Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 20.11.2003
Svátek má Nikola
  Výběr z vydání
 >VRAŽDA JFK: Velké mystérium i po čtyřiceti letech
 >IZRAEL: Na obzore plachta. Bílá?
 >ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti?! (Seriál - díl čtvrtý: "Jak?" - řešení )
 >LETECTVÍ: Veterán Dakota na Ruzyni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Den blbec
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo koho našel
 >REAKCE: Maul halten und weiter dienen.
 >POLITIKA: Jak Unie ovlivní KSČM
 >NÁZOR: Mraky nad Šimonovským se stahují
 >PŘÍBĚH: Velký mág
 >POLITIKA: Čtrnáctiletá pubertální bilance
 >GLOSA: Ti nejlepší za bukem ?
 >KULTURA: Vstup zakázán!
 >Zbloudilé ovečky mají smůlu
 >PENÍZE: Zákony, zákony, hejbejte se!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.11. PENÍZE: Zákony, zákony, hejbejte se!
Pavel Daniel, www.penize.cz

"Je to přesně to, co jsme čekali," i tak by se dal shrnout názor všech pojišťoven na nový zákon o pojišťovací smlouvě. Dopad na ceny prý bude minimální. Příběh však není pohádkový, protože k tomu, aby člověk mohl těžit maximum ze všeho, co mu zákony nově umožňují, musí hodně a pečlivě studovat, plánovat, kalkulovat a rozmýšlet. A hlavně se pořád a dokola ptát. Od toho by sice mohl mít každý pojišťovacího makléře, ale ani ti, zdá se, nebudou mít na růžích ustláno. O tom ale až příště.

Jiný kraj, jiné členění

Co konkrétně znamená právnické označení zákon o pojistné smlouvě v novém kabátě? "Odpověď bych rozdělil na dvě části. Pojišťovny budou muset zásadně přepracovat pojistné podmínky, pojistné smlouvy, provozní systémy a v neposlední řadě i proškolit zaměstnance a obchodníky. Bude třeba osvojit si řadu pojmů a nových pravidel, která zákon stanoví. Lidem nová úprava přinese především větší ochranu práv, lepší informovanost a zrychlení vyřizování pojistných událostí," vypočítává Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.
Nová úprava vychází z norem EU, kde je důležitým hlediskem právě ochrana spotřebitele. Ta je rozsáhlejší a konkrétnější a obsahuje i pravidla dosud neupravená - například rozlišuje pojištění škodová, která nahrazují škody vzniklé v důsledku pojistné události a pojištění obnosová, jejichž účelem je získání dohodnuté finanční částky v případě pojistné události, nezávisle na vzniklé škodě. "Současná právní úprava takové rozdělení neobsahovala. Stávající úprava sice zná členění pojištění podle druhů na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a osob. Z nich právě pojištění osob obsahuje určitá pravidla, která by ho řadila mezi pojištění obnosové v novém pojetí," vysvětluje Bálek.

Nový způsob informování

Co přinese větší ochrana spotřebitelů?

- Rychlejší likvidaci. (Podle zákona by šetření mělo být zásadně ukončeno do tří měsíců po oznámení události, s kterou je spojen požadavek na plnění z pojištění, nebude-li tato lhůta dohodou prodloužena).
- U životního pojištění dochází k podstatnému prodloužení délky promlčecí doby práva na pojistné plnění a to ze 3 na 10 let.
- Zvětší se práva pojištěného i dalších účastníků pojištění.
- Vzniknou nové instituce, které budou dbát na dostatečnou ochranu a naplnění práv klientů.
- Zákon obsahuje kvůli srozumitelnosti výklad důležitých pojmů.

Hlavní změnou v novém zákoně pro pojišťovny je však zavedení povinnosti tzv. úvodního i průběžného informování klienta. Podle lidí z pojišťovací branže jde o celý paket informací, který se týká konkrétní pojišťovny a konkrétního pojištění. Uveďme si příklad - kromě běžných informací jako je např. způsob výpočtu a rozdělení bonusů, způsobu určení výše odkupného (dříve "odbytné"), uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly či obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému pojištění, budou pojišťovny muset poskytovat svým klientům údaje i v průběhu trvání pojištění. Mezi tyto údaje patří změny pojistných podmínek a příslušných právních předpisů, ale také informace o každoročním stavu bonusů.
Rozšiřovat se budou práva stanovená přímo zákonem – například pojišťovna bude mít možnost snížit pojistné v případě snížení tzv. pojistného rizika. "Úprava souvisí se změnou pojistného rizika, konkrétně s jeho snížením. Jestliže se totiž v pojistné době pojistné riziko podstatně sníží, je pojišťovna povinna (nikoliv, že má pouze možnost) úměrně tomuto snížení rizika snížit i pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o snížení pojistného rizika dozvěděla. Tento případ v současné právní úpravě obsažen není a není to ani běžným pravidlem v jiných zemích," dodává Václav Bálek.
U pojištění "velkých" rizik zákon nově zaručuje větší smluvní volnost, která má umožnit dohodnout účelné odchylky od zákona. "Já se ale nedomnívám, že zákon samotný rozšiřuje podstatným způsobem typy pojištění o něco, co již pojišťovny v současné době nabízejí. Pro klienta to tedy přinese minimální efekt," tvrdí na druhou stranu Jiří Běták, šéf sekce životního pojištění ING Česká republika.

Orientace nebude jednoduchá

Nová pravidla pro pojištění

- Pojišťovna může vyzvat dlužníka k zaplacení a v upomínce stanovit lhůtu, po jejímž uplynutí smlouva zanikne. Lhůta musí být nejméně měsíční. Dnes se postupuje podle Občanského zákoníku, kde je lhůta šestiměsíční.
- Zavádí se možnost redukovat smlouvu v případě neplacení pojistného. Člověk tedy nebude muset platit pojistné, ovšem s tím mu bude sníženo pojistné krytí nebo zkrácena pojistná doba.
- Bude možno pojištění přerušit, jednodušší bude řešení pro případ nezaplacení pojistného.

Zavilé odpůrce všech nových úprav, které děsí složitost a těžká orientace v právnických zatáčkách však zákonodárci i pojišťovny uklidňují. "Není třeba se nijak obávat," zní unisono jejich hlas. Jedno je však jisté – lidé si budou muset zvyknout na to, že pohodlí ochrany pojišťoven bude vykoupeno nutností víc se informovat, číst a získávat informace. Jak bylo řečeno, nový zákon například stanovuje povinný obsah pojistné smlouvy, nebo nutnost prokazatelně seznámit pojistníky před uzavřením smlouvy s podmínkami.

A co ceny?

Výše popsané však většina pojišťovacích domů nepovažuje za důvod k tomu, aby zvedaly ceny. Reakce pojišťoven by se dala shrnout do věty: Kvůli administrativě se pojistné rozhodně nebude ani zvyšovat ani snižovat. Větší riziko vidí firmy v škodních průbězích posledních let a v klesajících výnosech na finančních trzích. "To platí i pro životní pojištění, kde se například u garantovaných produktů projeví změna maximální technické úrokové míry - od 1.1. 2004 klesne na úroveň 2,4 %. Jak pojišťovny přenesou úpravu DPH do ceny pojištění je v tuto chvíli předčasné hodnotit - analýzy probíhají," dodává Jiří Běták. Sečteno a podtrženo – desítky paragrafů, které právě spatřily světlo světa v zákoně o pojistné smlouvě by nám měly přinést, slovy filmového klasika, samá pozitiva a sociální jistoty. Uvidíme, co bude, až to bude fungovat.

Co si o změnách, které přinese nový zákon o pojišťovací smlouvě, myslíte vy? Budou podle vás znamenat zlepšení, nebo naopak zhoršení současného stavu? V čem a proč?
Další články tohoto autora:
Pavel Daniel www.penize.cz

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku