Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 28.11.2003
Svátek má René
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Stát systematicky ničí nemocnice.
 >ŚKOLSTVÍ: Vysoké školy nepotřebujeme?
 >POLITIKA: Blamáž hejtmana Bendla
 >POLITIKA: Irácká otázka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - ježdění v tramvaji
 >PSÍ PŘÍHODY: Prací pomocník Šogo
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >MEJLEM: Vysněný pravicový politik
 >DOPRAVA: Spolek přátel plavby počítá se zánikem české lodní dopravy
 >GLOSY: Tři příběhy z Česka
 >REAKCE: Česko - pokrytců ráj
 >POSTŘEH: O alkoholu
 >PENÍZE: Finanční plánování podle Sophia Finance II.
 >CHTIP: Ve chvílích upřímnosti
 >CHTIP: Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
28.11. POLITIKA: Stát systematicky ničí nemocnice.
Tomáš Hajdůšek

V rámci reformy, či spíše deformy veřejné správy převedl stát na kraje bývalé krajské a okresní nemocnice. Přesto, že tyto nemocnice byly jeho součástí, nestyděl se stát převést nemocnice na kraje i s jejich dluhy. Je to stejné, jako když vám někdo daruje dům, na kterém vázne dluh větší, než je hodnota domu. Na nepřijatelnosti tohoto postupu nemění vůbec nic ani současná vůle vlády zaplatit část dluhů. Jde totiž pouze o část dluhů, navíc je tento postup vlády vynucen tlakem ze strany poškozených, tj. krajských samospráv.

Kdo by si myslel, že převodem nemocnic na kraje státní zásahy do hospodaření nemocnic končí, velmi by se mýlil. Ponechám nyní stranou příjmovou stránku hospodaření nemocnic, kterou stát velmi významně svoji zdravotní politikou ovlivňuje. Na toto pojednání by nestačilo ani jedno celé vydání tohoto deníku. Zastavím se pouze u dvou nákladových položek, ovlivňujících hospodaření nemocnic.

Mzdové náklady

Mzdové náklady tvoří obvykle více než 50 % celkových nákladů nemocnic. Přesto zřizovatel a management nemocnic má velmi malé, přesněji řečeno mizivé možnosti ovlivnit jejich celkovou výši. Stát si totiž ponechal pravomoc stanovovat výši mzdových tarifů lékařů a dalších zaměstnanců nemocnic. Bude se proto zřejmě opakovat situace z éry ministra zdravotnictví Fišera, který podlehl tlaku odborářů a populisticky zvýšil mzdy ve zdravotnictví, aniž by se nějak zapříčinil o to, aby se ve stejném objemu zvýšily i příjmy nemocnic. Pokud bude od roku 2004 i v nemocnicích realizován 16-ti třídní tarifní systém s uvažovaným znovuzavedením 13. a 14. platu ve výši 100 % oproti dnešním 50 %, znamenalo by to nárůst osobních nákladů nemocnic o celých 8 %. V případě Okresní nemocnice Strakonice to představuje navíc 12 milionů korun ročně, a to bez jakékoliv kompenzace v podobě zvýšené platby za zdravotní péči.

Daňová politika - i nemocnice ve ztrátě bude platit daň !

Je nesporné, že na zhoršeném hospodaření nemocnic se negativně promítne i zvýšení daně z přidané hodnoty a růst spotřební daně. Je to sice nepříjemné, ale asi se tím nedá nic dělat, stejné negativní dopady bude mít zvýšení nepřímých daní např. i na obce a školy. Co je však nepochopitelné je ten fakt, že i ztrátové nemocnice budou muset státu zaplatit daň ze zisku ! Ano, přestože budou nemocnice ve ztrátě, budou platit daň ze zisku, a to nemalou. Jak je toto možné ? Ze dvou důvodů. Nemocnice je podle zákona o daních z příjmů považovány za tzv. poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání. Jako takový poplatník nemocnice bude vždy platit daň z příjmů z nájemného a z obchodní činnosti, pokud ji provozuje. Jestliže tedy nemocnice pronajme část svých nevyužívaných budov, odvede z nájemného státu daň bez ohledu na to, že za tyto prostředky zakoupí např. nábytek na dětské oddělení. Stejný postup je i v případě zisku z provozu nemocniční lékárny. Státu ale ani toto nestačí a svůj desátek si dokonce vybere i ze ztrátového poskytování zdravotní péče. Významnou součástí nákladů nemocnic jsou totiž odpisy budov. Ale vzhledem k tomu, že vlastníkem budov je kraj jako zřizovatel nemocnic, neuznává stát tyto odpisy pro účely výpočtu daně za daňové náklady. Vyloučením odpisů z hospodářského výsledku (ztráty) tak získá nemocnice kladný základ daně a má povinnost odvodu daně. Připadáte si jako v Kocourkově a říkáte si, že to není možné ? Bohužel, je to krutá realita. Jako ze zlého snu pak zní zprávy o tom, že zarputilým odpůrcem změn je ministerstvo financí. Ze zlého snu se tak lehce ocitnete v pohádce, kde musí zaplatit daň i ten nejchudší švec, jenom aby se vrchnost měla dobře.

Zdravotní systém se hroutí

Přitom obdobných nesmyslů je ve zdravotnictví více. Málokdo ví třeba o tom, že za stejnou operaci zlomeného kotníku dostane jinak zaplaceno nemocnice ve Strakonicích, jinak nemocnice v Písku a ještě jinak nemocnice v Českých Budějovicích. Dále za tu samou operaci jinou částku zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna, jinou Vojenská pojišťovna a jinou např. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

Zcela vážně prohlašuji, že jestliže stát urychleně nezmění svoji chaotickou a naprosto nekompetentní zdravotní politiku, ocitne se české zdravotnictví nejdéle do roka na kolenou ! A nestane se tak v důsledku špatné práce managementu nemocnic či špatného výkonu zřizovatelské funkce ze strany krajů, ale především v důsledku zoufalé vládní zdravotní politiky a špatného systému našeho zdravotnictví. V této optice mi pak výměna na postu ministra zdravotnictví připadá sice jako nutná, nikoliv ta nejdůležitější podmínka obratu a nabrání správného kurzu.

Autor je starostou obce Katovice a předsedou dozorčí rady Okresní nemocnice Strakonice.
Další články tohoto autora:
Tomáš Hajdůšek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku