Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 4.11.2003
Svátek má Karel
  Výběr z vydání
 >INFORMATIKA: Ministr informatiky Mlynář zrušil kontrolu ISVS
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč nemohou být čeští Němci odškodněni prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti
 >ARCHITEKTURA: Třetí Psí výprava, aneb od Čepičky k Müllerovi
 >FRANCIE: Jak jsem hledal most
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak bylo na Dušičky
 >PSÍ PŘÍHODY: Psaní s psí pomocí bylo pod psa
 >MÉDIA: Literárky zabíjejí literaturu
 >POLITIKA: Promarněné státní svátky
 >POLITIKA: Bezradní lidovci
 >SVĚT: Pirátství (1)
 >EKONOMIKA: Pozitivní výhled pro akciové trhy láká další investory
 >GLOSA: Údajný německo-polský prezidentský dopis, nebo deklarace, a ČR
 >ZE ŽIVOTA: Proč se Citi Bance přezdívá CiNti Bank (III)
 >POVÍDKA: O väzení
 >PENÍZE: Investujte na sekeru

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
4.11. INFORMATIKA: Ministr informatiky Mlynář zrušil kontrolu ISVS
Milan Novák

Ministerstvo informatiky má povinnost kontrolovat jak jednotlivá ministerstva, správní úřady, případně některé obce (slovy zákona: "orgány veřejné správy") plní povinnosti stanovené jim zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, tj. zda dodržují závazná ustanovení standardů, zda neprovozují neatestované informační systémy veřejné správy (dále jen "ISVS"), apod. Za porušení povinností může být orgánům veřejné správy ministerstvem udělena pokuta až 1 milion korun, podle závažnosti porušení zákona.

Na ministerstvu k tomu účelu bylo zřízeno samostatné oddělení kontroly, jehož pracovníci tuto kontrolu v praxi vykonávali. Na kontroly však mohli kontroloři jezdit pouze do konce června, od té doby ministr už provádění kontrol nedovolil, platil neoficielní zákaz jejich provádění.

S účinností od 1. listopadu 2003 šel ministr informatiky ještě dál, když provedl změnu organizačního řádu svého ministerstva a činnost oddělení kontroly totálně a bez náhrady zrušil.

Po chodbách našeho ministerstva se však proslýchá, že např. "portál veřejné správy", který je typickým informačním systémem veřejné správy a jehož ostrý provoz byl slavnostně zahájen na nedávném INVEXU, je zřejmě provozován, aniž by Ministerstvo informatiky splnilo povinnost jeho atestu. Nechce se věřit, že by Ministerstvo informatiky takto zásadním způsobem porušovalo uvedený zákon o ISVS. Jak by se to mohlo stát? Současný neutěšený stav, v naplňování povinností orgánů veřejné správy provozovat pouze atestované informační systémy veřejné správy (§ 5, odst. 2, písm. b) zákona - povinnost neuvádět informační systém do provozu bez udělení atestu), však určitě nelze vyřešit tím, že se zruší odborný útvar oddělení kontroly, ne-li se zcela z Organizačního řádu MI ČR vypustí odborná činnost "provádění kontroly orgánů veřejné správy".

Kvůli černým stavbám přeci také nezrušíme státní stavební dozor, podobně jako kvůli načerno létajícím letadlům také nezrušíme inspekci letového provozu, která na ně má dohlížet, atd….

Vzhledem k uvedenému porušování zákona se naše odborová organizace minulý týden obrátila přímo na ministra a žádala nápravu.

Vedení ministerstva se poté v pondělí snažilo od zrušení kontroly distancovat a naší odborové organizaci se vymlouvalo, že kontrola ISVS byla odstraněna pouhým omylem. Nicméně i kdyby byla kontrolní činnost k nějakému jinému útvaru formálně opět přidána, k čemu bude pouhá formální kontrola, která nesmí zjistit žádné načerno provozované ISVS z obav, aby někdo nepoukázal na načerno provozovaný Portál veřejné správy Ministerstvem informatiky?

Těžko lze uvěřit tomu, že by ministerstvo informatiky udělilo samo sobě pokutu nebo dalo pokutu jiným orgánům veřejné správy za to, co samo beztrestně porušuje.

Pak je ale správné, aby o této situaci byla informována veřejnost. Což tímto činím.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku