Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 4.11.2003
Svátek má Karel
  Výběr z vydání
 >INFORMATIKA: Ministr informatiky Mlynář zrušil kontrolu ISVS
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč nemohou být čeští Němci odškodněni prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti
 >ARCHITEKTURA: Třetí Psí výprava, aneb od Čepičky k Müllerovi
 >FRANCIE: Jak jsem hledal most
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak bylo na Dušičky
 >PSÍ PŘÍHODY: Psaní s psí pomocí bylo pod psa
 >MÉDIA: Literárky zabíjejí literaturu
 >POLITIKA: Promarněné státní svátky
 >POLITIKA: Bezradní lidovci
 >SVĚT: Pirátství (1)
 >EKONOMIKA: Pozitivní výhled pro akciové trhy láká další investory
 >GLOSA: Údajný německo-polský prezidentský dopis, nebo deklarace, a ČR
 >ZE ŽIVOTA: Proč se Citi Bance přezdívá CiNti Bank (III)
 >POVÍDKA: O väzení
 >PENÍZE: Investujte na sekeru

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
4.11. ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč nemohou být čeští Němci odškodněni prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti

Článek k Marešovu návrhu poskytnout humanitární gesto českým Němcům, kteří zde po roce 1945 zůstali, přinesu příště. Asi by si to zasloužili. Ale nikoli prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti, jak se často naznačuje. Proč? Protože tento fond nemá peníze! Krátí vyplácené dávky pozůstalým a ukrývaným. Pro sirotky, vdovy a těžce zdravotně postižené lidi z doby německého nacismu nemá peníze vůbec. Litujeme, ale tento nápad musíme zamítnout.

Dnes jen opíšu část ze tří dokumentů, jak mi je různí lidé dali k dispozici. (Pozn.: Připojuji několik poznámek a vysvětlivku - Š.)

1)

V Praze, květen 2002

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás informovali, že Kancelář pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti posoudila Vaši žádost o přiznání platby z prostředků německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a dospěla k rozhodnutí, že

Vaše žádost splňuje podmínky §11, odst.1, věty 2 německého zákona o zřízení nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a nadace má v úmyslu přiznat Vám platbu.
(Pozn. Š: Týká se "pronásledování z důvodu rasy, náboženského vyznání, světonázoru či politického přesvědčení, skrývání za nedůstojných podmínek či jiné formy perzekuce...".)

Platbu ve výši 75% ze zákona maximální možné částky Vám vyplácíme formou šekové poukázky...

Vaše žádost spadá do kategorie tzv. otevírací doložky, která je vyplácena nad rámec základních kategorií německého zákona. Česko-německý fond budoucnosti využil možnosti tohoto zákona a vyhlásil tzv. otevírací doložku, aby zohlednil i další oběti nacistického bezpráví. Vzhledem k celkovému počtu přihlášených žadatelů, je pravděpodobné, že druhá částka se nebude vůbec vyplácet...

Přejeme Vám mnoho zdraví.

Česko-německý fond budoucnosti
Kancelář pro oběti nacismu

(Pozn. Š.: Druhá část vyplacena nebyla.)

2)

V Praze, září 2002

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás informovali, že Kancelář pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti posoudila Vaši žádost o přiznání platby z prostředků německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a dospěla k rozhodnutí, že

Vaše žádost splňuje podmínky §11, odst.1, věty 1 č.1 německého zákona o zřízení nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" a nadace má v úmyslu přiznat Vám platbu ve schválené podkategorii pro oprávněné právní nástupce, a to do výše vašeho podílu na maximální možné částce 9000 DM.
(Pozn. Š: To je 60 % původně slibované částky žadateli, který měl však tu smůlu, že se tohoto aktu humanity nedožil. Byla vyplacena ve dvou splátkách pozůstalým - pokud "účastník" zemřel po 15. únoru 1999.)

Tato podkategorie byla vytvořena vzhledem k celkovému počtu žadatelů a limitované výši peněžních prostředků... Česko-německý fond budoucnosti důvěřuje ve vzájemnou solidaritu jednotlivých skupin obětí a pozůstalých a vyjadřuje přesvědčení, že toto řešení přijmete s pochopením.

Česko-německý fond budoucnosti
Kancelář pro oběti nacismu

(Pozn. Š.: Pozůstalí přijali toto řešení ze solidarity k dosud žijícím "osobám přímo postiženým", ale už tak solidární nejsou k těm, kteří byli "postiženi" po válce. Osud obětí masového vyhlazování v době německého nacismu se totiž nedá a nesmí srovnávat s poválečnými událostmi!)

3)

V Praze, únor 2003

Věc: Rozhodnutí ve věci žádosti o přiznání platby v kategoriích 2 a 3 - "nejtěžší a těžké zdravotní újmy"

Vážená paní, vážený pane,

Česko-německý fond budoucnosti pečlivě prozkoumal Vaši žádost o přiznání platby z prostředků německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" z důvodu jiných osobních újem ve smyslu § 11 odst.1 věta 5 německého zákona o zřízení nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" (Zákon o nadaci).

Z důvodu omezených finančních prostředků spolkové nadace a na základě znění Zákona o madaci a usnesení kuratoria německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost", podle nichž bude jiným skupinám obětí přiznána platba přednostně, nemůžete bohužel platbu za Vámi uvedené újmy obdržet. K přijetí platby jsou podle § 11 odst.1 věta 5 Zákona o nadaci oprávněny přednostně (kategorie 1):

oběti pseudolékařských pokusů
osoby, které byly jako děti umístěny v domovech pro děti nuceně nasazených a které kvůli tomu utrpěly těžkou újmu na zdraví
osoby, jejichž děti zemřely v domovech pro děti nuceně nasazených.

Pro osoby s nejtěžší a těžkou újmou na zdraví předpokládá zákon až druhořadé oprávnění k obdržení platby, které je závislé na tom, zůstanou-li po vyplacení přednostních případů z celkového obnosu (50 milionů DM) ještě nějaké volné prostředky...

Po prověření všech žádostí... zjistila spolková nadace společně s partnerskými organizacemi, že počet osob přednostně oprávněných k přiznání platby je tak velký, že finanční prostředky budou zcela vyčerpány již platbami této první skupině...

Česko-německý fond budoucnosti si je vědom, že díky omezeným finančním prostředkům německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" nemůže být přiznána platba obětem nacistického bezpráví, které bylo spojené se závažnými zásahy do tělesné a psychické integrity a způsobilo veliké utrpení. Litujeme, že musíme na základě zákonných ustanovení a usnesení kuratoria německé nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" Vaši žádost zamítnout...

(Pozn.: Také zde se žadatel neodvolával, protože uznal, že jsou postiženější lidé, které nechtěl obírat.)

Šamanova vysvětlivka: Bylo vás prostě moc, buďte rádi, že žijete! Vzkazuje se jinými slovy těm, kteří až tak netrpěli. Jako trpěli čeští Němci po válce...

Psáno v Praze na Lužinách dne 1. listopadu 2003


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku