by ve felicii nebyli policisté, ale nějaká rodina. Jak by nejspíš dopadlo vyšetřování nehody ? Závěr by možná byl takovýto:

Viníkem nehody je řidič felicie, protože nedal mercedesu předost v jízdě a navíc při odbočování (otáčení) nedbal zvýšené opatrnosti, což mu ukládá zákon 361/2000 Sb par. 21 a 22.

Řidič mercedesu je vlastně oběť. To, že mercedes výrazně a prokazatelně překročil povolenou rychlost nehraje roli. Byl na hlavní a měl přednost. Že povolenou rychlost překročil více jak trojnásobně ? Ale to nevadí, byl na hlavní, měl přednost. Že řidič felicie nemohl předvídat, že se někdo přiřítí tak šílenou rychlostí ? To není podstatné. Zákon a jeho (nesmyslný) výklad je jasný. Mercedes měl přednost !

Že to celé je úplně absurdní, že řidič felicie nejspíš neměl žádnou šanci ? Ano, souhlasím. Ovšem přesně takhle absurdně jsou u nás občas posuzovány obdobné nehody. A právě bezhlavá a bezmyšlenkovitá aplikace našich zákonů, tak jak je u nás praktikována, má lví podíl na tom, proč to na silnicích vypadá tak, jak to vypadá.

Zákony tu jsou od toho aby:
1. definovaly pravidla,
2. chránily ty, kdo se pravidly řídí,
3. postihovaly ty, kdo pravidla porušují.

Dopravní policie a správní orgány se dlouhodobě soustřeďují pouze na poslední bod, který si sami zúžili na vybírání pokut. Naprosto zapomínají, že zákony tu jsou především od toho, aby chránili ty, kdo mají snahu se jimi řídit. Jen tak je možné si vysvětlit jejich systematickou a dlouhotrvající pasivitu ve vztahu k agresivním a nebezpečným řidičům. Třem jejich kolegům a více než tisícovce dalších lidí, kteří letos zemřeli a ještě do konce roku zemřou na našich silnicích, se tato pasivita stala (stane) osudnou.

Akce typu Kryštof, kdy se vybere pár milionů Kč na pokutách, fakticky slouží pouze k tomu, že policisté přesně v souladu s výše uvedeným bodem č. 3. vykáží činnost. Ovšem my nepotřebujeme, aby policisté vybírali pokuty, my potřebujeme, aby policisté ukáznili ty, co jezdí jako šílenci a ty, které ukáznit nelze, aby dostali ze silnic.

Policie v tomto ohledu pracuje dlouhodobě velmi špatně. Proč ? Protože dopravní policista vykazuje vůči svým nadřízeným svou činnost zejména množstvím udělených pokut. A jejich nadřízeným tento systém pro svou jednoduchost vyhovuje. Systém se nám tak poněkud zvrhnul a důsledky můžeme každý den vidět na našich silnicích.

Co je tedy podle mého názoru špatně ?

1.Při vyšetřování dopravní nehody se nepřihlíží k tomu, čí jednání způsobilo neodvratnost a závažnost nehody. Při posuzování viny se neposuzuje to, kdo zcela úmyslně a vědomě porušil předpisy (gauner) a kdo pouze udělal chybu (což se čas od času stane každému). Za viníka nehody je tak může být označen ten, kdo udělal chybu, zatímco gauner, který má na nehodě obrovský podíl díky své bezohledné a agresivní jízdě je prohlášen za nevinného. V případě výše zmíněné nehody řidič felicie udělal chybu, avšak řidič mercedesu vědomě a úmyslně porušil několik paragrafů současně. Avšak naše správní orgány pracují tak, že kdyby v tomto případě ti tři mrtví nebyli policisté, tak bych se klidně vsadil, že vina bude (v souladu s nyní používanou praxí) přiřknuta řidiči felicie. Nepochybuji o tom, že řidič felicie fakticky za nehodu nemohl. Avšak je možné, že i v tomto případě budou orgány pracovat "objektivně" a vědomi si toho, že mrtvý se bránit nemůže, zvolí cestu nejmenšího odporu a skutečně řidiči felicie vinu přiřknou. Řidič mercedesu nepochybně bude mít dobrého právníka, tak proč si dělat problémy, že ...

2.Zákony jsou mnohdy lehce absurdní, avšak fatální ránu jim dodává teprve výklad používaný policií a správními orgány. Problém není ani tak v samotných zákonech, jako ve způsobu jejich bezmyšlenkovité aplikace, nebo naopak neaplikace.

3.Dopravní policie byla a je při kontrolách na silnicích bezzubá svou vlastní vinou. Policie neumí se zákony pracovat, policisté na silnicích nedokáží využívat již platné zákony. Policie tvrdí, že současné předpisy jim neumožňují tvrdší postihy, neumožňují odebrání řidičského průkazu a podobně. Policisté věří tomu, že řidiče, kterým na nějaké té tisícikoruně nesejde, nemohou podle nyní platných předpisů postihnout. Ale to není pravda !!!

Kdo chce psa bít hůl si najde. Tady rozhodně hůl nikdo nehledal. Černého Petra má v ruce vedení policie, které se soustavně vymlouvalo a vymlouvá na špatné předpisy. A nyní nám ministerstvo dopravy věší na nos bulíky o tom, že bodový systém vše vyřeší. Nevyřeší téměř nic.

Předpisů je i v současné době dost, jen by je někdo musel chtít používat. Pokud je mi známo, tak si policisté stěžovali na to, že:

"řidičům, kteří páchají jeden přestupek za druhým, není možné odebrat řidičský průkaz,
"pro celou řadu těch agresivnějších a nebezpečných řidičů tisíc korun pokuty nic není.

Ovšem, kdyby policie chtěla, tak by nezodpovědné jedince o ŘP připravit mohla, jen by musela vyvinout trochu aktivity. Zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000) v paragrafu 3 odstavec 2 praví:

Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ...

Pokud někdo soustavně páchá jeden závažný přestupek za druhým, tak nemůže být problém zpochybnit jeho duševní způsobilost k řízení vozidla. V součinnosti se správním orgánem (Odbor dopravy magistrátu) nepochybně lze vyvolat řízení o odebrání řidičského průkazu. V současné době jsou údajně mezi námi jedinci, u kterých policie během jednoho roku zaregistruje desitky závažných přestupků, ale řízení o odebrání ŘP nezahájí. Proč ? To ví jen sami policisté. Kdyby byla policie schopna efektivně pracovat s evidencí řidičů a jejich přestupků, tak by se nemusel zavádět bodový systém.

A jak na ty agresivní, nebezpečné, opilé, nebo šílence, co jezdí extrémně rychle, nebo naprostio opilí ? Policie naprosto dlouhodobě a systematicky ignoruje existenci trestního zákona (Zákon č. 140/1961 Sb). Trestní zákon zná trestný čin obecného ohrožení (par. 179 a 180). A tyto paragrafy jsou na extrémně nebezpečné řidiče bez problémů aplikovatelné.

Paragraf 179 odstavec 1 říká:
Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecné nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

Tedy ještě jednou - trestný čin obecného ohrožení spáchá ten, kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí škodlivý účinek nebezpečných sil.

Jakou energii má auto, řítící se vysokou rychlostí ? Jakou sílu vyvine, když do něčeho vrazí ? K výpočtu stačí znalosti z fyziky získané na základní škole. Policejní a soudní znalci by s tím rozhodně neměli mít problémy. Komu se nechce počítat, tomu snad bude stačit informace, že při nárazu dvoutunové limuzíny jedoucí rychlostí 200 km/h do zdi se uvolní energie, za kterou by se nemusel stydět menší jaderný reaktor. O nebezpečnosti snad nemůže být pochyb. Avšak i při relativně nízkých rychlostech může vozidlo "řízené" opilcem napáchat značné škody. I řízení v opilosti by se tímto paragrafem dalo postihnout.

Pokud by snad byl problém s prokazováním úmyslu, tak tu máme paragraf 180, který v odst. 1 praví:
Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Takže vážení policisté, hůl jsem vám našel, a to jsem v oboru dopravy laik. Ano, zákony jsou sice nedokonalé, ale problém je ve vás a vašem vysoce tolerantním přístupu k problému. Jak jinak si mohu vysvětlit, že se celebrity v televizi chlubí, že když jste je zastavili kvůli přestupku, tak jste je je místo potrestání požádali o autogram ? Jak je možné, že vám místo pokuty věnovali vlastní hudební CD ? Jak je možné, že se pokuta dá usmlouvat ? Jak je možné, že celá řada řidičů mluví o tom, že dostala slevu na pokutu, když nechtěli bloček ? Jak je možné, že není vzácností vidět policejní vozidlo, které porušuje předpisy ? Jak je možné, že některé vládní limuzíny, které jsou řízeny policisty, jezdí naprosto otřesným, bezohledným a nebezpečným způsobem ?

Problém opravdu není jen ve špatných zákonech, problém je ve vašem celkovém přístupu. Již platné zákony toho umožňují mnoho, jen se v nich musí trochu hledat.

Vážení dopravní policisté, za smrt svých tří kolegů si můžete vy sami. Toto vysoce cynické konstatování si dovoluji právě proto, že zejména díky vašemu vysoce pasivnímu přístupu přicházíme na silnicíéch o přátele, příbuzné a kolegy, kteří se stejně jako vaši tři kolegové provinili jen tím, že byli ve špatné chvíli na špatném místě.

Jako občan hážu všechny policisty do jednoho pytle, protože je věcí těch slušných policistů, aby odstranily ty špatné policisty, kteří jim dělají ostudu. Mě, jako občana, nezajímá kdo z vás je ten dobrý a kdo z vás je ten špatný. Já vás vnímám jako celek a celkový dojem, až na pár výjimek zatím není nic moc.

Je otázka, proč ministerstvo vnitra a policejní ředitelství dlouhodobě ignoruje existenci paragrafu "Obecné ohrožení" a nevyžaduje po dopravních policistech, aby v extrémních případech tento paragraf aplikovali. V některých zemích je zcela běžné, že za extrémně rychlou jízdu nebo za řízení v opilosti hrozí vězení. Proč to nejde u nás ? Proč policie, která nás má chránit, jen tupě přihlíží anarchii, která u nás panuje ?

Petr Fiedler
e-mail: shi@bonbox.cz

P.S.: Máte-li někdo k dispozici návrhy připravovaných novel Zákona o provozu na pozemních komunikacích a Přestupkového zákona, prosím, zašlete mi je na výše uvedený e-mail.
Další články tohoto autora:
Petr Fiedler

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku