Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 30.10.2003
Svátek má Tadeáš
  Výběr z vydání
 >GLOSA: Romadúr, TV Nova, banka - jak se to rýmuje ?
 >SPOLEČNOST: sLIZKÝ HMYZ
 >LIDŠTINY: Katolické běsnění v sexuologii a dalších vědách.
 >FEJETON: Od "Evoluce" k "Policejní akademii"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vždy do té nejpomalejší fronty
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se mi zdálo o Satanovi
 >SVĚT: EU a náboženství na pracovišti
 >POLITIKA: Daňová neposlušnost
 >ŠVÉDSKO: Jak jsme slavili český státní svátek
 >NÁZOR: Legitimita občanských sdružení.
 >PENÍZE: Stavební spořitelny: bitva o klienta vrcholí!
 >MEJLEM: O agentství v Stb
 >CHTIP: Dvě etické otázky
 >HISTORIE: Svědectví z dávného času
 >ARCHITEKTURA: Krematorium aneb pan Kopfrkinkl by měl radost

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
30.10. LIDŠTINY: Katolické běsnění v sexuologii a dalších vědách.
JITA Splítková

Středověk neskončil, středověk trvá… zpívala skupina Lucie a možná si interpreti ani neuvědomovali, jakou mají pravdu. Středověk byl zlatou érou pro církve a katolickou obzvlášť, chce si jej tedy prodloužit a nebo ještě lépe znovu zopakovat… O tomto svědčí nakládání katolíků (i jiných nábožensky militantních církví) s vědeckými fakty. Poslední případ, který se stal je skandálek s publikací Terapie Homosexuality - rádce pro postižené. Jedná se o překlad z originálu nizozemského katolického psychologa Gerarda J. M. van den Aardwega. A tuto knihu zaslalo do českých škol Občanské sdružení Exodus, které ji i vydalo. Finančně distribuci a tisk zajistilo katolicky orientované Hnutí pro Život ČR - Prolife, které se staví proti základním lidským právům gayů a lesbiček a bojuje proti používání antikoncepce a potratům. Ke knize ještě byl přiložen průvodní dopis spolu se složenkou "dobrovolný příspěvek na činnost".
Autor v knize absolutně ignoruje vědecké poznatky a srovnává homosexualitu s bulimií, navrhuje gaye a lesbičky léčit. Homosexualita podle něj není ani vrozená, ani normální. Je to psychická porucha, již lze vyléčit… tomu se jen podivit, poslední vědecké poznatky hovoří jasně o tom, kdy a za jakých podmínek se z plodu stane homosexuál (věnuji se tomu v tomto článku ŽENSKÝ A MUŽSKÝ MOZEK a mozkový hermafroditismus )
Dále - homosexualita byla vyškrtnuta ze seznamu nemocí v americkém seznamu DSM - III. Od roku 1973 nepovažuje homosexualitu za nemoc Americká psychiatrická asociace. V roce 1992 byla vyřazena ze seznamu sexuálních nemocí na mezinárodní úrovni Světovou zdravotnickou organizací WHO.
Je mi celkem nepochopitelná nenávist katolíků k homosexualitě, když je všeobecným tajemství, že procentuelně je v řadách katolických církevních pracovníků soustředěno nejvíce homosexuálů ze všech lidských societ. Projektuje se do této nenávisti závist prelátů vůči těm svobodnějším, mimo jejich uzavřený okruh? Nebo je v tom agrese vůči těm, kteří ukazují našemu heterosexuálnímu světu, že existuje ještě i ten homosexuální a tím je jejich homosexuální chování pojmenované a nemohou ho skrývat a tím pádem ztrácí ze své "božskosti". Je v jejich agresi vůči homosexuálům nenávist vůči sobě? Jejich chování a cítění se neslučuje s vtloukanými náboženskými dogmaty a tím pádem dochází v jejich mysli ke střetům vedoucím k popření sebe sama a vyúsťujícím do otevřené agrese proti své vlastní skupině. Prizmatem tohoto se jeví všechno jejich konání pokryteckým a vrhá to i podivné světlo na agitku, kterou má na svých stránkách ona společnost Exodus - cituji:
DUCHOVNÍ POMOC
Lidé, kteří trpí homosexualitou a jsou křesťané, mají situaci v mnoha směrech lepší. Jako katolíci mohou ve svém boji získávat nenahraditelnou posilu ze svátostí a to zvláště při svátosti smíření (zpovědi) a při přijímání Eucharistie ve stavu milosti posvěcující.
Je ovšem nezbytné, aby tito lidé měli jednoho zpovědníka, který zároveň pomáhá při duchovním vedení. Zvláště u těch, kde sehnala terapie, je nutný laskavý ale zároveň přísný a náročný duchovní otec, který nepodléhá falešnému soucitu.
Proto nabízíme všem, kteří opravdu chtějí žít naplno s Bohem, vedení jedním otcem z Řádu bratří kazatelů (dominikánů) v Praze.

Oč jim vlastně jde? Pachuť falše se lepí na církevní katolické aktivity.

A argumentace, že je "to" proti přírodě? Příroda se takto může projevovat jako populační regulátor. Takovouto teorii, že homosexualita je regulačním mechanismem demografického a genetického vývoje (čili brzdou přelidnění), rozvinuli už starořečtí homosexuálové a zastával ji i Aristoteles… Více o mozku a sexuální orientaci zde: ŽENSKÝ A MUŽSKÝ MOZEK a mozkový hermafroditismus
a o hermafroditismu zde
Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku