Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 6.11.2003
Svátek má Liběna
  Výběr z vydání
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Sponzorské dary
 >MÉDIA: Za koho hraje Rada České televize?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Čeští Němci - zařaďte se do fronty!
 >POLITIKA: Předstjezdová KDÚ-ČSL
 >RODINA A PŘÁTELÉ: No vida, aspoň to
 >PSÍ PŘÍHODY: Řvaní v tandemu
 >NÁZOR: Zadlužíme Ostravu ještě více?
 >SVĚT: Pirátství (2)
 >POSTŘEH: O reklamních nášivkách
 >Preludium - DEMOlition
 >ŽERT: Zubovice (dle vzoru slivovice)
 >MEJLEM: Stávka
 >CHTIP: Jak vybírat z bankomatu
 >MÉDIA: Divadla jsou zavřený a sežrali všechny koně!
 >HISTORIE: Fragment zápisníku mého táty ze Sibiře

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
6.11. MEJLEM: Stávka
Petr Jindra

Zpráva oblastního sdružení Asociace svobodných odborů Praha

Stávka v Lauderových školách

Dnes začala stávka v Lauderových školách v Praze 2 poté, co při jednáních zřizovatel (Židovská obec Praha a Lauderova nadace - zařízení má statut církevní školy) sice uznal pochybení ředitelky, ale nijak nezasáhl.
Učitelé jsou ve stávkové pohotovosti od čtvrtka 24.10. poté, co byl ve středu jejich kolega propuštěn za hrubé porušení pracovní kázně (§53, tzv. "hodinová výpověď") za údajné stahování pornografie. Toto obvinění bylo vyvráceno.
Učitelé stávkou reagují na dlouhodobě napjatou situaci ve škole, kde docházelo ze strany vedení k porušování pracovně-právních předpisů. Prokazatelně protiprávně např. uzavírala pracovní smlouvy na dobu určitou s absolventy, některým učitelům bylo vyhrožováno výpovědí atd.
V květnu zde vznikla odborová organizace Asociace svobodných odborů, kterou založili především mladí učitelé a je v ní organizována polovina učitelského sboru.
Ke stávce se přihlásilo 22 převážně učitelů (učitelský sbor má 28 členů).
Od 24. do 25.10. už stávkovali studenti gymnázia, kteří po zahájení jednání se zřizovatelem přešli do stávkové pohotovosti a podle našich informací dnes znovu vstoupili do stávky.

Oblastní pracoviště odborového svazu vyzvalo ostatní odborové organizace ASO ve městě k podpoře stávkujících a zasílání protestních e-mailů a faxů zřizovateli.
Informace k předchozímu vývoji lze nalézt také na www stránkách oblasti (http://home.tiscali.cz/asopraha) nebo přímo na oblastním pracovišti.
Upozorňujeme také na probíhající podpisovou akci ASO proti reformě. Místa a časy veřejných akcí v Praze a Mělníku naleznete zde: http://home.tiscali.cz/asopraha/0310akce.html

Petr Jindra

Asociace svobodných odborů Praha
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

T-mobile: +420 737 274085

E-mail: ospzv-aso.jindra@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/asopraha

Fwd: Prohlášení o stávce:
Zaměstnanci LŠ při ŽO v Praze vyhlašují

STÁVKU

podle Listiny základních zpráv a svobod, Hlava čtvrtá, článek 27 – na ochranu hospodářských a sociálních práv.

Důvody stávky:

Zaměstnanci se dlouhodobě nacházejí v pracovněprávní a sociální nejistotě, protože:

Ředitelka školy nutila zaměstnance podepisovat smlouvy v rozporu se Zákoníkem práce i Kolektivní smlouvu.

Zaměstnancům bylo vyhrožováno rozvázáním pracovního poměru bez zákonného důvodu.

Nejistota pracovníků byla výrazně prohloubena tím, jak bylo využito § 53 Zákoníku práce při výpovědi Petru Karasovi. I Reprezentace ŽOP s postupem ředitelky vyslovila nesouhlas.

Právě proto se zaměstnanci obávají, že se ve sporech s vedením LŠ nedovolají ani u Reprezentace ŽOP, neboť vedení školy ústy paní ředitelky jasně a opakovaně deklarovalo neochotu řídit se doporučeními Reprezentace. Z toho plyne, že zřizovatel de facto nemá na vedení LŠ žádný vliv. Tato fakta opět prohlubují pracovněprávní a sociální nejistotu zaměstnanců.

Stávkující jsou přesvědčeni, že odvolání vedení školy by vedlo k uklidnění situace ve škole v okamžiku, kdy i zřizovatel školy (ŽOP) uznal jeho závažná pochybení v případu výpovědi Petra Karase.

Zaměstnanci LŠ vítají i schválený vstřícný krok Reprezentace ŽOP – provedení hloubkové a všestranné inspekce ve škole, na jejímž základě se rozhodne, jak postupovat dál. Ale vzhledem k tomu, že řada dokumentů je vydávána jednostranně vedením, mohou být chybné, či dokonce protiprávně vydané dokumenty nahrazeny a opraveny před příchodem inspekce, a navíc se Inspekce MŠMT nebude zabývat například pracovněprávními vztahy, tj. především pracovními smlouvami, nemůžeme tento krok považovat za dostatečný.

Zaměstnanci LŠ jsou připraveni jednat se zástupci zřizovatele za účelem vyřešení celé situace.

Zahájení stávky:

Stávka bude zahájena 5.11. 2003 v 8:20 h. v souladu s naším předchozím oznámením.

Průběh a trvání stávky:

Po dobu stávky nebudou stávkující vykonávat výuku, dozor ani další povinnosti vyplývající z pracovních smluv. Stávkující budou v rozsahu svých úvazků přítomni v budově školy, nikoli však ve třídách.

Stávka bude pokračovat až do vyřešení vzniklé situace.
Další články tohoto autora:
Petr Jindra

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku