Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 12.11.2003
Svátek má Benedikt
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Arras 1915
 >HISTORICKÝ DOKUMENT: Český ideál
 >MROŽOVINY: Viděl jsem ukřižování 1
 >EKOLOGIE: Orální ekologie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Mobilová záhada vysvětlena
 >PSÍ PŘÍHODY: Když Šogo dělá fóry
 >ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti?! (Seriál - díl třetí: "Co?")
 >ZE ŽIVOTA: Jak u nás prodáváme doly (pardon hospodu)
 >POLITIKA: Vítězství politického šíbrovství
 >EKONOMIKA: Koruna k euru posílí
 >NÁZOR: Trafika nejen pro Fíka.
 >SVĚT: Pokusy o pořádek na mořích
 >POLITIKA: Komunistický senátní klub
 >DVA POSTŘEHY: O uvolňování místa
 >LIDÉ: Tee-pee na Václaváku

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
12.11. ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti?! (Seriál - díl třetí: "Co?")
Zdeněk Joukl

"Nemoc - to je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař výslovně zakázal"

Dále to není právě příliš radostné čtení. Jste - li starší18 let, nejste - li právě těhotné a nejste - li kardiaky, pak prosím klidně vstupte.

Problémy:
A) Praktičtí lékaři
Zbytečně dlouhé čekání u praktických i odborných lékařů (až 3 hodiny).
Fiktivní úkony ke zvyšování příjmů.

B) Vztahy lékařů a pacientů
Vázne komunikace mezi lékaři a pacienty a jejich příbuznými
Problém mezilidských vztahů a vzájemné komunikace v naší společnosti obecně se promítá i do zdravotnictví. Zvláště pak, je-li na pacienta málo času.

C) Nemocnice
Málo kvalitní management nemocnic (organizační schopnosti, špatné smlouvy…).
V některých nemocnicích chybí personál (sestry, ošetřovatelé…).
Kvalita sester není vždy ideální.
Velká zadluženost krajských nemocnic z doby, kdy patřily státu.
Reálné nebezpečí, že bude chybět zdravotnický materiál, léky a energie v zadlužených nemocnicích.
Nedostatečné kontrola hospodaření nemocnic.
V nemocnicích se nakazí 5% pacientů (je nutno je opět léčit, někteří dokonce zemřou).
Jsou porušována práva pacientů (Prohlášení ze dne 25.2. 1992).
Dlouhé čekání na vyšetření a na operace.
Zbytečné reoperace, které napravují chyby předešlých operací.
Pozdní výměny kloubů (endoprotézy).
Různost nákladů na výrobky a služby ve stejných typech nemocnic.
Chybí srovnání nemocnic podle úspěšnosti a podle kvality technického vybavení (občané pak nemají podle čeho si nemocnici vybrat).
Některé nemocnice pracují načerno, protože nemají souhlas od Lékařské komory.
Neobsazená lůžka v nemocnicích.
Někteří pacienti v nemocnicích zemřou zbytečně, protože dost nejedí (není přehled).
Nedostatečná komunikace mezi personálem a pacientem a mezi personálem navzájem
Zbytečně opakovaná vyšetření.
Syndrom "vyhoření" u déle pracujícího personálu.

D) Péče ústavní (Domovy důchodců, DPS, LDN, Hospice)
Sociální a zdravotní ústavy jsou přeplněny a žádají od "ubytovaných" sponzorské dary.
.Je nedostatek Domovů důchodců, Domů s pečovatelskou službou (DPS),.Léčeben dlouhodobě nemocných (LDN).
Chybí péče v oblasti mezi nemocnicí a LDN (zdravotně - sociální lůžka).
Finanční zneužívání dlouhodobě nemocných svými příbuznými.

E) Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Dostupnost pohotovostních služeb a záchranné služby je špatná (sanitky si předávají pacienta, aby se mohly včas vrátit k dalšímu případu)
Po zániku okresů není nikdo povinen provozovat LSPP (Špindlerův Mlýn nemá pohotovost).
Lékařská pohotovost se dostává do krize.

F) Léková služba
VZP platí lékárnám dlouho po lhůtě splatnosti (na Slovensku již přerušují provoz lékárny v menších městech).
Pro občany nevýhodné zásahy firem do distribuce a cen léků.
Zbytečně drahé léky. Velké rozdíly u stejných léků od stejné firmy.
Lékárny musí omezovat pohotovosti.
Malá průhlednost zásobování léky (léková služba), vliv reklamy a zvýhodňování od prodejců léků.

G) Prevence
Nedostatečná prevence (ve školách, školkách...).
Málo využívané očkování proti nemocím (např. proti tetanu se nechalo očkovat - ačkoliv je to zdarma - odhaduji, pouze 50% občanů)..
H) Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Není přijata koncepce zdravotnictví.
Málo kvalitní a málo pracovití pracovníci MZ.
Ministryně zdravotnictví je málo rasantní a bez větších organizačních schopnosti
Rozpor mezi tržními vstupy a regulovanými výstupy.
Nedostatek a neefektivní využívání přidělených prostředků.
Zdravotnictví poměrně často neléčí příčiny, ale jen následky.
Není vyřešena situace po eventuálním bankrotu (vytunelování) zdravotních pojišťoven.
Malá pozornost a málo finančních prostředků pro léčení duševně nemocných.
Nerovnováha systému ve kterém je nedostatečná kontrola a regulace včetně nedostatečné zpětné vazby.
Nedostatečná zdravotní osvěta.
Vázne výzkum v lécích, přístrojích….
Nedostatek peněz na zdravotní pomůcky.
Chybí systém sociální péče - zákon (menší možnosti charitativní činnosti).
Není vytvořen protikorupční systém.
Není u nás ještě zaveden systém DRG (jak se co bude platit - jaké výkony jsou potřebné k určení diagnózy)
Chybí standardy lékařské péče (jak se má co vyšetřovat a léčit)
Nejsou kursy na ošetřovatele (v Praze).
Nevyřizování některých stížností.
Ohrožování občanů nedostatečnými opatřeními při celoplošných infekcích.
Zrušení povinných prohlídek zubů u dětí (pouze 5% dětí má chrup bez kazu).
Pozdní a nedostatečná opatření proti vniknutí SARS do našeho státu.
"Pomalý" zákon o transplantacích (je nutný patolog a provedení pitvy).
Není zaveden systém zdravotních průkazek pro občany (údaje o očkování, krevní skupině…).

Pacienti (občané)
Některé zbytečné návštěvy pacientů u lékařů a na LSPP. Zbytečné volání záchranky.
Nezodpovědnost občanů ke svému zdraví.
Růst počtu HIV pozitivních.
Rostou počty drogově závislých.
Kouří stále mladší a mladší mládež a to v hojnějším počtu.
Je příliš mnoho obézních.
Agresivita některých pacientů a jejich příbuzných.

Všeobecná zdravotní pojišt´ovna VZP (platí částečně i pro další pojišt´ovny)
Platby od VZP jsou prováděny dlouho po době splatnosti.
Pozdní a nedůsledné vymáhání dluhů (hlavně od větších podniků - i státních).
Malá motivace občanů k péči o své zdraví.
Nedostatečná zdravotní osvěta .

Lékařská komora (LK)
Lékaři působí v reklamě

Obecně:
Zdravotnictví je často zneužíváno k osobnímu prospěchu.
Je rozpor mezi tím, co lékaři již umí a tím kolik se do zdravotnictví dává financí.
Zbytečně velké množství úrazů a úmrtí na našich silnicích (Ministerstvo dopravy..).
Zbytečně velké množství násilných trestných činů se zdravotními následky (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnost).
Nekvalitní vzduch a pitná voda (Ministerstvo životního prostředí).
Nekvalitní potraviny (Ministerstvo zemědělství).

Ovšem jinak je ve zdravotnictví všechno v naprostém, ale opravdu naprostém pořádku.
Další články tohoto autora:
Zdeněk Joukl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku