Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 10.11.2003
Svátek má Evžen
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Dobří učitelé
 >HOLANDSKO: Poslankyně Hirsi Ali.
 >ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti ?!(Seriál - díl první: "Proč?")
 >MÉDIA: Zítra se těším naviděnou aneb Jak se mluví v televizi
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kvůli takovým teče krev
 >PSÍ PŘÍHODY: Šíleně statečný jezevčík
 >HISTORIE: Nazdar
 >POVÍDKA: Bajka o nenažrané veverce
 >NÁZOR: Kalousek, to je bomba
 >SVĚT: Pirátství (4)
 >GLOSA: Šachové tahy Vladimíra Železného
 >ÚVAHA: Chováme se jako zvířata?
 >PENÍZE: Nenažrané spotřebiče aneb kolik nás stojí
 >CHTIP: A Bůh řekl...
 >KOMENTÁŘ: Pralevice, tedy pravá levice

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Holandsko  
 
10.11. HOLANDSKO: Poslankyně Hirsi Ali.
Jaroslav Teplý

Křestním jménem Ayaan, vnesla do politicky korektní, islamu bázlivě ustupující holandské politiky pořádný průvan. Je původem Somálka, elegantní, asi 34 let stará a nebere si před pusu ubrousek, když mluví o islamu nebo jeho proroku.

Její otec, jehož byla a snad ještě je miláčkem, byl nebo snad ještě je asi zámožným politikem či diplomatem, měl 4 ženy a žil s rodinou postupně v několika zemích v oblasti kolem Somálska. Byla vychována v duchu orthodoxního islamu, za nepřítomnosti otce ji dala babička obřezat, protože "by se jinak nevdala". Když pak byla vy-provdána proti své vůli, vzala nohy na ramena a dorazila nakonec do Holandska. Rychle se naučila řeč, dělala tlumočnici, studovala a dostala místo u nadace Strany práce (PvdA), která má dodávat podněty a perspektivu pro politiku této strany.

Dlouho tam ovšem nevydržela. Jejím úkolem bylo analysovat utiskování muslimských žen, ale veškeré závěry, ke kterým došla, byly smeteny se stolu, protože nebyly dostatečně politicky korektní. To bylo pro ni nepřijatelné, protože měla zkušenosti z holandských útulků pro ženy, které utekly ze svých domovů před surovým zacházením manžela ( Podíl mohamedánských žen v těchto útulcích je asi 70-75% ). To bylo v nadaci bagatelisováno jako, že "ženy v Kosovu to také nemají lehké". Hlavně byly námitky proti výrazu "zaostalý", kterým nazvala mohamedánské náboženství, ostatně stejně jako před ní (později zavražděný) Pim Fortuin.

Přestoupila tedy do VVD (jakási obdoba české ODS) a pokračovala v prosazování svých názorů. Musela být ovšem na čas "uklizena" do Ameriky, aby se nestala obětí muslimského atentátu, ale vrátila se, byla zvolena poslankyní a je mluvčím frakce pro otázky integrace a emancipace. To je tedy "rachot", vyvolala už několik srážek i uvnitř frakce, ale šéf frakce teď za ní stojí. A nejde jen o parlament, vystupuje v publicistických pořadech v televisi a rozhlasu, její názory se objevují stále častěji v novinách.

Ale nebezpečí jí stále hrozí, pořád dostává vyhrůžky a má osobní ochranu, jejíž hodnota je v Holandsku velmi problematická.

Z jejích výroků: Ostře zkritisovala proroka Mohameda, pamatuji-li si to dobře, to adjektivum bylo něco jako perversní. Nebyla za to odsouzena, protože holandské justiční orgány v této oblasti dobře ovládají tanec mezi vejci. Nebyla to urážka boha, neboť Mohamed byl normální smrtelník a je tedy možno se o něho "otřít".

Nemilosrdně kritisovala práci parlamentní komise pro analysu holandské integrační politiky ještě před vydáním její zprávy, protože komise zapojila do práce i jeden institut, který fungoval mnoho let jako poradce vlády v této oblasti. Tato kritika byla na holandské poměry sice neobvyklá, ale dobře mířená.

(Když do toho institut bude mluvit, bude zpráva jiste formulována tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, jak je to tradicí nejen v Holandsku. Všeobecně se už uznává, že integrační politika (a nejen holandská ) úplně zkrachovala - J.T.)

Přišla s několik návrhy zaměřenými proti divokému růstu islamských škol. Vedení škol musí být podle ní adekvátně vyškoleno a musí mít holandskou státní příslušnost. Ve škole se musí učit o historii Holandska včetně druhé světové války a o rovnocennosti žen a homosexuálů. Nesmí docházet k indoktrinaci proti židům či stoupencům jiných náboženství.

Postavila se proti poskytování podpory na nájem bytů poskytovaný m.j. marockým přistěhovalcům, protože si podpory posílají do Maroka a tam si za ně pořizují (daňově na černo) nemovitosti.

V televisní diskusi požadovala odepření financování islamským školám, které podněcují žáky k intoleranci proti domácímu obyvatelstvu, ženám homosexuálům a židům. Zdůraznila, že největším problémem Holandska po druhé světové válce a vůbec celého století je integrace.

A v tom má stoprocentně pravdu, i když já sám bych to omezil na integraci muslimů. Jejich velká zaostalá většina v západní Evropě se integraci programově brání, také tím, že např. mnozí přistěhovalci druhé nebo i třetí generace si s oblibou dovážejí nevěsty, které neumí číst a psát, protože mají strašlivý strach z emancipace žen, (kterou ovšem třeba marocký král v Maroku samém nenápadně, bez hluku, postupně, ale důsledně prosazuje.)

Nelze se pak divit, že pětileté děti z těchto rodin nedávno v rozhlasovém programu nazývaly západní ženy "špinavými psy". Není žádnou výjimkou, že maročtí výrostkové pokřikují na ulici na mladé ženy "hoer" (děvka, kurva).

Viděl jsem jednou Hirsi Ali v televisní diskusi se zástupci orthodoxního islamu, vrhla se na ně jako tygr, takže jeden marocký "kulturní pracovník" (žijící v Holandsku, nebyl vyslán marockými úřady) musel na chvíli opustit sál, protože se už těžko mohl ovládat. Při tom argumenty Hirsi Ali jsou všeobecně známé, ale nikdo z holandských politiků kromě zavražděného Pima Fortuyna se neodvažuje jich v přímé diskusi s mohamedány použít.

Hirsi Ali si svou odvahou vynutila značný respekt a stala se v tomto ohledu pokračovatelkou Pima Fortuyna. A všechny holandské vlády tak 25 let nazpátek mají z ostudy kabát za dlouholeté ustupování, zakrývání skutečného stavu věci a neschopnost zasáhnout.

Nejde ovšem jen o holandské vlády. Jistě jste četli v LN 6.11.03 Fracouzský zápisník Laďky Bauerové "Samir, Fatima a nefrancouzská Francie" a "S koránem je kříž, soudí nyní Němci" Zity Senkové v MF 5.11.03. Z toho druhého jeden citát:

"Pro mne je šátek přímo rudý hadr," říká poslankyně parlamentu za vládní sociální demokracii SPD Lale Akgün, jež je tureckého původu. "Redukuje islám na pouhý kus látky a je symbolem nerovnocennosti mezi mužem a ženou. A pro mnohé muslimy je to známka dobrovolného vyčlenění ze společnosti, ghettoizace."

Na závěr zpráva v tisku: 24.10.03, Den Haag, pátek:
Přistěhovalci (doslova lidé narození mimo Holandsko - allochtonové) sami také shledávají, že v Holandsku žije příliš mnoho cizinců. Z průzkumu provedeného Sociálním a kulturním plánovacím úřadem vychází najevo, že kromě 65% obyvatel "domácího" původu je také skoro polovina přistěhovalců toho názoru, že v naší zemi žije příliš mnoho lidí zahraničního původu. Více než 50% mimo to soudí, že (městská - J.T.) čtvrť upadá, když v ní bydlí příliš mnoho cizinců.

Jenže politicky nekorektně posuzováno jsou cizinci a cizinci. Jedna naše ratolest, která studovala před časem na rotterdamské universitě náhodou zjistila, že tam Češi nebyli považováni za allochtony - asi proto, že buď uměli holandsky nebo se holandsky rychle doučili a i jinak měli zcela srovnatelnou kulturní úroveň.

08.11.2003
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku