Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 3.11.2003
Svátek má Hubert
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Čiň čertu dobře...
 >SVĚT: 1.11.2003 Okupace Iráku pokračuje
 >FEJETON: O skromnosti
 >ARMÁDA: O budoucnosti armády České republiky rozhodnou politici
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Třetí díl Matrixu
 >PSÍ PŘÍHODY: Hnán svinský krokem
 >SPOLEČNOST: Absolutní tolerance kuplířství
 >ZAMYŠLENÍ: České prostředí 2
 >REAKCE: Reportáž Novy a farma v Dolní Lomnici - můj pohled.
 >SPOLEČNOST: Systém "Kůrovec"
 >NÁZOR: Kdo nekrade, chybuje?
 >DOPRAVA: Ty naše vozovky české!
 >ZAMYŠLENÍ: Radost ze zla
 >Miliardy pro Irák. A co ostatní?
 >PENÍZE: Pomůže reforma snížit nezaměstnanost?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
3.11. DOPRAVA: Ty naše vozovky české!
Papežík

Nevím proč, ale slyším-li slovo vozovka, vybaví se mi v podvědomí žebřinák tažený párem volů.

To už ty ostatní synonyma jako silnice, dálnice či pozemní komunikace nedokáží. Ti volové se mi
tedy vybaví také poměrně často, ale pouze jako jiné označení pro některé účastníky provozu.
Nejedná se přitom pouze o pár, ale o množství daleko větší - ale to už je jiný problem.
Dnes mne zajímají ty naše vozovky.

Bývá dobrým zvykem, že za placené služby mohu očekávat přiměřenou kvalitu. A když nejsem spokojen, mohu reklamovat a žádat o zjednání nápravy. Pakliže tomu ten poskytovatel nechce rozumět, existují zákony, které ho k tomu donutí. A nepomohou mu žádné výmluvy.
Tak toto je tedy ten ideální stav a já dobře vím, že v praxi to zas tak jednoduché není.
U těch vozovek resp. pozemních komunikací to ale takhle nefunguje ani náhodou. To za co platíme se nachází v zoufalém stavu - a to neplatíme zrovna málo!

Vlastníci motorových vozidel u nás platí prostřednictvím různých přímých i nepřímých plateb (daní) enormní částky. Zde nepomohou žádné výmluvy na neslavné dědictví - už do toho od skončení vlády komančů vrážíme resp. investujeme celých 13 let a výsledek je zatím nulový.
Nevím jestli to souhlasí, ale odhadují, že máme max. 10 % silnic, které odpovídají těm tolik omýlaným evropským normám či standardům. Ten zbytek to jsou ty vozovky s nechráněnými železničními přejezdy, povrchem připomínajícím spíše tankodromy a okraji vozovek, ne nepodobnými pastem na mamuty. Tyto pozemní komunikace se již po slabším dešti mění spíše
v komunikace vodní a stávají se tak životu nebezpečnými.
Provozovatelé těchto vozovek, řeší tento havarijní stav různými - často nesmyslnými anebo nepochopitelnými - zákazy a upozorněními. Je to ten alibismus pur - varovali jsme vás, takže je to už váš problém!
Zajímalo by mne, o kolik let se sníží v našich podmínkách životnost automobilů a jejich příslušenství - asi bych se divil co mne to stojí.

Je zcela evidentní, že s prostředky, které jsou vyčleněny pro výstavbu a údržbu komunikací je nakládáno zcela nehospodárně. Některé zmizí ještě dříve nežli mohou být použity - např. v té dosud pouze plánované Ostravské dálnici. Více nežli 800 milionů je fuč - a to ještě dříve, nežli se kromě slavnostního zahájení stačilo s prací začít. Stejná koaliční vláda stačila za necelá dvě volební období smlouvu nejprve "výhodně (pro koho)" uzavřít a vzápětí pak jako nevýhodnou zrušit. Takže podle logiky této vlády jsme tím výdajem vlastně ještě hodně ušetřili. To už je opravdu na hlavu (padlé)! Podobné transakce se bohužel vyskytují na všech stupních správy věcí veřejných a to nejen v oblasti dopravy. Už aby si ti naši zákonodárci přidali, aby po vyřešení problémů osobních financí, mohli alespon trochu času věnovat i těm financím veřejným.

Existuji ovšem i prostředky, které jsou vynakládány účelově. Zde je často postupováno tolik známým "výběrovým (kdo dá víc)" řízením. Výsledkem je pak předražení a pfuš.
Často lze na našich komunikacích spatřit i skupinky 2 - 5-ti pracovníků, kteří usilovně hledají asi ty nejhorší prohlubně, aby je vzápětí za pomoci koštˇatek, pánviček a asfaltu "odborně ošetřili". Takto "opravené" prohlubně jsou následovně většinou poněkud vypouklé. Na samém konci - snad aby toto dílo vypadalo zdařile - nanášejí ještě velmi drobnou vrstvu štěrku. Na rovných úsecích se pak dají tyto úseky s trochou štěstí ještě zvládnout. Pokud se jedná o zatáčky a úseky před křižovatkami či přechody pro chodce, potřebujeme pak při průjezdu, anebo - nedejbože - zastavení, toho štěstí již o hodně více. Za dobrých klimatických podmínek přežijí pak tyto "lepence" několik týdnů ba i měsíců. Za těch nepříznivých - jaro, léto, podzim, zima - očekávejme pouze ty týdny.
Zvláštní kapitolou jsou ještě přejímky nových i rekonstrukčních prací, které se budˇ nekonají vůbec, anebo s takovou nevšímavostí, která zavání až tím známým "všimným".
Dokladem toho jsou i některé ulice měst, které po zdařilé plynofikaci vypadají jako po opětovných havariích cisternových vozů s asfaltem s následným zásahem hasičů.

Vím, že tento příspěvek není vůbec originální. Na toto thema toho bylo již povězeno a napsáno hodně. Jenom si myslím, že je nutno o této problematice hovořit stále znovu a znovu.
Jenže to bohužel nestačí! Skusme společně najít nějaký prostředek, který by tuto situaci
dokázal zlepšit.
Moje otázka tedy - poradˇte co dělat ???
Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku