Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 6.11.2003
Svátek má Liběna
  Výběr z vydání
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Sponzorské dary
 >MÉDIA: Za koho hraje Rada České televize?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Čeští Němci - zařaďte se do fronty!
 >POLITIKA: Předstjezdová KDÚ-ČSL
 >RODINA A PŘÁTELÉ: No vida, aspoň to
 >PSÍ PŘÍHODY: Řvaní v tandemu
 >NÁZOR: Zadlužíme Ostravu ještě více?
 >SVĚT: Pirátství (2)
 >POSTŘEH: O reklamních nášivkách
 >Preludium - DEMOlition
 >ŽERT: Zubovice (dle vzoru slivovice)
 >MEJLEM: Stávka
 >CHTIP: Jak vybírat z bankomatu
 >MÉDIA: Divadla jsou zavřený a sežrali všechny koně!
 >HISTORIE: Fragment zápisníku mého táty ze Sibiře

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
6.11. POLITIKA: Předstjezdová KDÚ-ČSL
Jaroslav Šula

V Praze, 5.listopadu 2003

PŘEDSJEZDOVÁ KDU-ČSL

Nejzávažnějším okamžikem následného víkendového Celostátního sjezdu KDU-ČSL se stane volba předsedy strany. Je to díky situaci, kdy jsou na tuto funkci nominováni čtyři vážní kandidáti. Oč by v tuto chvíli mělo jít nejvíce ? Každý volič-delegát sjezdu by měl mít na paměti zlepšení obrazu KDU-ČSL na naší politické scéně!
Jak toho lze dosáhnout? Především potvrzením pozice křesťanských demokratů v současné koaliční vládě. Potvrzením vnitřní jednoty ve vedení KDU-ČSL, neboť členská základna a veřejnost nakloněná KDU-ČSL čeká na tento krok především.
Potvrzením pozice jistoty ze strany KDU-ČSL k naplnění vládního programového prohlášení dáme jasný signál o našem neměnném postoji ve vládě a pozice tří křesťanskodemokratických ministrů. KDU-ČSL účastí v této koaliční vládě nesměřuje ani více doleva, jak je jí podsouváno zvenčí, avšak i zevnitř. Případnou účastí v tzv. pravicové vládě nemá KDU-ČSL směřovat ani více doprava. Evidentní je naše středová pozice a měla by být i takto politicky vnímána. O tomto však musí přesvědčit samotná KDU-ČSL nejprve sama sebe a poté na naší politické scéně svými jasnými a hodnověrnými postoji.
Je nebezpečné a silně zavádějící tvrzení, že současná trojkoaliční vláda táhne KDU-ČSL doleva. Nesmí se nechat vnitřně znejistit účelovou rétorikou svých politických rivalů. Je Klidnou silou, stojí ve středu politického spektra a její pozice je dostatečně silná. Tato pozice umožňuje KDU-ČSL koaliční spolupráci prakticky se všemi demokratickými silami napravo i nalevo od politického středu.
To má zřetelnou nevýhodu, jestliže lidovci budou vnitřně schizofrenní tak, že jedna část bude chtít více doprava a druhá více vlevo.
Ale středová pozice je naopak též výhodou za podmínky, když si této významné pozice bude strana sama vědoma, bude zastávat své jasně definované konzervativní meze. Tím se stane výrazněji zřetelná pro občany a zvýší svůj koaliční potenciál. Naopak militantní a neuvážené mediální výkřiky jednotlivců z úzkého vedení strany vždy velmi uškodily KDU-ČSL. Mluviti stříbro a mlčeti zlato by více slušelo.
Klidná síla KDU-ČSL je stabilním segmentem české politiky, je hodnotovým kyvadlem, které se s historicky danou jistotou pohybuje v segmentu mírně napravo i nalevo kolem své rovnovážné polohy. Naplňováním tohoto principu má KDU-ČSL dobrou šanci být dlouhodobě stabilizujícím hráčem české politiky.

Jaroslav Šula
Další články tohoto autora:
Jaroslav Šula

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku