Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 1.12.2003
Svátek má Iva
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Můj boj o důchod II
 >FEJETON: Vlna nostalgie v Čechách
 >ŠKOLSTVÍ: Obchod nebo sponzoring?
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Porušování zákona o veřejných zakázkách
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vyšla mi povídková sbírka Pravda o pekle
 >PSÍ PŘÍHODY: Konkurence havranů
 >GLOSA: Vopravdová práce se dělá rukama
 >NÁZOR: Buřty a rum aneb třes se, Evropo!
 >SVĚT: Úvod do lovu lebek
 >REAKCE: Zase jednou positivní diskriminace a multikulturní státy.
 >ŽIVOT: Nikdy nelezte do dětského pokoje
 >TÝDEN V TRAPU: Ženy, ženy
 >PARLAMENT: První přerušené interpelace v historii
 >PRÁVO: Další úlet ministerstva zdravotnictví.
 >KOMENTÁŘ: Dostálovo nepřípustné vměšování

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
1.12. PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Porušování zákona o veřejných zakázkách
Milan Novák

Dnes ministr informatiky Vladimír Mlynář provádí při zadávání veřejných zakázek fakticky totéž, co osobně dříve v parlamentu interpeloval i to, co bylo tvrdě kritizováno v týdeníku Respekt.

Kvůli zakázkám zadávaným bez výběrového řízení a rozepisovaným na menší zakázky Mlynář (US-DEU) osobně ještě jako poslanec v parlamentu v roce 1999 interpeloval. (viz: http://psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/017schuz/s017325.htm#r5)

Tehdy protestoval, že byl obcházen zákon o veřejných zakázkách, když zakázky byly rozepisovány na částky těsně pod 100 tis. Kč (tehdejší hranice pro zakázky bez výběrového řízení) a zadávány firmám, které jsou personálně propojené s komunikační komisí sociální demokracie.

Na webových stránkách Respektu, ve kterém současný ministr informatiky Mlynář dříve jako šéfredaktor pracoval, je také dodnes vyvěšen jejich 2 roky starý článek, ve kterém byla takto kritizována Rámcová smlouva uzavřená s ČESKÝM TELECOMEM a.s: "…Letos na jaře se vláda rozhodla hodit za hlavu zákon a bez veřejné soutěže udělila Českému Telecomu smlouvu na propojení všech úřadů s ministerstvy. Tento obchod přinese Telecomu každý rok dvě až tři miliardy. Za vládu jej zařizoval ministr bez portfeje Karel Březina, bývalý člen dozorčí rady -- Českého Telecomu. Veřejný výběr se neuskutečnil, protože prý vláda dopředu věděla, že lepší nabídka nepřijde."

Když se ministr informatiky Mlynář letos na jaře se rozhodl provést přestavbu 5. a 6. patra Ministerstva informatiky, bylo také na akci za 12 milionů korun bez celkového výběrového řízení uzavřeno více smluv, na částky pod 2 miliony Kč (dnešní hranice pro zakázky bez výběrového řízení) - psal o tom několikrát podrobně týdeník EURO. Dva klíčové kontrakty dostala firma AMA Invest, jejíž majitel Ing. Karol Böhm, byl osobou blízkou náměstkovi ministra Michalu Franklovi a ředitelce odboru provozních služeb Ing. Janě Vohralíkové, z jejich společného působení v paláci YMCA, s.r.o..

Nevypsání výběrového řízení zdůvodňoval ministr Mlynář také tím, že prý nemohli nikoho jiného oslovit, protože na trhu prý absentoval vhodný dodavatel, který by zakázku provedl. I malé dítě ovšem ví, že na trhu jsou stovky, ne-li více stavebních firem, z nichž řada by měla o takovou dodávku zájem.

Po mém kritickém vystoupení v televizi Nova, přes uvedené ministrovy protesty, zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s Ministerstvem informatiky šetření k věci, které pokračovalo správním řízení s Ministerstvem informatiky. Správní řízení vyvrcholilo udělením pokuty Ministerstvu informatiky, vzhledem k odvolání se ministerstva však ještě není pravomocně ukončeno, resp. jeho výsledek dosud nenabyl právní moci.

Rámcovu smlouvu uzavřenou v roce 2001 s ČESKÝM TELECOMEM a.s., letos Mlynář naopak ještě více rozšířil, opět bez povinného výběrového řízení. Osmého února letošního roku podepsal s ČESKÝM TELECOMEM a.s. tzv. Základní prováděcí smlouvu, ve které dosavadní Rámcovou smlouvu, uzavřenou na poskytování služeb KI ISVS (komunikační infrastruktura veřejné správy), za pomoci změn a dodatku smlouvy nepřípustně rozšířil bez výběrového řízení o poskytování nové služby "PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY". Původní Rámcová smlouva však žádný závazek k zajištění služby PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY neobsahovala. Týkala se připojení k intranetu veřejné správy - zjednodušeně řečeno realizace přípojek IP VPN k místům výkonu veřejné moci, resp. "propojení všech úřadů s ministerstvy", užijeme-li zmíněnou novinářskou terminologii týdeníku Respekt.

Provozování PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY (www.portal.gov.cz) by mělo stát, podle kusých zpráv, které byly dány ministerstvem tisku, ročně 40 milionů korun, tj. za 4 roky asi 160 milionů korun. Tuto informaci ovšem berte s rezervou, mohlo by to být stejně tak 200 milionů korun, přesná celková částka nebyla ministrem Mlynářem zveřejněna. Již při mnohonásobně menší částce než 160 milionů korun je však zákonem o zadávání veřejných zakázek stanovena povinnost uzavírat takové smlouvy výběrovým řízením nejvyššího stupně - veřejnou obchodní soutěží! Tuto povinnost ministr Mlynář porušil.

Lze obtížně potvrdit oprávněnost kritiky o několikanásobné předraženosti Portálu veřejné správy, vyslovované v chatových diskuzích. Ministerstvem nebyly totiž zveřejněny žádné k portálu požadované parametry a žádné výběrové řízení nebylo vypsáno. V případech nevypsání povinných výběrových řízení by však podezření z předraženosti zakázky mělo automaticky platit do té doby, dokud není prokázán opak.

Portál jako informační systém veřejné správy nesmí být provozován bez řádného atestu, což je porušením povinnosti stanovené zákonem o informačních systémech veřejné správy, jejíž dodržování má samo Ministerstvo informatiky kontrolovat. Na porušení této povinnosti jsme proti písemně upozornili pana ministra už před měsícem, ale ministr nám na náš dopis neodpověděl a portál je nadále provozován bez atestu. V NP jsem tento problém podrobně popsal před třemi týdny ve svém článku 4.11. INFORMATIKA: Ministr informatiky Mlynář zrušil kontrolu ISVS.

(viz: http://pes.internet.cz/clanky/2003/11/33807_0_0_0.html).

Není potřeba popisovat řadu drobných chyb, které se vyskytují při každém velkém projektu, neuvedení odkazu na ten či onen úřad, atd.. Své si určitě přihodí někteří odborníci při kritice přístupnosti portálu handicapovaným skupinám.

Velkým zklamáním je však další vychvalovaná funkce portálu veřejné správy, která měla spočívat ve zveřejnění úplných znění platných zákonů, pro její neprofesionální provedení. Ve skutečnosti portál veřejné správy nezveřejil slibovaná úplná znění zákonů, ale zveřejnil úplná znění jednotlivých §. Pro získání úplného znění konkrétního zákona si tak musíte postupně přetáhnout do svého počítače jeden § za druhým, což při některých několikasetparagrafových zákonech představuje závažnou překážku v přístupnosti této služby i nehandicapovaným skupinám i pro další práci s textem (vyhledávání pasáží atd.). Na portálu veřejné správy navíc není vůbec uváděna velmi důležitá informace o skladbě úplného znění zákona - z jakých konkrétních derogací (změn) je úplné znění konkrétního zákona složeno. Pro tuto informaci musíte na jiný, v tomto směru chytřejší portál, např. e-pravo, který ovšem neuvádí úplná znění všech zákonů, ale pouze asi stovku těch nejdůležitějších zákonů.

"DÁME VĚCI DO POŘÁDKU" slibovala US-DEU občanům při volbách. Letos však nejprve dostalo Ministerstvo informatiky pokutu 90 tisíc korun za porušování pracovněprávních předpisů, pak přišla pokuta za zakázku na přestavbu budovy Ministerstva informatiky za 12 milionů korun, zadanou bez výběrového řízení a nyní zakázka na PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY za 160 milionů korun, zadaná bez povinného výběrového řízení nejvyššího stupně - veřejné obchodní soutěže.

Za porušení zákona ovšem nic moc nehrozí, nanejvýš Ministerstvo informatiky uhradí další pokutu ze své kapitoly státního rozpočtu a jede se beztrestně dál, vždyť pokuty se tu nevyměřují nikomu odpovědnému k náhradě. První náměstek ministra informatiky Michal Frankl ke svému postu ve státní správě dostal ještě lukrativní místo 1. místopředsedy dozorčí rady v tomtéž ČESKÉM TELECOMU a.s., který zakázku na portál veřejné správy bez výběrového řízení od Ministerstva informatiky dostal.

Jestli takto vypadá DÁVÁNÍ VĚCÍ DO POŘÁDKU a boj s korupcí, ať posoudí sami voliči. Nejspíš to budou moci ohodnotit až při příštích volbách. Zatím nanejvýš o něco více poklesávají preference US-DEU a současně s nimi i sociální demokracii.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku