Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 20.11.2003
Svátek má Nikola
  Výběr z vydání
 >VRAŽDA JFK: Velké mystérium i po čtyřiceti letech
 >IZRAEL: Na obzore plachta. Bílá?
 >ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti?! (Seriál - díl čtvrtý: "Jak?" - řešení )
 >LETECTVÍ: Veterán Dakota na Ruzyni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Den blbec
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo koho našel
 >REAKCE: Maul halten und weiter dienen.
 >POLITIKA: Jak Unie ovlivní KSČM
 >NÁZOR: Mraky nad Šimonovským se stahují
 >PŘÍBĚH: Velký mág
 >POLITIKA: Čtrnáctiletá pubertální bilance
 >GLOSA: Ti nejlepší za bukem ?
 >KULTURA: Vstup zakázán!
 >Zbloudilé ovečky mají smůlu
 >PENÍZE: Zákony, zákony, hejbejte se!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
20.11. ZAMYŠLENÍ: Zdravotnictví na pokraji propasti?! (Seriál - díl čtvrtý: "Jak?" - řešení )
Zdeněk Joukl

Dovoluji si vyzvat čtenáře ke spolupráci na dopracování dále uvedeného návrhu, který se pokouší řešit dlouhodobě neřešené problémy našeho zdravotnictví. Návrh s Vašimi podstatnými připomínkami (pod názvem "Neviditelní navrhují") bude neprodleně zaslán na Ministerstvo zdravotnictví, pravděpodobně i poslancům, senátorům, zdravotním pojišťovnám, Asociaci malých a středních nemocnic….

"Zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody"
(dle Světové zdravotnické organizace)

Kdybychom chtěli způsob řešení zjednodušit, tak bychom řekli: "Odstraněním problémů bude problém zdravotnictví vyřešen".
Jenže problémů se nastřádalo tolik, že je bohužel nelze řešit najednou. Jednak nemá stát a ani kraje na to dostatek financí, a jednak vyřešení některých problémů bude trvat několik let. Některé se úplně nevyřeší nikdy.
Proto je problémy nutno roztřídit na ty které:
a) mají bezprostřední finanční vliv - stanovit pořadí pro jejich řešení s ohledem na náklady
b) potřebují systémové zásahy (nemají vysoké náklady) - stanovit pořadí pro jejich řešení
c) týkají se priorit obecných - stanovit až po sjednocení se na cílech zdravotnictví!

"Malé" kroky řešení:
(Jde o soubor všech, alespoň trochu rozumných návrhů, které nevyplývají přímo z třetí části seriálu "Co?" = problémy. Návrhy jdou napříč stranami, náboženstvími, rasami a pod.)

A) Praktičtí lékaři
O nemoci říkat pacientům celou pravdu.
Omezit fronty v čekárnách na minimum. Na počátku ordinační doby brát bolestivé a akutní případy. Další pacienti se mohou objednávat telefonicky (stejné jako u zubařů, kadeřnic ….).

C) Nemocnice
Hledat využití volných lůžek: např. ARO, Jednotka intenzivní péče, LDN, DPS, hospic, záchytka, lůžka na doléčení, denní stacionář pro seniory, ošetřovatelská lůžka…
Stanovit přesná pravidla pro rozdělování investic do nemocnic.
Zavést platbu za diagnózu, aby všechny nemocnice byly placeny za stejné výkony stejně.
Opravit chybné smlouvy na dodávky léků, materiálu a služeb.
Napravovat i další chyby vedení nemocnic.
Do vedení nemocnic dosadit schopné a neúplatné organizátory. Při nákupech léků materiálu a služeb nemají mít hlavní slovo primáři a lékaři. Měli by působit spíše jako odborní poradci.
Stanovit obecně přijatelné náklady pro všechny hlavní nákladové skupiny zákonným opatřením (jako v Německu)
Nadstandardní málo využívané zařízení prodat.
Krajské nemocnice převést na akciové nebo obchodní společnosti. Je to ovšem za cenu rizika, že když zkrachují budou mít občané problémy s dostupností lékařské služby. Je to však údajně podmínka vstupu do EU.
Více využívat jednorázových pomůcek (operační pláště, roušky…), aby se zabránilo šíření nemocničních nákaz a tím novému onemocnění 110 000 pacientů za rok. Tím se ušetří náklady na jejich léčení.
Snažit se u personálu omezovat výskyt syndromu "vyhoření" (osobní záliby, kontakty s lidmi jiných profesí,.duševní hygiena…).
Umožnit pobyt rodiče nemocného dítěte v nemocnici.
Zvážit některé zákroky tak, aby se pacient mohl ještě týž den vrátit domů ( i když je to proti finančním zájmům nemocnice).
Platit příspěvek na stravu (mimo 10% sociálně slabých občanů).
Relativně málo operací znamená malou zkušenost a menší kvalitu. Proto nemocnice více specializovat.
Zamezit propojení zdravotních zařízení na pohřební služby (viz. problémy v Polsku).

D) Péče ústavní
Stavět hospice (jednotlivé kraje).
Rozšiřovat centra pro seniory ( Senior v U´stí n.L.).
Budovat další potřebná sociální a zdravotní zařízení.

E) Lékařská služby první pomoci (LSPP)
Pohotovost zajišťovat přes obvodního lékaře.
Z rozpočtu obcí platit "domácí" pohotovost místním lékařům včetně poplatku za návštěvu od obyvatel obce.
Z rozpočtu města platit samostatného pohotovostního lékaře (podobně jako městskou policii).
Ve větších městech převést pohotovosti pod nemocnice.

F) Lékové služba (distribuce a prodej léků)
Pomocí receptů na příslušná malá balení léků omezit plýtvání léčivy.
Zmrazit ceny léků a snížit marži lékárnám.
Zavést povinnost lékařům informovat pacienta o lécích bez příplatků, a tyto jim předepisovat.
Omezením korupce (pozorností) je možno obnovit regulérní trh s léky a tím snížit jejich cenu.
Zavést poplatek 20 Kč za recept. To by ovšem bylo v rozporu s vládním prohlášením.
Využívat centralizovaného nákupu léčebných pomůcek a generických léků (hrazenými pojišťovnami), u kterých již vypršela patentová ochrana.

H) Ministerstvo zdravotnictví
Vytvořit koncepci zdravotnictví včetně příslušných zákonů.
Pomáhat při optimalizaci zdravotních zařízení.
Zavést systém DRG, kterým je možno "měřit činnost" v nemocnicích.
Sledovat efektivitu příjmů a výdajů zdravotního pojištění a kvalitu poskytované péče.
Zavést systém zdravotních karet pacientů, které by s jejich souhlasem byly přístupné přes Internet všem aktivním lékařům a záchranářům (aktuální diagnóza + léčení ….).
Zavést pod sankcemi některá povinná očkování (tetanus, TBC…) a vyšetření (mamograf pro starší ženy).
Snížit nemocenské pro první tři dny.
Superdrahé léčení by měl hradit stát.
Ve spolupráci s Lékařskou komorou atd. určit způsoby standardního ošetření.
Zlepšit osvětovou činnost (školy…).
Více podporovat vývoj a výzkum.

I) Pacienti (občané)
Seznámit se s kodexem práv pacientů.
Pacient (mimo důchodců) by se měl určitou malou částkou podílet na léčení, aby si uvědomil cenu peněz ve zdravotnictví.
Každý pacient by měl po ukončení léčení podepsat svůj účet za výkony.
Pacienti bez příbuzných by měli dostat osobního (sociálně - zdravotního) asistenta.
Poslancům a senátorům by se měl první měsíc nemoci platit stejně jako ostatním občanům a nikoliv aby dostávali celý plat.
Pro seniory začala fungovat bezplatná linka 800 157 157.
Občané by měli věnovat větší pozornost péči o své zdraví. Investice do svého zdraví je tou nejlepší investicí.
Kuřáci, alkoholici, narkomani by měli platit 50% (?) nákladů na své léčení.

J) Všeobecná zdravotní pojišťovna (platí částečně i pro další pojišťovny)
Uzavírat smlouvy pouze s kvalitními lékaři a nemocnicemi.
Prosadit používání bonusů a tím zainteresovat občany více na svém zdraví. Zvýhodnit pacienty, kteří jsou méně nemocní.
Postih při úmyslném opomenutí zdravotní prohlídky.
Nehradit z pojištění nové dražší léky, pokud nepůjde o převratné novinky.
Důsledně vymáhat dluhy.
Omezit náklady na provoz (drahé budovy…).

L) Podniky
Odměny pracovníkům, kteří nemarodí, pomáhají snižovat nemocnost zaměstnanců.
Hrazení vitamínů, očkování proti chřipce a pod.
Po snížení nemocenského za zaměstnance z 3,3 % na 2% souhlasí s tím, že by hradily zaměstnancům první týden nemoci (od r. 2006) a o rok později i 14 dnů nemoci. Tím by se zvýšila kontrola proti zneužívání nemocenské.

"Velké" kroky řešení:

1) Vláda (Poslanecká sněmovna, Senát) se sjednotí na cílech našeho zdravotnictví
2) Vznikne meziresortní vládní skupina z ministrů, jejichž resorty mají vliv na zdraví občanů (ministerstva životního prostředí, zemědělství, dopravy, vnitra…)
3) Premiér odvolá ministryni zdravotnictví a nehradí ji (pokud možno) nestranickou osobou, která má praxí ověřené manažerské schopnosti a dostatečný morální kredit
4) Nezávislá odborná firma stanoví nutný meziroční nárůst finančních prostředků pro zdravotnictví
5) V hospodaření bude podporován ekonomicky bezrizikový systém (bez zadlužování)
6) Bude prováděna častější a hlavně kvalitnější kontrola hospodaření a záměrů (nikoliv jen formální)
7) Zkušenosti z dobře hospodařící nemocnice v Třinci budou předány ostatním nemocnicím
8) Bude tvrdě postupováno proti těm, kteří se evidentně spoléhají na to, že stát za ně jejich vinou vzniklé dluhy zaplatí
9) Neplacení veškerého zdravotního pojištění bude trestný čin
10) Snižování nezaměstnanosti a nemocnosti ( více peněz do zdravotnictví )
11) Podpora malých a středních podnikatelů ( více peněz do zdravotnictví )
12) Boj s korupcí, protože ta zvyšuje náklady ve zdravotnictví a znehodnocuje tržní prostředí
13) Do vedení státních a krajských nemocnic budou prosazeni schopní manažéři a podnikatelé
14) Vláda bude preferovat a propagovat morální chování občanů a zdravotníků a pokusí se jít sama příkladem ( mohlo by se pak snížit zneužívání zdravotnictví )

P.S. Za 14 let tisíc dobře placených úředníků Ministerstva zdravotnictví v čele se sedmi ministry nebylo schopno podat rozumný návrh na řešení neutěšené situace ve zdravotnictví.
Jako amatérovi se mi podařilo sestavit výše uvedený návrh za necelých 14 hodin - a zadarmo.
Že bych byl až tak schopný?? Nebo jsou spíše oni tak neschopní?

Zdeněk Joukl ( e-mail: z.joukl@iol.cz)
Další články tohoto autora:
Zdeněk Joukl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku